احراز هویت شرکت های پیمانکاری

احراز-هویت-شرکت-های-پیمانکاری

احراز هویت شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به بزرگترین چالش متقاضیان تبدیل شده. شرکت های پیمانکاری همینطور کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار باید ابتدا اقدام به احراز هویت در سامانه اداره کار نمایند. لذا تا زمانی که احراز هویت متقاضیان ثبت و کد احراز هویت ارسال نگردد، متقاضی هیچ اقدامی جهت اخذ گواهینامه از اداره کار نمی تواند انجام دهد.

احراز هویت پیمانکاران برای دریافت گواهینامه های صادر شده توسط اداره کار همانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بسیار مهم است. به دلیل اینکه تا شرکت اقدام به احراز هویت نکند و کد احراز هویت برای کارفرما ارسال نشود، نمی تواند هیچ اقدام مهمی انجام دهد.

لذا توسط مقاله فوق می پردازیم به احراز هویت شرکت های پیمانکاری.

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار چیست:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار صادر می شود، لذا به عنوان گواهینامه های تایید صلاحیت اداره کار نامیده می شود. عموما تمامی شرکت ها جهت حضور در مناقصه به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (تایید HSE ایمنی اداره کار) نیاز دارند. لذا برای اینکه بتوانند در مناقصات حضور داشته باشند باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند.

برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید دارای گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار یا صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه داشته باشند. در حقیقت شرکت های پیمانکاری که درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارند باید یا رتبه پیمانکاری داشته باشند یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

شرکت های خدماتی که زمینه فعالیت آنها در حوزه انتظامی، حمل و نقل، فضای سبز، آسانسور و بالابر، کترینگ، تعمیر ماشین آلات داریو خدماتی است باید قبل از اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند.

نحوه-احراز-هویت-پیمانکاران

احراز هویت پیمانکاران:

متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت از اداره کار قبل از انجام دادن هر کاری باید کد احراز هویت خود را از اداره کار دریافت نمایند. احراز هویت شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به بزرگترین چالش متقاضیان تبدیل شده. شرکت های پیمانکاری همینطور کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار باید ابتدا اقدام به احراز هویت در سامانه اداره کار نمایند. لذا تا زمانی که احراز هویت متقاضیان ثبت و کد احراز هویت ارسال نگردد، متقاضی هیچ اقدامی جهت اخذ گواهینامه از اداره کار نمی تواند انجام دهد.

احراز هویت شرکت های پیمانکاری باید در سامانه اعلام شده اداره کار به آدرس اینترنتی،

https://prkar.mcls.gov.ir/ انجام شود. سپس اقدام به ورود اطلاعات نماید تا بتواند حد احراز هویت خود را دریافت نماید. احراز هویت پیمانکاران در حقیقت احراز هویت شرکت های پیمانکاری، احراز هویت کارفرمای حقیقی، احراز هویت کارفرمای حقوقی و احراز هویت کارگران می باشد.

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای ورود به سامانه جهت بارگذاری مدارک باید کد استعلام احراز هویت تمامی افراد ذکر شده در بالا را داشته باشند.

چرا شرکت های پیمانکاری باید احراز هویت شوند ؟

احراز هویت شرکت های پیمانکاری برای این انجام می شود که، پیمانکار برای ثبت مدارک در سامانه اداره کار نیاز دارد به کد احراز هویت. لذا باید حتما در سامانه احراز هویت ثبت نام نماید تا بتواند کد احراز هویت شرکت و نفرات خود را دریافت نماید.

متقاضیان برای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز به کد احراز هویت دارند. هنگامی که کافرما درخواست بارگذاری مدارک در سامانه ایمنی اداره کار دارد، سامانه قبل از ورود از متقاضی درخواست می کند فیلد مربوط به کد احراز هویت را تکمیل نماید. بنابراین پیمانکار قبلا باید کد احراز هویت را دریافت کرده باشد و داخل کادر مربوطه وارد نماید.

حال اینکه نحوه احراز هویت شرکت های پیمانکاری به چالش اغلب شرکت ها تبدیل شده، لذا با ما همراه شوید.

نحوه احراز هویت شرکت ها:

مجموعه ایران گواه با توجه به اطلاعات دقیق سایتی و ضعف های سایت می تواند به پیمانکار جهت احراز هویت کمک نماید. کارشناسان مجموعه ایران گواه با دریافت اطلاعات تکمیلی از پیمانکار می توانند به راحتی و بدون اینکه پیمانکار درگیر موضوع احراز هویت شود، کد احراز هویت شرکت های پیمانکاری، کد احراز هویت کارفرمایان و کد احراز هویت کارگران را به دست آورند.

جهت احراز هویت شرکت همچنین تعداد نفرات خود با ما در تماس باشید.

نحوه احراز هویت کارفرمایی:

احراز هویت شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به بزرگترین چالش متقاضیان تبدیل شده. شرکت های پیمانکاری همینطور کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار باید ابتدا اقدام به احراز هویت در سامانه اداره کار نمایند. لذا تا زمانی که احراز هویت متقاضیان ثبت و کد احراز هویت ارسال نگردد، متقاضی هیچ اقدامی جهت اخذ گواهینامه از اداره کار نمی تواند انجام دهد.

احراز هویت پیمانکاران برای دریافت گواهینامه های صادر شده توسط اداره کار همانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بسیار مهم است. به دلیل اینکه تا شرکت اقدام به احراز هویت نکند و کد احراز هویت برای کارفرما ارسال نشود، نمی تواند هیچ اقدام مهمی انجام دهد.

لذا توسط مقاله فوق می پردازیم به احراز هویت شرکت های پیمانکاری.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار چیست:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار صادر می شود، لذا به عنوان گواهینامه های تایید صلاحیت اداره کار نامیده می شود. عموما تمامی شرکت ها جهت حضور در مناقصه به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (تایید HSE ایمنی اداره کار) نیاز دارند. لذا برای اینکه بتوانند در مناقصات حضور داشته باشند باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند.

برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید دارای گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار یا صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه داشته باشند. در حقیقت شرکت های پیمانکاری که درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارند باید یا رتبه پیمانکاری داشته باشند یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

شرکت های خدماتی که زمینه فعالیت آنها در حوزه انتظامی، حمل و نقل، فضای سبز، آسانسور و بالابر، کترینگ، تعمیر ماشین آلات داریو خدماتی است باید قبل از اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند.

احراز-هویت-پیمانکاران

احراز هویت پیمانکاری :

متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت از اداره کار قبل از انجام دادن هر کاری باید کد احراز هویت خود را از اداره کار دریافت نمایند. احراز هویت شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به بزرگترین چالش متقاضیان تبدیل شده. شرکت های پیمانکاری همینطور کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار باید ابتدا اقدام به احراز هویت در سامانه اداره کار نمایند. لذا تا زمانی که احراز هویت متقاضیان ثبت و کد احراز هویت ارسال نگردد، متقاضی هیچ اقدامی جهت اخذ گواهینامه از اداره کار نمی تواند انجام دهد.

احراز هویت شرکت های پیمانکاری باید در سامانه اعلام شده اداره کار به آدرس اینترنتی،

https://prkar.mcls.gov.ir/ انجام شود. سپس اقدام به ورود اطلاعات نماید تا بتواند حد احراز هویت خود را دریافت نماید. احراز هویت پیمانکاران در حقیقت احراز هویت شرکت های پیمانکاری، احراز هویت کارفرمای حقیقی، احراز هویت کارفرمای حقوقی و احراز هویت کارگران می باشد.

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای ورود به سامانه جهت بارگذاری مدارک باید کد استعلام احراز هویت تمامی افراد ذکر شده در بالا را داشته باشند.

چرا شرکت ها باید احراز هویت شوند ؟

احراز هویت شرکت های پیمانکاری برای این انجام می شود که، پیمانکار برای ثبت مدارک در سامانه اداره کار نیاز دارد به کد احراز هویت. لذا باید حتما در سامانه احراز هویت ثبت نام نماید تا بتواند کد احراز هویت شرکت و نفرات خود را دریافت نماید.

متقاضیان برای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز به کد احراز هویت دارند. هنگامی که کافرما درخواست بارگذاری مدارک در سامانه ایمنی اداره کار دارد، سامانه قبل از ورود از متقاضی درخواست می کند فیلد مربوط به کد احراز هویت را تکمیل نماید. بنابراین پیمانکار قبلا باید کد احراز هویت را دریافت کرده باشد و داخل کادر مربوطه وارد نماید.

حال اینکه نحوه احراز هویت شرکت های پیمانکاری به چالش اغلب شرکت ها تبدیل شده، لذا با ما همراه شوید.

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

احراز هویت شرکت های پیمانکاری و نحوه احراز هویت شرکت ها در ادامه مقاله بررسی می شود. نکته مهم اینکه ابتدا باید شرکت اقدام به احراز هویت شود.

پیمانکاران برای احراز هویت شرکت باید وارد سامانه تعریف شده (https://prkar.mcls.gov.ir/) شوند سپس با شماره شبا شرکت، کد کارگاهی و کد اقتصادی شرکت به همراه نام شرکت را وارد کنند، نکته مهم اینکه در سامانه شماره موبایل درخواست می شود برای ارسال کد احراز هویت. بنابراین شماره موبایل اعلام شده در سامانه باید متعلق به مدیر عامل شرکت که در اساسنامه معرفی شده باشد.

پس از احراز هویت شرکت نوبت به احراز هویت کارفرمای حقیقی یا کارفرمای حقوقی می رسد، پیمانکارانی که شرکت فعال دارند به عنوان کارفرمای حقوقی نامیده می شوند و شرکت هایی که فقط کارگاه فعال دارند به عنوان کارفرمای حقیقی نامیده می شوند.

پس از احراز هویت کارفرما نوبیت به احراز هویت کلیه کارگران لیست بیمه دفتر مرکزی و کارگاهی می شود، مهمترین مشکل پیمانکار جهت احراز هویت، عدم دسترسی به اطلاعات کارگران می باشد.

بیشتر بخوانیم:

گواهینامه پیمانکاران جهت حضور در مناقصه

اخذ گواهینامه صلاحیت از اداره کار

 

برچسب ها: احراز هویت شرکت های پیمانکاری، احراز هویت پیمانکاران، نحوه احراز هویت کارفرمایی، احراز هویت کارفرمایی، سایت احراز هویت کارفرمایی

 

 

2 دیدگاه دربارهٔ «احراز هویت شرکت های پیمانکاری»

  1. بازتاب: تایید صلاحیت اداره کار برای پیمانکاران - مرکز مشاوره ایران گواه021-46134156

  2. بازتاب: گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - مرکز مشاوره ایران گواه02

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button02146135223