اخذ فوری گواهینامه اداره کار

تصویر اخذ فوری گواهینامه اداره کار

اخذ فوری گواهینامه اداره کار

برای اخذ فوری گواهینامه اداره کار (گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری) با ارائه و تکمیل مدارک می توانید نامه موقت از اداره کار اخذ نمایید.
پیمانکارانی که درخواست اخذ فوری گواهینامه اداره کار برای تایید صلاحیت ایمنی را دارند می توانند خیلی سریع گواهینامه دو ماهه موقت از اداره کار را دریافت کنند. گواهینامه موقت در صورتی برای پیمانکار صادر می شود که پیمان فعال برای بازرسی نداشته باشد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه مورد درخواست اغلب پیمانکاران هست . لذا توسط مقاله فوق میپردازیم ب اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشته باشند , روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه میباشد , اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه ممکن هست همچنین مدارک لازم جهت اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه چیست . لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی مقاله فوق ب دقت مطالعه گردد . چنانچه سوال ویا ابهامی وجود داشت باکارشناسان مرکز ارتباط برقرار نمایید .

Call Now Button02146135223