cropped-لوگو3-3 (1)

ایزو چیست

گواهینامه ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو، اچ اس ای ( ISO HSE )

دریافت گواهینامه های ایزو، اچ اس ای ( ISO HSE ) درخواست تمامی پیمانکاران جهت ورود به مناقصات می باشد. دارا بودن گواهینامه ایزو شرکت پیمانکاری سبب شده پیمانکار بتواند با حداکثر امتیاز ممکن برنده مناقصه باشد. لذا اخذ گواهینامه ایزو مروبط به شرکتهای پیمانکاری همانند گواهینامه ایزو 9001 ایزو 14001 همینطور ایزو 45001 درخواست اغلب شرکت های پیمانکاری هست. ارائه گواهینامه ایزو معتبر باعث بالا رفتن امتیاز پیمانکار در نهایت برنده شده مناقصه می باشد. بنابراین متقاضیان توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM دنبال دریافت گواهینامه های ایزو، اچ اس ای ( ISO HSE ) معتبر هستند. ادامه مقاله درباره نحوه دریافت گواهینامه ایزو معتبر جهت مناقصات.

ایزو چیست

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ مشخصا اعلام شد ایزو ، استاندارد پذیرفته شده توسط بین الملل جهت یکسان سازی استاندارد ویا برابری استاندارد بین جوامع بین الملل میباشد . حال سوال پیش میآید چگونه گواهینامه ISO صادر میگردد .
WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ شرکتها میتوانند د ر راستای تعهدات خود اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو . زمینه فعالیت شرکت متقاضی ایزو بسیار مهمم بوده ، مثلا شرکتهای تولیدی مواد غذایی میبایست اقدام کنند بابت اخذ گواهینامه HACCP ویا گواهینامه ایزو 22000 . پیمانکاران شرکتهای نفت وگاز میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ISO 29001 سیستم مدیریت صنایع نفت وگاز . منتها پیش نیاز تمامی استاندارد(های) تدوین شده سازمان ایزو ، استاندارد ISO 9001 میباشد

Call Now Button02146135223