گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

تصویر اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه

اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه

اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه مورد نیاز پیمانکارانی است که هنوز موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (گواهی نامه HSE اداره کار) نشده اند. تمامی پیمانکاران فارغ از نوع فعالیتی که انجام می دهند باید حتما دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشند تا بتوانند در مناقصات حضور داشته باشند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان ها صادر می گردد و شرایط صدور گواهینامه لازمه ارائه مدارک از سمت پیمانکار جهت احراز صلاحیت می باشد. اغلب پیمانکاران بلحاظ اینکه نوپا هستند یا اینکه اطلاعاتی در مورد اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی نداشته اقدام به تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار نکرده اند. لذا جهت حضور در مناقصه نیاز به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه دارند.
حال اینکه شرایط اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه چیست و چطور پیمانکار می تواند اقدام به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه نماید. از طریق مقاله فوق می پردازیم به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه که اصطلاحا به نام نامه موقت دوماهه اداره کار عنوان می شود.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برمبنای مدارک درخواست شده توسط اداره کار می بایست کلیه مدارک بصورت فایل اسکن آماده بارگزاری در سایت اداره کار به ادرس WWW. svcc.mcls.gov.ir مراجعه نموده سپس توسط یکی از درگاه های معرفی شده اقدام نمایند جهت بارگزاری مدارک موجود. سپس بعد از بررسی اداره کار پرونده تایید میگردد بعد متقاضی مدارک فیزیکی پرونده می بایست ارجاء دهد یکی از انجمن های معرفی شده توسط اداره کار، پرونده توسط انجمن ارسال میشود اداره کار، بازرسی توسط اداره کار در پیمان فعال اعلام شده در نهایت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ویا بنوعی   گواهینامه  HSE    اداره کار توسط پیمانکاران شرکتها ، سازمانها حتی افراد حقیقی جهت حضوردر مناقصه الزامی گشت . گواهی تائید صلاحیت ایمنی درراستای ایمن سازی محیط کار ، کاهش حوادث ناشی ازکار بمنظور صیانت نیروی انسانی همینطور منابع مادی کشور …

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد ادامه »

Call Now Button02146135223