گواهینامه حلال

مراحل اخذ گواهینامه حلال

اخذ گواهینامه حلال

عموم متقاضیان اخذ گواهینامه حلال جهت ورود به بازارهای بین المللی نیاز به گواهینامه حلال با لوگو مالزی دارند. صدور گواهینامه حلال بر اساس توافق اداره کل حلال به اداره استاندارد کشورها سپرده شده است. بنابراین متقاضیان برای دریافت گواهینامه حلال براساس مراحل ذکر شده در بالا باید اقدام نمایند. برخی از شرکت ها اعلام می کنند گواهینامه حلال با لوگو مالزی از انگلیس، آلمان، ایتالیا یا کانادا صادر می کنند. بنابراین اعتبار این گواهینامه ها موضوع پرسش متقاضیان اخذ گواهینامه حلال برای صنایع غذایی است.
شرکت هایی در ایران فعالیت می کنند با برندهای مختلف و اعلام می کنند گواهینامه حلال مالزی معتبر صادر می کنند. عموم این شرکت ها اعلام می کنند گواهینامه حلال صادر شده اعتبار بین المللی دارد و در سایت ASCB یا سایت های مشابه که نامبرده می شود قابلیت استعلام دارد. هر یک از شرکت های صادر کننده گواهینامه حلال قیمت متفاوتی اعلام می کنند.
صدور فوری گواهینامه حلال با لوگو مالزی کلمه کلیدی فریب دهنده ای است که این شرکت ها روی آن مانور می دهند. لذا متقاضی باید مطلع باشد که تمام این گواهینامه ها داخل ایران و توسط خود شرکت ها صادر می شود. بنابراین از طریق سایتی که به زبان انگلیسی خودشان ایجاد کرده اند گواهینامه استعلام می شود و گواهینامه حلال صادر شده مورد تایید اداره استاندارد همچنین سازمان غذا دارو نمی باشد.

فرآیند اخذ گواهینامه حلال

فرآیند دریافت گواهینامه حلال

فرآیند دریافت گواهینامه حلال براساس سیساتهای سازمانی ، شرکت درخواست کننده توسط مشاوران شرکت ایران گواه توضیح داده میشود . چنانچه متقاضی اخذ آرم حلال بخواهد صرفا گواهینامه نشان حلال داشته باشد جهت تبلیغات همینطور برندینگ فرآیند دریافت گواهینامه حلال کاملا متفاوت بوده نسبت ب فرآیند دریافت گواهینامه حلال معتبر .
مراجع صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه حلال بصورت عمومی صادر میکنند ؛ نکته مهم اینکه گواهینامه حلال صادرشده توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت نانواکریدنت بوده اعتبار بین المللی نداشته صرفا جهت برندینگ همینطور تبلیغات متقاضیان درخواست میدهند .
فرآیند صدور گواهینامه حلال توسط مرجع صدور غیرمعتبر خلاصه میگردد جهت پرکردن برگه درخواست آرم حلال ، واریز مبلغ صدور گواهینامه حلال سپس اخذ گواهی حلال .

Call Now Button02146135223