گواهینامه مسئول ایمنی

اخذ انواع گواهینامه HSE

انواع گواهینامه HSE

انواع گواهینامه HSE موضوع مقاله فوق هست که توسط گروه مهندسین ایران گواه جهت پرسش به چالش های متقاضیان تدوین و مکتوب شده است. لذا با مطالعه مقاله انواع گواهینامه HSE متقاضیان بر مبنای نوع درخواستی که دارند می توانند اطلاع به دست آورند که چگونه باید اقدام به اخذ گواهینامه درخواستی نمایند. HSE در کل اختصار سه کلمه ایمنی (Safety)، بهداشت (Health)، محیط زیست (Environment) می باشد. بنابراین شرکت یا شخصی که دارنده گواهینامه HSE است یعنی الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را پیاده سازی کرده یا فرا گرفته است.
مدرک HSE توسط سازمان های بین المللی برای شرکت ها و اشخاص صادر می شود. مدرک HSE که اداره کار صادر می کند نیز برای شرکت های پیمانکاری و اشخاص حقیقی صادر می شود. مدرک HSE که مرکز تحقیقات صادر می کند برای افسر ایمنی صادر می شود. انواع گواهینامه HSE توسط سازمان های دولتی یا خصوصی برای درخواست کنندگان صادر می شود که در ادامه مقاله به تشریح توضیح داده می شود.
درخواست کنندگان گواهینامه HSE با مطالعه دقیق انواع گواهینامه HSE درک صحیحی از مدرک درخواستی خود و در نهایت نحوه دریافت انواع مدرک HSE به دست می آورند. لذا در ادامه با ما همراه باشید.

گواهینامه مسئول ایمنی

گواهینامه مسئول ایمنی

گواهینامه مسئول ایمنی گواهینامه مسئول ایمنی می بایست توسط مرکز تحقیقات صادر و به تایید اداره کار (وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی) برسد. برخی مسئولین ایمنی هنگام تماس تلفنی اعلام می کنند به گواهینامه HSE نیاز دارند، حال اینکه گواهینامه HSE با گواهینامه مسئول ایمنی متفاوت است. HSE استاندارد بین المللی در مورد ایجاد شرایط …

گواهینامه مسئول ایمنی ادامه »

تصویر گواهینامه مسئول ایمنی

دوره آموزش عمومی ایمنی 40 ساعته

ثبت نام دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت توسط شرکت ایران گواه نه تنها صددرصد اخذ گواهینامه 40 ساعته ایمنی بهداشت ر اتضمین میکند ، بلکه عملکرد فرآیند صدور گواهینامه 40 ساعته مسئول ایمنی سرعت میبخشد .
شرکت مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه توسط مراجع برگزارکننده دورههای مسئولین ایمنی همزمان دوره 40 ساعته همچنین دوره 16 ساعته ویژه مسئولین ایمنی برگزار میکند لذا صرفه جویی میشود د رزمان متقاضیان مدرک مسئول ایمنی .

Call Now Button02146135223