اخذ گواهینامه IFS FOOD

اخذ گواهینامه IFS FOOD

اخذ گواهینامه IFS FOOD بعنوان متداولترین استاندارد صنایع غذایی خرده فروش توسط اغلب صادر کنندگان محصولات غذایی دریافت میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه IFS FOOD میتوانند توسط مرکز مشاوره ایران گواه ابتدا تمامی شرایط فنی بابت گرفتن گواهینامه  IFS توضیح داده برمبنای استراتژی متقاضی گواهینامه IFS اخذ مینماید . مراجع صادر کننده گواهینامه IFS FOOD میبایست تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  GFSI اقدام نمایند جهت حسابرسی سپس صدور گواهینامه IFS FOOD . حال توسط مقاله فوق میپردازیم ب شرایط فنی اخذ گواهینامه IFS FOOD لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید .

 

استاندارد صنایع غذایی IFS :

استاندارد صنایع غذایی اکنون توسط تولید کنندگان همینطور خرده فروشان درسراسر جهان مورداستفاده قرار میگیرند تانیاز(های) جدیدی جهت کیفیت ، شفافیت همینطور کارایی ناشی بابت جهانی سازی برآورده سازند . مهمترین استاندارد صنایع غذایی استاندارد  HACCP استاندارد سازمان امریکا میباشد ، استاندارد حسپ سال 2005 میلادی توسط سازمان ایزو ویرایش شده بنام استاندارد  ISO 22000 لذا گواهینامه ایمنی مواد غذایی استاندارد ایزو 22000 میباشد . صنایع غذایی استاندارد(های) دیگری همانند استاندارد  BRC , استاندارد GMP  , همینطور استاندارد IFS FOOD میتوانند اخذ نمایند .

 

تاریخچه استاندارد IFS :

تاریخچه IFS , IFS سال 2003 میلادی بنام  International Food Standard آغاز بفعالیت نمود . تمرکز  IFS سال 2003 ابتدا بابت اطمینان ایمنی مواد غذایی بوده ، لذا استاندارد  IFS ب اصول فوق وفادار مانده سپس بمرور زمان اقدام کرد بابت گسترش فعالیتهای خود . IFS ابتکار جهانی ایمنی غذا تحت نظارت  GFSI استاندارد ایمنی مواد غذایی جهت بررسی کیفیت فرآیند(ها) ب رسمیت شناخته میشود . مهمترین هدف استاندارد  IFS FOOD اطمینان بابت شفافیت طی سراسر زنجیره تامین مواد غذایی بطور فزاینده پیچیده هست .

 

مهمترین گواهینامه استاندارد صنایع غذایی :

دسترسی ب غذای سالم مهمترین نیاز اساسی مصرف کنندگان سراسر جهان میباشد براین اساس تولید کنندگان ماد غذایی سرمایه گذاری قابل توجی قرار میدهند تاخطرات ناشی بابت مواجهه مصرف کننده باغذا(های) آلوده ویا غیر ایمن کاهش پیدا کند . لذا مهمترین استاندارد صنایع غذایی شامل استاندارد ایزو 22000 ویا گواهینامه  ISO 22000 , استاندارد  BRC ویا گواهینامه BRC , استاندارد  IFS FOOD ویا گواهینامه  IFS FOOD , استاندارد حلال ویا گواهینامه حلال , استاندارد حسپ ویا گواهینامه  HACCP میباشد .  

 

صدور گواهینامه  IFS FOOD :

اخذ گواهینامه IFS FOOD , متقاضیان بیشماری داشته ، صنایع بسته بندی غذایی ، کشتارگاهها ، صنایع تولید مواد غذایی نیازبه اخذ گواهینامه IFS FOOD جهت صادرات حتی واردات محصول داشته . سازمان غذا دارو بعنوان متولی صنایع غذایی ملزم میکند واردکنندگان صنایع غذایی اقدام نمایند جهت ارائه گواهینامه  IFS FOOD . گواهینامه  IFS FOOD میبایست تحت نظارت انجمن  GFSI حسابرسی همینطور صادر گردد منتها بدلیل عدم خدمات ب ایران گواهینامه  IFS توسط مراجع خصوصی صادر میگردد . صدور گواهینامه  IFS FOOD توسط مراجع خصوصی اعتبار بین المللی نداشته منتها اعتبار داخلی بعضا کشور(های) همسایه داشته .

 

نحوه اخذ گواهینامه IFS FOOD :

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه  IFS FOOD میبایست الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی اجرایی نمایند سپس توسط حسابرس ممیزی شوند بعد نهاد صادر کننده گواهینامه  IFS صادر مینماید . مهمترین مراحل پیاده سازی  IFS توسط استاندارد حسپ همینطور استاندارد ایزو 22000 انجام میشود نکته مهم اینکه بلحاظ همسو بودن روشهای اجرایی  IFS با استاندارد ایزو 9001 متقاضی میتواند بصورت همزمان اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه  ISO 9001 همینطور اخذ گواهینامه IFS FOOD .

 

نهاد صادر کننده گواهینامه  IFS  :

مرجع صادر کننده گواهینامه  IFS FOOD اختصارا  CB نامیده میشود . مراجع صدور  IFS میبایست تحت نظارت انجمن GFSI فعالیت کنند منتها بلحاظ عدم خدمات انجمن اعتباردهنده ب کشور ایران مراجع صدور  IFS بصورت خصوصی گواهینامه  IFS صادر میکنند . هزینه اخذ گواهینامه IFS FOOD بستگی ب اعتبار مرجع صادر کننده گواهینامه  IFS داشته منتها معمولا متقاضیان جهت گرفتن گواهینامه IFS میبایست بین هشتصد هزار تومان الی سه میلیون تومان هزینه کنند . اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه  IFS توسط انجمن  GFSI  , انجمن اعتبار دهنده  IAF همینطور انجمن انطاباق دهنده  IAFCB  سنجیده میشود .

 

مزایای اخذ گواهینامه IFS FOOD توسط ایران گواه :

اخذ گواهینامه IFS FOOD توسط مرکز مشاوره ایران گواه مزایای بیشماری جهت متقاضیان داشته همانند ، مشاوره دقیق وکامل جهت ریسکهای گرفتن گواهینامه IFS توسط مراجع مختلف ، بلحاظ اینکه مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان مشاور همینطور حسابرس فعالیت میکند نه مرجع صدور لذا بدون حساسیت تمامی سوالات فنی پاسخگو بوده تامتقاضی بتواند برحسب نیاز واقعی اقدام نماید جهت گرفتن گواهینامه  IFS . گرفتن گواهینامه IFS توسط ایران گواه نه تنها شرایط اخذ راحت میکند بلکه باهزینه کمتری متقاضی میتواند اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه IFS FOOD .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو 9001

اخذ گواهینامه ایزو 22000

 

کلمات کلیدی :

گواهینامه IFS , گواهینامه IFS FOOD , اخذ گواهینامه IFS FOOD , نحوه اخذ گواهینامه IFS , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه IFS FOOD , شرایط اخذ گواهینامه IFS , مهمترین گواهینامه صنایع غذایی

 

 

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223