معرفی مرکز مشاوره ایران گواه

معرفی مرکز ایران گواه

اخذ ایزو گرفتن ایزو ماموریت :

مرکز مشاوره ایران گواه جهت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO  ,  استاندارد  HSE-MS  سال 1387 شروع بفعالیت نمود طی سالیان اخیر خدمات مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه گسترش پیدا کرده .

مشاوره جهت گرفتن گواهینامه ایزو , پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO  , ارتباط قوی بامراکز صدور گواهینامه  ISO HSE CE  همینطور اخذ سریع انواع گواهینامه  ISO , ,  HSE  ,  CE  .

مشاور متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO HSE CE  , تایید صلاحیت ایمنی همینطور رتبه حتی روز(های) تعطیل طی تمام ساعات شبانه روز

پیاده سازی کلیه الزامات استاندارد سازمان بین المللی  ISO  بصورت رایگان

ارسال  CD  مستندات شامل سه هزار صفحه الزامات استاندارد ایزو همراه باگواهینامه

فعالیت مرکز ایران گواه بصورت واقعی :

مشاوره و اطلاع رسانی بابت اخذ انواع استاندارد متقاضیان

کارشناس جهت پیاده سازی الزامات استاندارد سازمان بین المللی  ISO

تدوین  HSEPLAN  جهت مناقصات پیمانکاری

برگزاری دوره(های) مربوط ب مسئول ایمنی

برگزاری دوره ایمنی عمومی 8 ساعته کارگری حتی درمحل متقاضی

برگزاری دوره عمومی ایمنی 20 ساعته کارفرمایی

اخذ طرح طبقه بندی مشاغل باتایید اداره کار

اخذ گواهینامه ایزو سریع ، ارزان

اخذ گواهینامه  CE  اورجینال ،  CE  خوداظهاری همینطور  CE  انطباق

مشاوره و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ویا  HSE  ایمنی اداره کار

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

اخذ رتبه انفورماتیک سریع وارزان

ثبت برند

ثبت شرکت

چشم انداز مرکز ایران گواه :

چشم انداز مرکز ایران گواه جهت تمامی شرکتها تصور نموده ارتباط قوی باتمامی شرکتها همینطور موسسات جهت مشاوره بابت انتخاب مرجع صدور گواهینامه استاندارد همینطور پیاده سازی رایگان الزامات سازمان بین المللی  ISO  , مشاور برندینگ شرکتها

دستاورد(ها)

اعتماد اغلب مشتریان جهت اخذ گواهینامه  ISO

اعطاء تمامی روشهای اجرایی , مستندات وغیره طی لوح فشرده جهت استفاده همینطور پیاده سازی الزامات ایزو بصورت رایگان

نگارش همینطور ترجمه متن انگلیسی حدود 100 استاندارد بین المللی همچنین  انتشار  ب زبان فارسی جهت بهره برداری متقاضیان

مشاوره تلفنی ، حضوری حداقل روزانه حدود 10 متقاضی اخذ انواع گواهینامه بین المللی همینطور گواهینامه ملی

اعطاء گواهینامه  EFQM   بنام تعالی سازمان توسط مراجع معتبر صدور

اهدا رایگان گواهینامه  IMS  

ارزشها :

حفظ عدالت بین تمامی متقاضیان

احترام ب نظر متقاضیان همینطور حفظ کیفیت محتوا (ی) تولید شده همچنین مشاوره

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه  ISO  , اخذ مدرک  HSE  , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مارک  CE  میتوانند ارتباط برقرار نموده سوالات خودرا مطرح نمایند

پیمایش به بالا
02146135223