اخذ فوری گواهینامه ISO

اخذ انواع گواهینامه ملی و بین المللی

ISO انواع گواهینامه

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ویا مدارک لازم جهت گرفتن ISO سوال متداول اغلب متقاضیان بوده لذا ابتدا پیرو مسئله استاندارد ISO , سپس نحوه گرفتن گواهینامه ISO HSE صحبت میکنیم لطفا ادامه مطلب جهت نحوه اخذ گواهینامه HSE ISO توجه فرمایید

-گواهینامه-CE-min (1)

انواع گواهینامه ce

نحوه گرفتن نشان CE , شرایط اخذ گواهینامه CE دغدغه اغلب کافرمایان جهت صادرات کالا میباشد . گواهینامه CE توسط تولیدکنندگان کالا دریافت میگردد ؛ استاندارد CE برخلاف استاندارد ISO بمحصولات تعلق میگرد . لطفا به ادامه مطلب توجه فرمایید

-انواع-گواهینامه-ملی-min-ooj2fanccw3a121wjmpha3ecdipd9citv36fm9ngq8 (1)

انواع گواهینامه ملی

سه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بعنوان رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بعنوان مجوز اداره کار همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بعنوان HSE اداره کار نامیده میشوند توسط دولت جمهوری اسلامی صادر میشود لذا گواهینامه ملی نامبرده میشود

صدور گواهینامه ایزو بر اساس زمینه فعالیت

شما می توانید بر اساس شرکت و سازمان خود، انواع ایزوهای مورد نیاز را ببینید و در صورت تمایل جهت اخذ آن اقدام نمایید.

oilgas_012 (1)
نفت و گاز
civil_01-150x150 (1)
عمرانی
lab_002 (1)
آزمایشگاه
mine_012 (1)
معادن
صنایع غذایی
service_012
سایر خدمات

مرکز مشاوره ایران گواه , مقدمه , رزومه :

شرکت مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه فعال درزمینه استاندارد همینطور مشاوره جهت اخذ انواع گواهینامه ملی همانند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بعنوان رتبه نامیده میشود ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بعنوان مجوز اداره کار نامیده شده همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ک بعنوان  HSE    اداره کار نامیده میشود فعالیت نموده .

مأموریت ، فعالیت مرکز مشاوره  ایران گواه :

مأموریت مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان مشاور بابت اخذ استاندارد(های) بین المللی همانند اخذ انواع گواهینامه  ISO   , اخذ گواهینامه  GMP   , اخذ گواهینامه  IRIS   , اخذ گواهینامه صنایع غذایی همانند ISO22000    ،  HSCCP   ،  BRC   ، IFCFOOD   , اخذ گواهینامه تعالی سازمان بنام  EFQM   , صدور گواهینامه مدیریت کسب وکار  MBA   , اخذ گواهینامه  HSE-MS   , تدوین  HSEPLAN   , اخذ انواع گواهینامه  CE   جهت صادرات ب تمامی کشور(های) دور ویا نزدیک , پیاده سازی الزامات  IMS   , اخذ گواهینامه  MIS   , همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ، اخذ فوری گواهینامه  ISO   , مشاور ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو مورد نیاز سازمانها ، صنایع ، شرکتها حتی کسب وکار کوچک برمبنای زمینه فعالیت همینطور سیاستگذاری کلان کافرمایان .

مشاوره جهت گرفتن گواهینامه ایزو فوری  , پیاده سازی الزامات استاندارد   ISO   , ارتباط قوی بامراکز صدور گواهینامه  ISO HSE CE   همینطور اخذ فوری  انواع گواهینامه  ISO HSE CE  

مشاوره جهت اخذ انواع گواهی نامه ملی همانند تایید صلاحیت پیمانکاری ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز شرکتها همچنین سازمانها جهت حضوردر مناقصه .

پیاده سازی کلیه الزامات استاندارد ایزو جهت متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO    معتبر همینطور راهنمایی متقاضیان ایزو جهت گرفتن گواهینامه  ISO   فوری .

برگزاری دوره مربوط ب مسئول ایمنی  , دوره ایمنی کارفرمایی , دوره 8 ساعته کارگری جهت متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همینطور تایید صلاحیت پیمانکاری .

اخذ طرح طبقه بندی مشاغل باتائید اداره کار استان جهت متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

مشاوره ، اخذ گواهینامه  CE   اورجینال جهت صادرات کالابه اروپا

ثبت برند , ثبت شرکت , اخذ کداقتصادی , اخذ گواهینامه ارزش افزوده , مشاوره مالیاتی و….

مرکز مشاوره ایران گواه , چشم انداز :

ارتباط قوی همینطور مستمر باشرکتهای تحت کنترل بابت ممیزی پیاده سازی الزامات ایزو ، ممیزی تمدید گواهینامه  ISO   , اطلاع رسانی بابت قوانین تمدید گواهینامه (های) ملی ، پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو جهت تمامی شرکتهای درخواست کننده ایزو حتی پس ازصدور گواهینامه بصورت رایگان ، مشارکت همینطور همکاری بامشتریان مرکز جهت کلیه پروسه تبلیغاتی ، همگام سازی قیمتهای مراکز صدور گواهینامه ایزو توسط همکاران مرتبط مرکز ایران گواه ، اخذ فوری گواهینامه  ISO   همراه باپیاده سازی الزامات استاندارد ایزو , راه اندازی واحد آموزش بصورت متداول همینطور آموزش متقاضیان یادگیری الزامات استاندارد .

مرکز مشاوره ایران گواه , دستاورد :

اعتماد اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO HSE CE   , همینطور اخذ انواع گواهینامه ملی ؛ روزانه حدود حداقل 10 تماس جهت مشاوره بابت اخذ انواع گواهینامه بامرکز مشاوره ایران گواه گرفته شده .

مشاوران مرکز ایران گواه بدوراز هرگونه حساسیت خاص اطلاعات فنی حقوقی دراختیار متقاضیان گذاشته ، همین مشاوره صحیح باعث شده اعتماد متقاضیان جلب شده تعداد درخواستها بابت انجام امور توسط مرکز ایران گواه زیاد باشد .

اعطاء تمامی روشهای اجرایی , مستندات وغیره طی لوح فشرده جهت استفاده همینطور پیاده سازی الزامات ایزو بصورت رایگان  .

نگارش همینطور ترجمه متن انگلیسی حدود 100 استاندارد بین المللی همچنین  انتشار  ب زبان فارسی جهت بهره برداری متقاضیان .

اعطاء گواهینامه  EFQM    بنام تعالی سازمان توسط مراجع معتبر صدور .

اهدا رایگان گواهینامه  IMS   .

اهدا رایگان قاب جهت متقاضیانیکه موفق ب اخذ گواهینامه  ISO HSE CE   شده .

راه اندازی باشگاه مشتریان ,  ارتباط کلامی همچنین حضوری مشتریان بامدیر عامل مرکز , بررسی مشکلات دورن سازمانی وبرطرف کردن باگهای دورن سازمانی باکمک نظرسنجی مشتریان .

Call Now Button02146135223