استاندارد Eurovent

استاندارد Eurovent

استاندارد Eurovent چیست ؟

Eurovent استاندارد اتحادیه صنعت اروپا جهت آب وهوای داخلی  HVAC ، خنک کننده فرآیند همچنین فن آوریهای زنجیره (ای) سر میباشد .

 

تاریخچه Eurovent  :

Eurovent قدیمی ترین انجمن صنفی اروپا میباشد .

یوروونت همانطوریکه میدانیم نتیجه ادغام انجمن  cecma ( کمیته اروپایی سازندگان تجهیزات حمل ونقل هوایی ) همینطور  cecomaf طی سال 1996 میلادی بوده .

استاندارد Eurovent زمانیکه بازار سیستهای گرمایشی همینطور برودتی رشد سریعی پیش گرفت سال 1950 توسعه یافت .

استاندارد Eurovent   بطور همزمان بااقتصاد اروپا جهت نظارت برسیستم نظارتی یکپارچه دستگاههای برودتی همانند فن کولر ، چیلر تاسیس شد .

تولیدکنندگان اروپایی فن آوری هندلینگ هوا نیازبه هماهنگی همچنین تبادل اطلاعات بین المللی عمیق احساس کردندکه منجربه تاسیس  Eurovent  سال 1958 شد .

اعضای موسسه استاندارد Eurovent  انجمن ملی صنایع بلژِیک ، فرانسه ، المان ، ایتالیا همینطور هلند میباشند .

سال 1964 همزمان باپیوستن کشور(های) دیگر همانند انگلیس دانمارک سوئیس همچنین سوئد نام  cecma تغییرپیداکردبه انجمن استاندارد  Eurovent  .

انجمن  Eurovent  سال 2015 میلادی توسعه یافت اهداف استاندارد  Eurovent  جهت استاندارد دستگاههای برودتی سرمایشی تدوین گشت .

 

گواهینامه  Eurovent :

استاندارد Eurovent  سال 1993 تاسیس شد .

گواهینامه  Eurovent Certita درزمینه صدور گواهینامه عملکرد جهت محصولات تهویه مطبوع همینطور برودتی حرارتی شناخته میشود .

مرجع صدور گواهینامه  Euronent  بعنوان نهاد صدور استاندارد Eurovent  معتبر تحت نظارت Cofrac فرانسه فعالیت میکند .

Eurovent Certita  جهت صدور گواهینامه اقدام میکند براساس استاندارد  EN ISO / CEI 17065:2012  گواهینامه استاندارد Eurovent صادر مینماید .

متقاضیان اخذ گواهینامه استاندارد  Eurovent میبایست الزامات استاندارد ایزو17065 رعایت نموده سپس اقدام کنند جهت استاندارد Eurovent  .

گواهینامه معتبر استاندارد Eurovent تحت نظارت Eurovent Certita  مورد تایید COFRAC فرانسه صادر میگردد .

Cofrac امضاکننده توافق نامه چندجانبه همکاری اروپا جهت اعتبار بخشی EN میباشدکه توسط انجمن اعتبار سنجی  IAF شناخته شده میباشد .

گواهینامه یوروونت جهت آزمون عملکرد محصولات تهویه مطبوع همینطور درجه بندی براساس استاندارد اروپایی میباشد .

 

 

بیشتر بخوانیم :

IAF مخفف چیست ؟

 

 

مزایای اخذ گواهینامه یوروونت :

استاندارد Eurovent  جهت محصولات برودتی تهویه مطبوع گرمایشی توسط تولیدکنندگان اخذ میگردد .

اخذ گواهینامه استاندارد Eurovent مزایایی بهمراه داشته همانند :

صدور گواهینامه Eurovent  ب ایجاد مجموعه ای بابت معیار(ها) جهت رتبه بندی محصول کمک میکند .

صدور گواهینامه استاندارد Eurovent  جهت تولیدکنندگانیکه میتوانند جهت دستیابی ب استانداردی باکیفیت بالاتر دارای ارزش قابل توجهی میباشد .

اخذ گواهینامه استاندارد Eurovent باعث میگردد متقاضی نیازبه آزمایشات دقیقتر نداشته باشد .

ارائه گواهینامه استاندارد Eurovent محصول باعث میگردد ، مشاوران همینطور کاربران بااطمینان ازصحت اطلاعات محصول معتبر انتخاب کنند .

 

استاندارد Eurovent شامل کدام محصولات میگردد :

استاندارد Eurovent شامل نوع مبدلهای حرارتی

تهویه مطبوع باظرفیت خنک کننده

واحد(های) حمل ونقل هوایی

پرتو(های) سرد

تهویه مطبوع کنترل دقیق

کویل فن

کویل فن کوارتز

فیلتر(های) فیلتر هوا

بخار سرد اتاق

خنک کننده هوا

کولر حشک

گرمایش ، حنک کننده

چیلر

کابینت نمایش یخچال

 

اعتبار گواهینامه استاندارد  Eurovent :

گواهینامه استاندارد Eurovent میبایست تحت نظارت  Cofrac فرانسه صادر گردد .

Cofrac فرانسه موسسه استاندارد بنوعی AB کشور فرانسه تخت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF میباشد .

متقاضیان جهت اخذ استاندارد  Eurovent میتوانند باپیاده سازی الزامات استاندارد  ISO17065 اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه  یوروونت .

 

مراکز صدور گواهینامه Eurovent  :

گواهینامه یوروونت توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد .

گواهینامه استاندارد Eurovent چنانچه توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو خصوصی صادرگردد بصورت نانواکریدنت بوده مورد تایید انجمن Cofrac فرانسه نمیباشد .

هزینه صدور گواهینامه استاندارد  Eurovent توسط مراکز صدور ایزو تحت اعتبار متفاوت فرق داشته بنابراین متقاضی میتواند باهزینه خیلی کم گواهینامه یوروونت اخذ نماید .

اخذ فوری گواهینامه استاندارد یوروونت توسط مراجع صدور گواهینامه خصوصی امکان پذیر بوده نیازبه پیاده سازی نداشته .

گواهینامه استاندارد Eurovent چنانچه بصورت نانواکریدنت صادرگردد اعتبار بین المللی نداشته .

 

مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان مشاور همینطور مشاور پیاده سازی الزامات استاندارد Eurovent میتواند گواهینامه استاندارد یوروونت اخذ نماید .

جهت اخذ گواهینامه استاندارد Eurovent بصورت فوری لطفا ارتباط برقرار نمایید .

پیمایش به بالا
02146135223