دانلود رایگان مستندات ایزو9001

دانلود رایگان مستندات ایزو9001

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 , درخواست بسیاری توسط کارشناسان کنترل کیفیت داشته . بنوعی  مهندسین کنترل کیفیت بدنبال راهی بوده مستندات ایزو9001 بدست آورند .

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 توسط متقاضیان بیشترین کلیک طی موتور جستجوگر گوگل داشته ؛ بنابراین میتوان واقف بود مستندات ایزو9001 دارای چه اهمیت ویژه ای میباشد .

ایزو9001 چیست ؟

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 ؛ لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .

ایزو9001 چیست ؟

استاندارد ایزو9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت دارای محبوبیت خاصی بین جهانیان میباشد .

ایزو9001 دارای جنبه (های) کیفیت همچنین ارتباط بامشتری میباشد ، متقاضیان اخذ گواهینامه ISO9001   فارق ازنوع فعالیت بلحاظ تکمیل بودن متن استاندارد ایزو9001 ، استاندارد ایزو9001 رابعنوان استاندارد مرجع میشمارند .

سازمان بین المللی استاندارد  ISO اولین بار استاندارد ایزو9001 تدوین سپس منتشر نمود . استاندارد ایزو9001  سال 1974 میلادی اولین بار منتشر شد . بنابراین میتوان گفت استاندار ISO9001  اولین بار توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو سال 1974 میلادی منتشر شد .

استاندارد ایزو9001 جزو خانواده سیستم کنترل کیفیت  QC ( ایزو9000 ) بوده ازسال انتشار تابحال پنج بار ویرایش شده .

آخرین ویرایش استاندارد ایزو9001 توسط  مجمع بین المللی استانداردسازی سازمان  ISO سال 2015 میلادی میباشد .

استاندارد ایزو9001 نسخه اولیه خودرا سال 1974 توسط استاندارد  BS5750  منتشر نمود . سپس ایزو9001 سال 1987 همینطور سال 1994 میلادی تجدید نظرداشته . تغییرات اصلی طی نسخه سوم استاندارد ایزو9001 سال 2000 میلادی انجام شد ، سپس سال 2008 میلادی متن جدید ایزو9001 توسط سازمان  ISO منتشر شد .

آخرین ویرایش ایزو9001 مربوطبه سال 2015 میلادی میباشد ؛ پیش نویس ویرایش پنجم سپتامبر 2015 میلادی توسط ایزو منتشر شد .

تاریخچه ایزو9001 :

تضمین کیفیت ISO9001  جزو الزامات اساسی هرسازمانی جهت بهبود روندروبه رشد میباشد . مثال اینکه نوشتن روش اجرایی جهت تولید محصول همینطور روش بازرسی جهت اطمینان بابت کارگران بدرستی روش اجرایی رعایت میکنند جزو مستندات ایزو9001 میباشد .

استاندارد ایزو9001 سال 1966 باشعار ” کیفیت برای تمامی کسب وکار ” توسط دولت انگلستان گسترش یافت  . سپس جهت بررسی کیفیت خدمات ، محصولات تامین کنندگان توسط مشتریان ارزیابی کیفی شدند .

ایزو9000 سال 1971 توسط موسسه استاندارد انگلستان بعنوان  BSI اقدام ب انتشار استاندارد ISO9000 جهت تضمین کیفیت بابت صنایع الکترونیک نمود .

موسسه  BSI سال 1974   راهنمای تضمین کیفیت ( مستندات ایزو9000 ) منتشر نمود . انتشار مستندات ایزو BS5179  منجربه تغییر رویکرد بازرسی مشتریان ا زتامین کنندگان گردید .

مستندات استاندارد ایزو9001 تابحال تغییرات بسیاری داشته ، آخرین نسخه تغییرات استاندارد ایزو9001 مربوطبه سال 2015 میلادی میباشد .

دانلود مستندات ایزو9001 , انتظارات ا زبهبود مستمر ، رضایتمندی مشتری طی ویرایش 2015 استاندارد ایزو تاکید شده .

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 اصول مدیریت کیفیت طی استاندارد ISO9001  بشرح ذیل میباشد :

تمرکزبرمشتری

رهبری

مشارکت کارکنان

رویکردفرآیندی

بهبود

تصمیم گیری مبتنی برشواهد

مدیریت روابط

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو9001

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 :

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 باتوجه ب اهمیت استاندارد ISO9001  بیشترین درخواست دانلود توسط گوگل داشته . اغلب درخواست کنندگان دانلود رایگان مستندات ایزو9001 کارشناسان فنی شرکتهای بوده ، بلحاظ مبحث پیاده سازی نیاز داشته مستندات ایزو9001 دانلود نمایند .

صدور گواهینامه ایزو9001 چنانچه توسط مراجع معتبر گواهینامه ISO تحت نظارت  IAF صادرگردد ؛ متقاضی میبایست ابتدا اقدام نماید جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو سپس اخذ گواهینامه ایزو9001 .

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 جهت متقاضیان اهمیت بالایی داشته بلحاظ اینکه متقاضی دیگر هزینه بابت پیاده سازی الزامات ایزو9001 پرداخت نمیکند .

شرکت ایران گواه براساس رسالت اصلی خود اطلاع رسانی فایل RAR مستندات ایزو9001 بصورت رایگان گذاشته ؛ متقاضی دانلود رایگان مستندات ایزو9001 میتواند اقدام نماید جهت دانلود رایگان مستندات ایزو9001 .

دانلود رایگان مستندات ایزو9001 شامل چارت سازمانی ، چک لیستها ، متن استاندارد ایزو9001 آخرین ویرایش , الزامات ، نظام نامه ، همچنین روشهای اجرایی ایزو9001 میباشد .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو

مراکز صدور گواهینامه ایزو معتبر

متقاضیان دانلود رایگان مستندات ایزو میتوانند توسط آپارات ویدیئو(های) مرکز مشاوره ایران گواه ر ادنبال نموده اطلاعات فنی بیشتری بدست آورند .

جهت دانلود رایگان مستندات ایزو9001 لطفا دکمه ذیل راکلیک نمایید .

پیمایش به بالا
02146135223