مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه
اخذ فوری گواهینامه ISO از ایران گواه
ISO
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه
اخذ فوری گواهینامه HSE-MS
HSE-MS
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه
اخذ فوری گواهینامه CE جهت صادرات
CE MARK
Previous slide
Next slide

نمودار سازمانی مرکز ایران گواه

نمودار سازمانی مرکز ایران گواه بلحاظ دسترسی سریع مشتریان ب مسئول خدمات دهنده همینطور نحوه پیگیری بابت ارائه خدمات تهیه ودر دسترس مشتریان میباشد .

فعالیت مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ، مشاوره ، اخذ انواع گواهینامه ملی همینطور بین المللی همانند اخذ گواهینامه  ISO  , اخذ گواهینامه  HSE , اخذ گواهینامه CE , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , اخذ رتبه شرکتها , مشاوره بابت استقرار استاندارد ایزو , مشاوره و پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE میباشد .

توسط چارت سازمانی ، میتوان فعالیتهای سازمانی تقسیم،سازماندهی و هماهنگ شوند.

 سازمانها ، ساختارهایی بوجود میاورند ، میتوانند توسط اینگونه ساختارها فعالیتهای عوامل انجام کار هماهنگ  وکنترل کنند.

چارت سازمانی مرکز ایران گواه  تعیین کننده روابط رسمی ،همچنین نشان دهنده مراتب اداری وحیطه کنترل هست.

ساختار سازمانی میتواند همه واحدهارا هماهنگ ویکپارچه کند، همچنین ارتباط مؤثر داخل سازمان تضمین خواهد شد.

سازمانیکه چارت سازمانی تعریف میکند بدین معنیست  سازمان جهت اهداف وماموريتهایش کدامین وظايف دستور كارقرار دارد همچنین اجراي قوانین توسط چ كساني سپرده وتوزيع اختيارات ومسئوليت داخل سازمان چگونه هست.

چارت سازماني مرکز ایران گواه  نشان دهنده ديدگاههاي حاكم برذهن مديران میباشد.

 چارت سازمانی  با ساختار سازمانی متفاوت بوده ، نبایدایندو اصطلاح بجای یکدیگر استفاده کرد.
برخی موارد معنی چارت سازمانی باساختار سازمانی بصورت یکسان بیان میشود ، بااینکه تقریبا بیکدیگر نزدیک هستند اما نباید دواصطلاحرا یکسان وبجای یکدیگر قرار داد.

اخذ گواهینامه  ISO , اخذ گواهی نامه  HSE , اخذ گواهینامه CE , مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی , مهندس حسین کریمی علویجه
چارت سازمانی مرکز ایران گواه
پیمایش به بالا
02146135223