ماه: ژانویه 2022

گواهینامه ایزو وندورلیست شرکت نفت

گواهینامه ایزو وندورلیست شرکت نفت

شرکت های پیمانکاری بیشماری هستند که برای ورود به وندورلیست شرکت نفت نیاز به اخذ گواهینامه ایزو دارند. آیا شما یک شرکت در حوزه فعالیت تامین کالا، مشاوره، ارائه خدمات پشتیبانی یا حتی تاسیساتی هستید؟
اگر سازمان شما نیاز دارد که به وندورلیست شرکت نفت وارد شود باید گواهینامه ایزو وندورلیست شرکت نفت را اخذ نماید.
آیا سازمان شما فقط با اخذ گواهینامه ایزو می تواند وارد وندورلیست شود؟
ممکن است مسئول مناقصه از شما درخواست مستندات مربوط به اخذ گواهینامه ایزو را داشته باشد.
ابتدا باید بدانید که شما برای ورود به وندورلیست شرکت نفت نیاز به چه گواهینامه ایزو یی دارید.

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو، این چالش مهمی برای درخواست کنندگان اخذ گواهینامه ایزو است.
آیا گواهینامه ایزو آلمانی در ایران داریم؟ مرجع صدور گواهینامه ایزو از کشور انگلستان در ایران اعتبار دارد؟ آیا مرجع صدور از کشور کانادا واقعی است؟ و سوالات بسیاری از همین دسته می تواند چالش شما هم باشد.
شما چه طور می توانید متوجه شوید مرجع صدور گواهینامه ایزو معتبر صادر می کند؟
این موضوع خیلی مهمی است. اخیرا در ایران مراجعی به وجود آمده اند که اعلام می کنند از انگلستان، آمریکا، ایتالیا، آلمان و یا کانادا گواهینامه ایزو صادر می کنند.

Call Now Button02146135223