ISO معادن

ISO معادن

ISO معادن , استاندارد ایزو معادن چیست , پیمانکاران معدن چه گواهینامه ایزویی میتوانند بگیرند , گواهینامه  ISO   معادن چیست , اخذ گواهینامه  ISO   معدن .

گواهینامه  ISO   معادن , شرایط اخذ ایزو معدن , پیمانکار معدن  ISO   , ISO   پیمانکار معدن , اخذ فوری گواهینامه  ISO   جهت مناقصه , اخذ فوری  ISO   معادن , کلمات کلیدی میباشدکه متقاضیان توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ میکنند . 

حال اینکه استاندارد ایزو پیمانکاران معدن جهت حضوردر مناقصات چیست ؟ پیمانکاران معدن چه الزامات استانداردی میبایست رعایت نمایند . ادامه مطلب توجه فرمایید .

استاندارد  ISO   معادن :

ایزو , معدن فعالیتی نیست ک همیشگی باشد . بواقع استخراج میتواند طی چندسال ویا چند دهه ادامه داشته باشد . منتها بصورت فزاینده آنچه اتفاق افتاده پس ازاتمام سایت همینطور تاثیر ناشی ا زآن برمحیط زیست ( استاندارد ایزو14001  ) میباشد .

سازمان بین المللی  ISO   , جدیدا کمیته ای تشکیل داده درزمینه مدیریت مرمت معادن .

ISO / TC82 / CS7   نام کمیته مرمت معادن میباشد . وظیفه کمیته ایجاد الزامات استاندارد جهت بحداقل رساندن آسیبهای احتمالی بلند مدت میباشد .

فعالیت کمیته ایزو باعث میگردد ، فعالیتهای معدنکاران همینطور کیفیت زندگی انسانهای مجاور معادن بهبود یافته . روابط بهتری بین صنعت معدن همچنین جمعیت ایجاد میکند .

استاندارد ایزو پروژه(های) معدنی جدید رامورد بررسی قرار داده  نقشه احیاء سایت ایجاد میکند . بااین حال هنوز استاندارد جامع بین المللی توسط سازمان  ISO   وجود نداشته . احیای سایتهای معدن زمینه بسیار بزرگی هست .

ISO   معادن بطور کلی شامل تلاش مداوم جهت ادغام مجدد مناطق معدن طی محیط ؛ حین بهره برداری همینطور بعداز بسته شدن سایت میباشد .

ISO   معادن الزامات استاندارد هیدرولوژی ، میزان الودگی آب ، بافندگی خاک همینطور پایداری خاکریزی شامل میشود .

الزامات  ISO   معادن :

پیاده سازی الزامات ایزو طی بخش معدن چالشی اساسی بوده . اغلب استاندارد(های) موجود بعنوان مبانی سازنده مفیدی مورد استفاده قرار گرفته . تدوین استاندارد  ISO  معادن کاری میباشدکه توسط کمیته فنی ایزو میبایست انجام شود .

صنعت معدن جهت تامین نیاز امروز انرژی ضرورت داشته ، میتواند توسط بسیاری ا زاقتصاد(های) ملی نقش اساسی داشته باشد .

  سازمان ایزو جهت  ISO  معادن شرایطی محیطی بوجود میآوردکه بهره برداری غیرقانونی بضرر نسل آینده نباشد . صنعت معدن نقش اساسی د رتضمین توسعه پایدار داشته لذا اخذ گواهینامه  ISO   معادن جهت پیمانکاران معادن ضرورت داشته .

گواهینامه  ISO   معادن :

گواهینامه ایزو توسط پیمانکاران صنعت ومعدن جهت حضوردر مناقصات درخواست میگردد .

گواهینامه  ISO   متقاضیان جهت مناقصه اغلب گواهینامه  IMS   همینطور گواهینامه  HSE   میباشد . پیمانکاران بلحاظ اهمیت کار همانند انفجار مین جهت حفر تونل میبایست الزامات استاندارد  HSE   رعایت نمایند .

اخذ گواهینامه  HSE-MS  اهمیت بالایی جهت پیمانکاران معادن داشته . بلحاظ مسائل زیست محیطی جهت شرکتهای معدنی گواهینامه  ISO14001  مرتبط باالزامات سیستم مدیریت زیست محیطی بسیار حائز اهمیت میباشد .

پیمانکاران معادن جهت حضوردر مناقصه ب گواهینامه ایزو ذیل نیاز داشته :

گواهینامه ایزو9001 : ایزو9001 بنام سیستم مدیریت کیفیت تقریبا الزامات  کلیه استاندارد(های) تدوین شده توسط سازمان  ISO  ر ادربر میگیرد . بنابراین اخذ گواهینامه ایزو9001  الزامی میباشد .

گواهینامه ایزو14001 : استاندارد  ISO14001   بنام سیستم مدیریت زیست محیطی بلحاظ اهمیت کار پیمانکاران صنایع ومعادن مهم بوده . لذا شرکتهای پیمانکار معادن میبایست ایزو14001 اخذ نمایند .

گواهینامه ایزو45001 : استاندارد ایزو45001 سال 2018 میلادی جایگزین  OHSAS18001   گشت . الزامات استاندارد  ISO45001   الزامات بهداشت ایمنی محیط کار بوده .

گوهینامه  HSE-MS   : استاندارد  HSE   توسط سازمان استاندارد انگلستان جهت پیاده سازی الزامات ایمنی ، بهداشت همینطور محیط زیست کارگاه بوده . مطمئنا تمامی پیمانکاران شرکتهای معدنی نیاز مبرم ب اخذ گواهینامه  HSE   دارند .

گواهینامه  IMS   : اغلب پیمانکاران طی تماس بامرکز ایران گواه جهت حضوردر مناقصه درخواست اخذ گواهینامه  IMS   داشته . 

 IMS   بعنوان سیستم مدیریت یکپارچه تلفیق سه استاندارد  ISO9001   , ISO14001  , ISO45001   میباشد . بنابراین درخواست کنندگان گواهینامه  IMS   میبایست استاندارد ایزو 9001 ، 14001 ، 45001 اخذ نموده تا گواهینامه  IMS   صادر گردد .

گواهینامه  IMS   توسط شرکت اطلاع رسانی ایران گواه بصورت رایگان صادر میگردد .

بیشتر بخوانیم :

اخذ فوری گواهینامه ایزو معتبر جهت مناقصه

HSE PLAN   چیست

پیمایش به بالا
02146135223