گواهینامه ATEX چیست؟(گواهینامه ضد انفجار): اخذ گواهی ATEX

گواهینامه ATEX (گواهینامه ضد انفجار چیست؟ گواهی ATEX، که به عنوان گواهی اثبات انفجار نیز شناخته می شود، یک سند مهم در صنایع مختلف است که در آن اتمسفرهای انفجاری خطر قابل توجهی دارد. این گواهینامه نشان دهنده انطباق با استانداردهای ایمنی سختگیرانه است که توسط اتحادیه اروپا برای کاهش خطرات مرتبط با محیط های انفجاری ایجاد شده است.

گواهینامه ATEX چیست؟(گواهینامه ضد انفجار): اخذ گواهی ATEX ادامه مطلب »