اخذ گواهینامه BRC

اخذ گواهینامه  BRC

اخذ گواهینامه  BRC استاندارد جهانی  BRC ( کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس ) جهت اطمینان ایمنی مواد غذایی بلحاظ انطباق تامین کننده همینطور اطمینان بلحاظ توانایی خرده فروشان بابت تضمین کیفیت ، ایمنی محصولات غذایی قابل فروش ، توسط مراجع صدور گواهینامه  BRC صادر میشود . استاندارد  BRC امروزه طی سراسر جهان بعنوان چارچوبی جهت مشاغل خورده فروشی مواد غذایی ، توسط خرده فروشان مواد غذایی درخواست میگردد تابه تولید مواد غذایی بیخطر همینطور انتخاب تامین کنندگان مطمئن کمک میکند .

 

استاندارد  BRC چیست :

BRC اختصار (  British Retail Consortium )  کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس میباشد .  BRC جهت اطمینان انطباق تامین کننده همینطور اطمینان بلحاظ توانایی خرده فروشان بابت تضمین کیفیت ، ایمنی محصولات غذایی قابل فروش ، ایجاد شده  . اخذ گواهینامه  BRC امروزه طی سراسر جهان بعنوان چارچوبی جهت مشاغل خورده فروشی مواد غذایی ، توسط خرده فروشان مواد غذایی درخواست میگردد تابه تولید مواد غذایی بیخطر همینطور انتخاب تامین کنندگان مطمئن کمک میکند .

 

تاریخچه استاندارد  BRC :

BRC کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان هستکه سال 1996 میلادی تحت نظارت انجمن اعتبار دهنده GSFI   شروع بفعالیت نمود . لذا  اخذ گواهینامه  BRC میبایست مورد تایید انجمن GSFI  باشد . BRC سال 1996 توسط خرده فروشانیکه میخواستند استاندارد(های) ایمنی مواد غذایی رادرسراسر زنجیره غذایی تامین هماهنگ کنند ، تاسیس شد . استاندارد  BRC جهت ایمنی مواد غذایی اولین بار سال 1998 میلادی منتشر شد ، اولین استاندارد معیار GFSI  بوده ک برترین استاندارد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی میباشد . گواهینامه BRC اولین بار سال 2006 میلادی توسط مراجع صدور گواهینامه  BRC صادر شده .

 

الزامات استاندارد  BRC :

اخذ گواهینامه  BRC , خرده فروشان اصلی انگلستان بدلیل مسئولیت مستقیم درصورت بروز حادثه نگران امنیت غذایی بوده . جهت کنترل اوضاع خرده فروشان ا زکلیه تامین کنندگان مواد غذایی میبایست دارای گواهینامه استاندارد ویژه باشندتا توسط مطابقت آنهابا خواسته کیفیت ایمنی مواد غذایی همینطور الزامات قانونی اطمینان حاصل کنند . الزامات موجود استاندارد  BRC ادغام شده باسیستم مدیریت کیفیت  HACCP  ، الزامات  GMP  روش ساخت خوب ، الزامات استاندارد GLP آزمایشگاه مواد غذایی  همینطور  GHP روش بهداشت خوب .

 

چرا اخذ گواهینامه  BRC مفید میباشد :

اغلب خرده فروشان مواد غذایی ، تامین کنندگان مواد غذایی ، صاحبان برند(های) تامین مواد غذایی بین المللی فقط تامین کنندگان دارای گواهینامه استاندارد  BRC جهت ایمنی مواد غذایی رادرزنجیره تامین مواد غذایی قرار میدهند .  اخذ گواهینامه  BRC سازمانرا قادر میسازد ، مدارک مربوطبه تعهد ارائه دهد ، درصورت بروز حادته ایمنی مواد غذایی دفاع قانونی انجام دهد ، مراقبتهای لازم بابت ایمنی مواد غذایی انجام دهد ، ایجاد سیستم مدیریتی باکیفیت جهت بالابردن ایمنی مواد غذایی ، ارائه ابزاری جهت بهبود کیفیت همینطور ابزار اندازه گیری بهبود کیفیت مواد غذایی همچنین نهایتا کاهش ضایعات محصول جزو مزایای اخذ گواهینامه  BRC میباشد .

 

نحوه اخذ گواهینامه  BRC :

جهت گرفتن گواهینامه  BRC میبایست یکسری مقدمات اماده شده باشد ، شرکتهاییکه خوب برنامه ریزی میکنند معمولا مزیتهای زیادی برخوردار هستند ، لذا آمادگی بیشتری جهت صدور گواهینامه  BRC داشته . جهت اخذ گواهینامه  BRC میبایست اقدام نمود جهت ایجاد سیستم مدیریت کیفیت ، شناسایی الزامات قانونی ، شناسایی مستند سازی خطرات خاص مواد غذایی همچنین اقدامات کنترل مربوطه براساس سیستم  HACCP  ، شناسایی روشهای ساخت خوب همینطور بهداشتی ، منجمله برنامه کنترل آفات ، برنامه نگهداری تجهیزات ، ساختمان .

 

مزایای اخذ گواهینامه  BRC توسط مرکز ایران گواه :

مرکز مشاوره ایران گوا ه مشاور سیستمهای مدیریتی کیفیت بوده ، لذا متقاضی گواهینامه  BRC میتواند براحتی توسط مرکز ایران گوا هاقدام نماید جهت اخذ گواهینامه  BRC . مرکز مشاوره ایران گوا موفق شده جهت حدود 450 شرکت گواهینامه استاندارد اخذ نماید لذا تجربه لازم بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  BRC داشته . اخذ گواهینامه  BRC توسط ایران گواه نه تنها مراحل اخذ گواهینامه BRC ساده میکند بلکه درسریعترین زمان ممکن متقاضی اخذ گواهینامه  BRC میتواند گواهینامه  BRC اخذ نماید .

 

مراکز صادر کننده گواهینامه  BRC جهت صادرات محصول :

گواهینامه  BRC میبایست مورد تایید انجمن  GFSI  توسط مراجع صدور صادر گردد . منتها بلحاظ وجود تحریمهای ناعادلانه انجمن  GFSI ازارائه هرگونه خدمات ب کشور ایران امتناع ورزیده بنابراین مراجع معتبر صدور گواهینامه  BRC درکشور ایران وجود نداشته . متقاضیان گواهینامه  BRC میتوانند توسط نهاد(های) صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر ( مورد تایید  IAF ) اقدام کنند جهت گرفتن گواهینامه  BRC ، همینطور مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت خصوصی گواهینامه  BRC صادر میکنند . لذا مشتری گواهینامه BRC جهت صادرات مواد غذایی میتواند توسط هردو نهاد صادر کننده گواهینامه  BRC اخذ نماید .

 

هزینه اخذ گواهینامه  BRC :

گواهینامه  BRC مخصوصا درایران توسط مراجع متفاوتی طی سطح اعتباری مختلفی صادر میگردد . لذا متقاضی مدرک  BRC جهت صادرات محصول میتواند گواهینامه  BRC باکمترین هزینه یعنی هفتصد هزار تومان توسط مرجع صدور خصوصی اخذ نماید . نکته مهم اینکه متقاضی گواهینامه  BRC میبایست متوجه باشد استفاده گواهینامه  BRC کجاست . چنانچه گواهینامه صرفا بابت تبلیغات درخواست گردد متقاضی میتواند باکمترین هزینه ممکن گواهینامه  BRC اخذ نماید ، منتها جهت صادرات محصولبه کشور(های) اروپایی حتما میبایست گواهینامه  BRC معتبر دریافت گردد . جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا ارتباط برقرار نمایید .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ISO 9001:2015

اخذ گواهینامه HACCP

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223