گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست ؟

چگونه میبایست گواهینامه تایئد صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمود ؟

سازمان ارائه دهنده گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران ؟

تفاوت بین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همینطور گواهینامه  HSE   

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مدرک معتبری بوده توسط اداره کار استان مربوطه تحت نظارت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد . براساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری کلیه پیمانکاران موظف شده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط ارگان مربوطه اخذ نمایند .

جهت مشاهده آیین نامه لطفا کلیک نمایید .

شرکتها همینطور سازمانها جهت احراز ایمنی کارگاه فعال میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری . جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفابه ادامه مقاله توجه فرمایید .

 

مطالب بیشتر :

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار بنوعی مدرک تایید شرایط ایمن کارگاه فعال پیمانکاری میباشد . مدرک تائید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد . بنابراین پیمانکاران محترم میبایست جهت اخذ گواهینامه ، اقدام نمایندبه اداره کار استان ثبت شده شرکت .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کاملا متفاوت بوده نسبت ب  ؛ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) همینطور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) .

گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاری بنوعی همانند مدرک فوق لیسانس بوده .  متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست حتما بعنوان پیش نیاز ( لیسانس ) گواهی رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند .

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط برخی متقاضیان  HSE    اداره کار ویا گواهینامه ایمنی اداره کار نامیده میشود .

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار دوساله صادر شده .  بنابراین اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوساله بوده . لذا متقاضیان پس ازدوسال میبایست اقدام نمایند جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران .

 

بیشتر بخوانیم :

شرایط تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

شرایط دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ک توسط اداره کار استان صادر میگردد ؛ فعال بودن کارگاه پیمانکاری میباشد . برخی متقاضیان کارگاه فعال نداشته مسئول مناقصه درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میکند . لذا متقاضی میتواند توسط ارائه برخی مدارک ؛  نامه موقت دوماهه جهت حضور درمناقصه توسط اداره کار استان دریافت نماید . لازم بذکر میباشد مدت زمان اعتبار نامه موقت دوماهه بوده ؛ همینطور فقط یکبار توسط اداره کار صادر میگردد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا گواهینامه رتبه , همینطور کارگاه فعال مهمترین شرایط صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . مسئول ایمنی همچنین اخذ تائیدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار دیگر شرط صدور گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست مدارک مثبته تکمیل کرده .  سپس توسط سایت معرفی شده اداره کار اقدام نمایند جهت بارگزاری مدارک ؛ تکمیل پرونده سپس توسط دفاتر انجمن معرفی شده ارسال پرونده فیزیکی جهت بازرسی .

جهت مشاهده سایت اداره کار بابت بارگزاری مدارک کلیک نمایید .

جهت بارگزاری مدارک بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بهتر میباشد توسط کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی اقدام نمایید .

 

مطالب مرتبط :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

گواهینامه رتبه چیست

گواهینامه  HSE  چیست

 

تفاوت بین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه  HSE   :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط برخی متقاضیان ویا مسئولین گواهینامه  HSE   ایمنی ؛  گواهینامه ایمنی اداره کار ویا گواهینامه  HSE   اداره کار نامبرده میشود . حال اینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار صادر شده کاملا متناقص بوده نسبت ب گواهینامه  HSE   .

گوهینامه  HSE   همان مدرک  HSE   بوده بابت ایمنی بهداشت محیط زیست محل پروژه پیمانکار . گواهی  HSE   توسط مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE   صادر میگردد .

اخذ گواهینامه  HSE   برخلاف تصور برخی متقاضیان هیچ کمکی جهت تسریع روند صدور گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی نکرده .

 

کلمات کلیدی سرچ شده توسط گوگل :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست , گواهینامه  HSE   ادراه کار چیست , گواهینامه ایمنی اداره کار چییست , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , نامه موقت ایمنی اداره کار چیست  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223