اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل

اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل

اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل  درخواست اغلب رانندگان لیفتراک یا جرثقیل می باشد. ایمنی جرثقیل یکی از مهمترین دغدغه های امروزه در پروژه های ساختمانی همینطور صنعتی می باشد. نکته مهم تر از ایمنی جرثقیل، ایمنی کار با جرثقیل می باشد. لذا اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل درخواست بیشماری داشته. مرجع صادر کننده گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل توسط مراجع خاصی صادر می شود. لطفا با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

ایمنی جرثقیل:

بازرسی ایمنی جرثقیل یکی از مهمترین دغدغه های امروزه در پروژه های صنعتی ساختمانی می باشد. بروز حوادث متعدد همینطور زیان جبران ناپذیر حوادث اتفاق افتاده در عملیات باربری عمدتا به لحاظ بی توجهی به موضوع ایمنی دلیل بروز حوادث می باشد. افرادی که به طریقی با عملیات باربرداری و نصب دست و پنجه نرم می کنند لازم است اطلاعات کافی درباره جرثقیل و اصول کار آن داشته باشند.

کار با جرثقیل:

کار با جرثقیل بر اساس اصول ساده فیزیکی بنا شده است، لازمه درک و شناخت اصول کار جرثقیل ها آشنایی مختصر با مفاهیم ساده فیزیکی و مکانیکی می باشد. برای حفظ عملکرد مناسب و اطمینان از کار با جرثقیل لازم هست اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل توسط اپراتور دریافت گردد. البته که جهت کار اپراتور با جرثقیل ایمنی جرثقیل نیز مهم می باشد.

ایمنی جرثقیل و گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل:

ایمنی جرثقیل مبحث بسیار مهمی در حوادث اتفاق افتاده می باشد، بازرسی از جرثقیل می بایست دوره ای توسط بازرس جرثقیل انجام گیرد. ایمنی کار با جرثقیل بستگی به پراتور یا کاربر استفاده کننده از جرثقیل داشته. لذا برگزاری دوره ایمنی کار با جرثقیل برای اپراتور الزامی می باشد.

برگزاری دوره کار با جرثقیل:

برگزاری دوره های ایمنی کار با جرثقیل توسط یکسری آموزشگاه ها تحت نظارت فنی حرفه ای برگزار می شود. آموزش دوره ایمنی کار با جرثقیل با اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل متفاوت می باشد. آموزشگاه ها امور برگزاری دوره کار با جرثقیل را انجام می دهند و مراجع صدور گواهینامه، گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل را صادر می کنند.

صدور گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل:

صدور گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل توسط یکسری از مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر می گردد. مراجع صدور به صورت لوکال (نانواکردینت) گواهینامه دوره ایمنی کار با جرثقیل صادر می کنند. نکته مهم اینکه جهت اخذ گواهینامه دوره ایمنی کار با جرثقیل نیاز به برگزاری دوره توسط مرکز مشاوره ایران گواه نمی باشد، بلکه مرکز ایران گواه به عنوان رابط می تواند گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل برای متقاضیان دریافت کند.

مراجع صدور گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل:

مرجع صدور گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل به صورت خصوصی فعالیت می کنند، نکته مهم اینکه مراجع صادر کننده گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل دوره آموزشی برگزار نمی کنند بلکه با توجه به سوابق صرفا اقدام میکنند بابت صدور گواهینامه. متقاضیان اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل می توانند توسط مرکز مشاوره ایران گواه گواهینامه بین المللی ایمنی کار با جرثقیل اخذ نمایند.

بیشتر بخوانیم:

اخذ گواهینامه HSE شخصی

اخذ گواهینامه ایزو شخصی

گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل، گواهینامه ایمنی، گواهینامه ایمنی کار در ارتفاع، گواهینامه ایمنی در آتشنشانی، گواهینامه کار در آتشنشانی، گواهینامه HSE، اخذ گواهینامه ایمنی کار با جرثقیل توسط متقاضیان اخذ گواهینامه توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  سرچ می گردد.

پیمایش به بالا
02146135223