تولید ناب چیست؟

تولید ناب روشی است که بر به حداقل رساندن ضایعات در سیستم های تولیدی تمرکز می کند و در عین حال بهره وری را به حداکثر می رساند. ضایعات به عنوان هر چیزی تلقی می شود که مشتریان باور ندارند ارزش افزوده ای دارد و حاضر به پرداخت آن نیستند. برخی از مزایای تولید ناب می تواند شامل کاهش زمان تولید، کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود کیفیت محصول باشد.

تولید ناب چیست؟ ادامه مطلب »