گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ پیرو نحوه اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار سوالات اغلب متقاضیان بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار  . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط متقاضیان گواهینامه مجوز اداره کار , مدرک مجوز اداره کار همینطور گواهینامه  HSE اداره کار نامیده میشود . لذا اغلب متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ بسیاری بابت نحوه اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار داشته . توسط مقاله فوق میپردازیم ب مهمترین چالش پیشروی پیمانکاران یعنی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ .

گواهینامه صلاحیت اداره کار :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط پیمانکاران گواهینامه صلاحیت اداره کار ، مجوز اداره کار ویامدرک صلاحیت اداره کار نامیده میشود . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی پیمانکاران حوزههای خدماتی اخذ میگردد . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری متفاوت میباشد . اطلاعات بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بعنوان مهمترین سند تمامی پیمانکاران بصورت تصویری توسط مرکز مشاوره ایران گواه ازطریق سایت آپارات قابل دسترسی میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه پیمانکارانی میبایست اخذ گردد :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط شش صنف پیمانکاری همانند ، پیمانکاران شرکتهای حمل ونقل ، پیمانکاران شرکتهای تاسیسات و تعمیرات ماشین الات اداری ، کترینگها ، فضای سبز ، انتظامی همینطور چاپ وتکثیر اخذ میگردد . شرکتهای تامین نیروی انسانی ، آسانسور جزو شرکتهای خدماتی بوده لذا میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . موضوع اساسنامه شرکت میبایست برمبنای امور خدماتی باشدتا پیمانکار متقاضی بتواند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نماید .

الزام گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ , الزام گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بابت موضوع مناقصه میباشد . تمامی پیمانکاران جهت حضوردرمناقصه میبایست دارای تاییدیه اداره کار ویا سازمان برنامه بوجه کشور باشند .  اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری جهت مناقصه توسط ایین نامه اجرایی هیئت دولت الزامی شده . لذا پیمانکاران میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) داشته باشند تا بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند . پیمانکارنیکه فاقد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری هستند نمیتوانند درمناقصات شرکت نمایند لذا مهمترین دلیل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، مناقصه میباشد .

پرسش وپاسخ درمورد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ , باتوجه بتوضاحات ارائه شده اهمیت داشتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مشخص شده . حال چالش اصلی پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط پرسش اغلب متقاضیان همینطور پاسخ مشاوران مرکز ایران گواه بررسی میشود .  اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت گرفتن مدرک صلاحیت اداره کار  دچار چالشهایی هستند همانند : مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همینطور هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . لطفا ادامه مقاله گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ مطالعه گردد .

چالشهای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد ؟ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه صادر میگردد .

چنانچه شرکت ثبت شهرستان باشد میتوان توسط اداره کار تهران اقدام نمود جهت اخذ گواهینامه ؟ باتوجه ب مسئولیت اداره کار استانها لذا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط استان مربوطه متقاضی صادر میگردد .

اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست ؟ اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سه ساله بوده سالیانه توسط اداره کار استان اخذ شده میبایست ممیزی صورت پذیرد .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟ دوره 20 ساعته عمومی ویژه کارفرمایان , طرح طبقه بندی مشاغل ، مدارک ثبتی شرکت ، لیست بیمه ، اظهارنامه مالیاتی ، تاییدیه پرداختی حقوق کارکنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل ، مفاصاحساب قرارد شرکت ، نامه درخواست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جزو مهمترین مدارک میباشد .

پرسش وپاسخ اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کجا میبایست مراجعه کرد ؟ انجمنهای معرفی شده اداره کار استان امور مربوطبه تشکیل پرونده و بازرسی تایید صلاحیت پیمانکاری انجام میدهند .

جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چکار میبایست انجام داد ؟ بررسی مدارک درخواستی توسط دفتر انجمن ، پرداخت حق عضویت انجمن ، تکمیل مدارک درخواستی دفتر انجمن ، پرداخت هزینه تشکیل پرونده همینطور بازرسی سپس پیگیری پرونده توسط دفتر انجمن .

روش سریع اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟ تشکیل همینطور تکمیل سریع مدارک درخواستی همچنین ارجاع وپیگیری جزو مهمترین المان اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد .

نامه موقت بابت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادر میشود ؟ اداره کار استانها نامه موقت جهت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادر نمیکند .

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط ایران گواه :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ  , مرکز مشاوره ایران گواه پیرو مبحث پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت همینطور کارسازی جهت اخذ گواهینامه CE اقدام بفعالیت گسترده داشته . مشاوره جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همینطور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ ، جزو خدمات رایگان مرکز مشاوره ایران گواه میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میتوانند توسط مرکز براحتی بدون کمترین درگیری اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . اخذ نامه موقت جهت حضوردر مناقصه توسط مرکز مشاوره ایران گواه بابت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادر میگردد . جهت کسب اطلاعات بیشتر ارتباط برقرار نمایید . 02146135223

مقالات مرتبط مرکز ایران گواه :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه CE

کلمات کلیدی مقاله :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پرسش وپاسخ , پرسش وپاسخ متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , اداره کار , رتبه , مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه , گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223