روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی چیست؟ – بند 9 ایزو 9001

روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی چیست؟ هدف از روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی، ایجاد و تعریف نقش ها و مسئولیت ها برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها است. روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده ها یکی از بندهای استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 است و بسیار مهم است.

روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی چیست؟ - بند 9 ایزو 9001

شما باید بتوانید از طریق داده های معنی دار و مرتبط نشان دهید که سیستم مدیریت کیفیت شما موثر است. این به شما امکان می دهد تعیین کنید که در کجا می توان بهبودهای هدفمند را انجام داد. داده های مورد استفاده برای این منظور باید از داخل سازمان شما و از هر منبع خارجی مرتبط جمع آوری شود. از آنجایی که هر شرکت متفاوت است، داده هایی که جمع آوری می کنید منحصر به فرد خواهد بود.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی ایزو 9001 باید شامل چه مواردی باشد؟

 • سطوح رضایت مشتری.
 • سطح عملکرد تامین کننده.
 • نتایج پایش محصول و فرآیند.
 • نرخ های عدم انطباق.
 • روندها و فرصت ها برای اقدام اصلاحی.

در مواردی که تجزیه و تحلیل عملکرد غیرقابل قبولی را نشان می دهد، آن موارد باید به اهداف کیفیت 6.2 تبدیل شوند و در صورت لزوم، مشمول اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی شوند.

چرا باید داده ها را تجزیه و تحلیل کنم؟

هدف از تجزیه و تحلیل داده ها عبارت است از:

 • ارزیابی عملکرد سازمانی در برابر برنامه های تعیین شده و اهداف کیفی اعلام شده.
 • زمینه های بهبود را شناسایی کنید.
 • به تعیین علت مشکلات کمک کنید.
 • برای تعیین مناسب ترین اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه راهنمایی ارائه دهید.

روش های جمع آوری داده ها چگونه است؟

داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل شامل:

 1. نتایج نظرسنجی مشتریان
 2. نتایج حاصل از نظرسنجی کارکنان
 3. بازخورد مشتری، تامین کننده و کارمند
 4. نتایج حاصل از حسابرسی داخلی
 5. نتایج حاصل از نظارت و اندازه گیری فرآیند
 6. نتایج حاصل از نظارت و اندازه گیری محصول
 7. گزارش های عدم انطباق
 8. ادعاهای گارانتی و محصولات برگشت داده شده
ERP مخفف چیست؟ 6 مزیت کلیدی ERP

چگونه داده ها را تجزیه و تحلیل کنم؟

تجزیه و تحلیل موثر داده ها بخش اساسی هر سیستم مدیریت کیفیت است:

 • در صورت لزوم از تکنیک های آماری استفاده کنید (مانند کنترل فرآیند آماری)
 • داده ها باید توسط پرسنل تعیین شده و شایسته تجزیه و تحلیل شوند
 • از بازخورد داده ها برای بهبود مستمر محصول و فرآیند استفاده کنید

آیا باید فرآیند تحلیل و ارزیابی خود را مستند کنم؟

مستندسازی فرآیند تحلیل و ارزیابی شما الزامی نیست. با این حال، همیشه باید به دنبال تعریف و کنترل کافی هر فرآیند عملیاتی باشید که اطلاعاتی در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت شما تولید می کند. بنابراین، اجرای یک روش تجزیه و تحلیل داده ها برای بسیاری از مشاغل مناسب خواهد بود.

چگونه می توان فرآیند را مستند کرد؟

رویه‌ای را ایجاد و پیاده‌سازی کنید که نقش‌ها و مسئولیت‌های تجزیه و تحلیل داده‌های سیستم مدیریت کیفیت را به منظور ایجاد بهبود مستمر و تسهیل رویکرد واقعی برای تصمیم‌گیری تعریف می‌کند:

 • جمع آوری داده ها
 • تحلیل داده ها
 • خروجی اطلاعات
 • گزارش نویسی

اندازه گیری تجزیه و تحلیل اثربخشی فرآیند داده

اثربخشی تجزیه و تحلیل فرآیند داده ها اغلب با جستجوی شواهدی تعیین می شود که نشان دهد سازمان به اندازه کافی از داده ها از خروجی های فعالیت های خود استفاده کرده است و از آن داده ها برای ایجاد بهبود مستمر و افزایش رضایت مشتری استفاده کرده است.

چگونه می توان اثربخشی تجزیه و تحلیل فرآیند داده را اندازه گیری کرد؟

اندازه‌گیری اثربخشی تجزیه و تحلیل فرآیند داده‌ها برای درک تأثیر رویه بر سیستم مدیریت کیفیت کلی بسیار مهم است. این می تواند شامل ارزیابی اثربخشی روش های جمع آوری داده ها، دقت و کامل بودن تجزیه و تحلیل داده ها و اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده در نتیجه تجزیه و تحلیل باشد.

نحوه تعیین مناسب ترین اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها چگونه است؟

تعیین مناسب ترین اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها جنبه مهمی از بهبود مستمر است. این ممکن است شامل شناسایی الگوها و روندها در داده ها، تعیین علل ریشه ای مشکلات و ارزیابی تأثیر بالقوه اقدامات مختلف بر سیستم مدیریت کیفیت کلی باشد.

چگونه از تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود مستمر و افزایش رضایت مشتری استفاده کنیم؟

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود مستمر و افزایش رضایت مشتری جنبه کلیدی یک سیستم مدیریت کیفیت موفق است. این ممکن است شامل تجزیه و تحلیل منظم بازخوردها و شکایات مشتری، نظارت بر معیارهای عملکرد، و استفاده از داده‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه و اقدام برای بهبود سیستم باشد.

نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای ارزیابی عملکرد سازمانی در برابر برنامه های تعیین شده و اهداف کیفیت چگونه است؟

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای ارزیابی عملکرد سازمانی در برابر برنامه های تعیین شده و اهداف کیفیت بیان شده یک جنبه مهم مدیریت کیفیت است. با ارزیابی منظم داده‌ها در مورد شکایات مشتریان، عدم انطباق‌ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، سازمان‌ها می‌توانند حوزه‌هایی را که سیستم در آنها به خوبی عمل می‌کند و مناطقی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی کنند.

نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی زمینه های بهبود و تعیین علت مشکلات

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی مناطق قابل بهبود و تعیین علت مشکلات برای بهبود مستمر ضروری است. با تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به شکایات مشتریان، عدم انطباق‌ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، سازمان‌ها می‌توانند الگوها و روندها را در سیستم شناسایی کرده و برای رسیدگی به مسائلی که شناسایی می‌شوند اقدام کنند.

چگونه از تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی روندها و فرصت ها برای اقدامات اصلاحی استفاده کنیم؟

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی روندها و فرصت ها برای اقدامات اصلاحی یک جنبه مهم مدیریت کیفیت است. با ارزیابی منظم داده‌های مربوط به شکایات مشتریان، عدم انطباق‌ها، و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، سازمان‌ها می‌توانند الگوها و روندها را در سیستم شناسایی کرده و برای رسیدگی به مسائل شناسایی شده اقدام کنند.

نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای ارزیابی عملکرد تامین کننده

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای ارزیابی عملکرد تامین کننده یکی از جنبه های مهم مدیریت کیفیت است. با ارزیابی منظم داده‌ها در مورد عملکرد تأمین‌کننده، سازمان‌ها می‌توانند حوزه‌هایی را که تأمین‌کنندگان در آن برآورده می‌کنند یا از انتظارات فراتر رفته‌اند و حوزه‌هایی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی کنند.

4 کنترل امنیتی مهم در امنیت سایبری چیست؟

هدف از فرآیند تحلیل و ارزیابی که در بخش 9.1.3 ISO 9001 بیان شده است چیست؟

روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی برای شناسایی و ارزیابی فرصت های بهبود در سیستم مدیریت کیفیت استفاده می شود. این می تواند شامل تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شکایات مشتری، عدم انطباق، و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای تعیین مناطقی باشد که ممکن است سیستم ضعیف باشد و نیاز به بهبود داشته باشد.

چه نوع داده هایی باید به عنوان بخشی از این روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند؟

داده‌هایی که به‌عنوان بخشی از این رویه تجزیه و تحلیل و ارزیابی می‌شوند، می‌توانند شامل شکایات مشتریان، عدم انطباق‌ها و نتایج ممیزی داخلی و بررسی‌های مدیریت باشند. سایر داده‌هایی که می‌توانند تجزیه و تحلیل شوند عبارتند از معیارهای عملکرد، مانند رضایت مشتری یا نقص‌های محصول، و داده‌های مربوط به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده برای رسیدگی به مشکلات درون سیستم.

فرآیند تحلیل و ارزیابی هر چند وقت یکبار باید انجام شود؟

فرکانس انجام فرآیند تجزیه و تحلیل و ارزیابی به اندازه و پیچیدگی سازمان شما و همچنین نیازهای خاص صنعت شما بستگی دارد. معمولاً به طور منظم، مانند سالانه یا دو سال یکبار انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که فرصت های بهبود شناسایی شده و به موقع مورد توجه قرار می گیرند.

مقالات مفید

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223