آئین نامه  احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

آئین نامه احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی , سال 1386 توسط شورای عالی انفورماتیک براساس قانون  بتصویب رسید .

شرکتهای فعال حوزه انفورماتیک ب استناد لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک جهت تعیین نظام کلی انفورماتیکی ؛ بارعایت قانون برنامه چهارم توسعه واجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ؛ ” مصوب 08/11/1386 مجلس شورای اسلامی ” ، همینطور ایجاد فضای رقابتی سالم جهت کسب وکار ، شرکتهای فعال حوزه انفورماتیک براساس ؛ آئین نامه احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت ، رتبه بندی میشوند .

آئین نامه احراز صلاحیت مجموعه انفورماتیک , جهت اخذ رتبه انفورماتیک شرکتهای فعال بوده حال اینکه چه شرکتهایی میتوانند  رتبه انفورماتیک اخذ نمایند , مدارک لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک چیست , لطفا توجه فرمایید …..

بیشتر بخوانیم :

انواع گواهینامه ملی

آئین نامه احراز صلاحیت انفورماتیکی , شرکتهای واجد شرایط :

جهت گرفتن رتبه انفورماتیک شرکتهایی میتوانند درخواست دهندکه دارای شرایط ذیل بوده :

رتبه , ساختار حقوقی آنها منطبق برساختار شرکتی بوده توسط اداره شرکتها تحت عنوان شرکت ثبت شده باشند .

انفورماتیک , دستگاههای موضوع ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه ، هیچ سهمی بابت سهام شرکت نداشته .

رتبه انفورماتیک , موضوع فعالیت مندرج توسط اساسنامه صرفا جهت زمینه فعالیت شرکتهای انفورماتیکی وخوزه فناوری اطلاعات وارتباطات باشد .

احراز صلاحیت ، رتبه بندی :

گواهینامه رتبه انفورماتیک دارای اعتبار یکساله بوده . شرکتهاییکه گواهینامه رتبه انفورماتیک قبل ازمهرماه دریافت نمایند ، میتوانند همان میزان بابت اعتبار بیش ازیکسال استفاده نمایند .

جهت اخذ رتبه انفورماتیک شرکتهای واجد شرایط ؛ پس ازارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی ، تکمیل فرمهای الکترونیکی ، میتوانند نسبت ب درخواست رتبه بندی اقدام نمایند . شرکتهای تازه تاسیسکه فاقد اظهارنامه مالیاتی هستند میتوانند صرفا باارائه فهرست بیمه یک ماه اخیر حداکثر جهت دورشته فعالیت ، رتبه 7 انفورماتیک اخذ نمایند .

تاریخ انقضاء اعتبار گواهینامه رتبه انفورماتیک ، اول مهر سال آینده خواهد بود . لذا گواهینامه صادرشده انفورماتیک توسط ساجات طی شش ماه دوم سال حداقل یکسال دارای اعتبار میباشد .

جهت اخذ رتبه انفورماتیک همچنین اطلاعات بابت شرایط فنی حقوقی بیشتر لطفا ارتباط برقرار نمایید   .

آئین نامه احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

مطالب مرتبط :

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

آئین نامه صلاحیت شرکتهای انفورماتیک , نیروی انسانی :

جهت گرفتن گواهینامه انفورماتیک مدیرعامل بعنوان شخص امتیاز آورنده توسط سایت ملاک قرار میگیرد . لذا مدرک تحصیلی مدیر عامل میبایست ترجیحا کارشناسی ( لیسانس ) باشد . افراد بازنشسته همینطور اعضاء هیئت علمی دانشگاه نیازی ندارند فهرست بیمه ارائه دهند .

مدیر عامل چنانچه مدرک تحصیلی کمتراز کارشناسی داشته باشد ؛ مشروطبه اینکه سابقه عضویت درهیات مدیره ویا مدیرعاملی شرکتهای دارای گواهی رتبه انفورماتیک داشته باشند ؛ بارعایت شرایط ذیل مستثنی میشوند .

فوق دیپلم کامپیوتر ( سابقه کار 4 ) ، فوق دیپلم رشتههای مرتبط ( سابقه کار 6 سال ) ، فوق دیپلم سایر رشتهها ( سابقه کار 8 سال ) ، دیپلم سابقه کار 10 سال .

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک , دارا بودن خداقل دوکارشناس تمام وقت باحداقل مدرک تحصیلی کارشناسی توسط رشتههای زمینه همینطور مرتبط باارائه حداقل سه ماه لیست بیمه .

رشتههای زمینه جهت اخذ رتبه انفورماتیک شامل : علوم کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار نرم افزار ) مهندسی فناوری اطلاعات .

رشتههای مرتبط جهت اخذ رتبه انفورماتیک شامل : مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی شیمی ریاضی فیزیک آمار .

 

صدور رتبه انفورماتیک :

رتبه انفورماتیک توسط ساجات ( سازمان برنامه وبودجه کشور ) طی مراحل توضیح داده شده صادر میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه رتبه شورای عالی انفورماتیک میتوانند توسط سامانه اعلام شده توسط ساجات مدارک مثبته بارگزاری کرده ؛ سپس اقدام نمایند جهت اخذ رتبه انفورماتیک .

مرکز مشاوره ایران گواه جهت انجام امور مربوطبه اخذ گواهینامه رتبه انفورماتیک همینطور مشاوره رایگان بابت مراحل اخذ رتبه انفورماتیک همراه متقاضیان رتبه انفورماتیک بوده .

 

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر گوگل :
رتبه , رتبه انفورماتیک , اخذ رتبه انفورماتیک , شرایط اخذ رتبه انفورماتیک , گرید انفورماتیک , مراحل اخذ رتبه انفورماتیک , شرایط فرد امتیازآورنده بابت اخذ رتبه انفورماتیک

 

 

پیمایش به بالا
02146135223