اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632

اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632

اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632 توسط صادر کنندگان زعفران به دیگر کشور ها و یا جهت فروش در بازار ایران درخواست می گردد. استاندارد ISO3632-2:2011  الزامات مربوط به خالص بودن زعفران را بیان می کند، لذا صادر کنندگان جهت ورود به بازار های بین المللی اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 3632 می کنند. حال اینکه مراحل اخذ استاندارد ایزو 3632 چیست و هزینه اخذ گواهینامه ایزو 3632 چقدر می باشد.

مقاله فوق توسط تیم کارشناسی ایران گواه در مورد مراحل اخذ گواهینامه ایزو 3632 جهت صادرات زعفران مکتوب شده، لذا با مطالعه دقیق مقاله اطلاعات کامل در مورد گرفتن گواهی نامه ایزو 3632 پیدا می کنید.

 

لیست کشور های وارد کننده زعفران از ایران:

افزايش مناسب توليد و توليد براي صادرات زعفران در سـال هـاي اخيـر سـبب شـده كـه كشور به دنبال بازارهاي جديد صادراتي باشد. اما همواره اين پرسـش مطـرح اسـت كـه صادرات زعفران به چه كشورهايي صورت گيرد و چه معيارهايي تعيين كننده ايـن كـشورها هـستند؟

 از ۵۰ كشور تقاضا كننده زعفران در بازار جهاني، تنها ۱۲ كشور از جمله آمريكا، فرانسه، ژاپن و عربستان سعودي تقاضاي واردات بالايي دارند. حال آنكه، در بازار صادر ات زعفران ايران، شش كشور اصلي متقاضي واردات، امارات، اسپانيا، ايتاليا، عربستان سعودي، فرانـسه و سوئد هستند .

 محاسبه شاخص حداكثر پتانسيل صادراتي زعفران ايران نشان ميدهد ۱۲ كـشور اسپانيا، ايتاليا، آمريكـا، سـوئد، فرانـسه، عربـستان سـعودي، سـوئيس، ژاپـن، تايلنـد، اسـترا ليا، آرژانتين و آلمان بيشترين پتانسيل وارداتي زعفران از ايران دارند.

 

ضرورت صادرات زعفران:

بسط و گسترش روابط تجاري و افزايش صادرات غيرنفتي براي ايران كه بر منـابع نفتـي پايان پذير متكي اسـت، يـك ضـرورت اجتنـاب ناپـذير اسـت. اهميـت توسـعه صـادرات در شرايطي كه پديده نوظهور جهـاني شـدن اقتـصاد و از بـين رفـتن مرزهـاي تجـاري كـشورها كه بشدت در حال شكل گيري است و در آينده اي نه چندان دور كـشورها بـه سـختي قـادر خواهند بود خود را از اين جريان كنار نگهداشته و در حاشيه تنها نظاره گر تحـولات جهـاني باشند دوچندان مي شود. بدين سبب انتظـار مـي رود ايـران نيـز بـه نحـوي خـود را بـا توسـعه تجارت جهاني همگام نموده و براي رقابت و ورود به صحنه تجارت بين المللي و مـشاركت فعال و ثمربخش با اقتصاد جهاني آماده شود. بي ترديد يكي از گام هاي لازم قبل ازپيوستن به سازمان جهاني تجارت WTO و گسترش تجارت در قالب شركاي تجاري اصلي، بازارهاي هدف وترتيب ااقتصاد منطقه ای است.

 

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 3632:

اخذ گواهینامه زعفران جهت صادرات محصول توسط کشاورزان، تولید و بسته بندی زعفران، حتی صادر کنندگان زعفران درخواست می گردد. کشاورزانی که مزرعه تولید زعفران دارند کمترین سهم را بابت درخواست اخذ گواهینامه ایزو 3632 دارند. صادر کنندگان و صاحبان شرکت های بازرگانی بیشترین سهم بازار جهت صادرات زعفران را دارا می باشند.

تولید کنندگان یا بازرگانان محصولات غذایی جهت صادرات زعفران و ورود به بازار های بین المللی درخواست اخذ گواهینامه ایزو 3632 دارند، منتها به دلیل عدم اطلاعات کافی در مورد مراحل اخذ گواهینامه استاندارد زعفران اغلب هزینه های هنگفتی بابت گواهینامه ISO 3632 می کنند که متاسفانه اعتبار چندانی ندارد.

 

مرجع صادر کننده گواهینامه استاندارد زعفران:

مرجع صادر کننده گواهی نامه استاندارد زعفران به نوعی همان مرجع صدور گواهینامه ISO می باشد، به نام CB. CB های بیشماری در ایران برای صدور گواهینامه استاندارد ایزو فعالیت می کنند که اغلب اعتبار بین المللی نداشته صرفا یک برگه کاغذ صادر می کنند.

CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO می بایست توسط سازمان استاندارد کشور خودشان تایید شوند و نکته مهم اینکه سازمان استاندارد باید مورد تایید انجمن بین المللی IAF باشد. بنابراین گواهی نامه ISO 3632 که توسط CB صادر شده باشد که دارای تاییدیه فوق الذکر نباشد، متاسفانه اعتبار بین المللی ندارد.

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 3632:

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 3632 جهت دریافت گواهینامه دو راه پیش رو دارند. اخذ گواهینامه ایزو 3632 معتبر توسط مراجع بین المللی، اخذ گواهینامه ایزو 3632 توسط مراجع خصوصی فعال در ایران.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو توسط مراجع بین المللی به این صورت می باشد که، متقاضی باید دارای زیر ساخت هایی همانند کارگاه یا کارخانه تولید و بسته بندی باشد، محصول جهت انجام تست های فنی باید تاییدیه آزمایشگاه مورد تایید NACI مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را داشته باشد. سپس متقاضی توسط یک مشاور ایزو می بایست مستندات مربوط به ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت و ISO3632-2:2011  سیستم مدیریت خالص بودن زعفران را پیاده سازی نموده، تا ممیزی انجام شود.

چنانچه نتایج ممیزی تایید شود توسط مرجع صدور معتبر گواهینامه ایزو، گواهینامه ایزو 3632 صادر می گردد. نکته مهم اینکه متقاضی بابت اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632 حتما باید نتایج خالص بودن زعفران از آزمایشگاه را داشته باشد.

 

اخذ فوری گواهینامه ایزو 3632:

مراکز صدور گواهینامه ایزو بیشماری در ایران به وجود آمده که تماما ادعا می کنند گواهینامه ایزو معتبر صادر می کنند. هر یک از مراجع صدور گواهینامه ISO ادعا دارند گواهینامه ایزو از ایران کانادا، گواهینامه ایزو از انگلستان، گواهینامه ایزو از آلمان یا دیگر کشور های معتبر صادر می شود، در حالی که این گواهینامه ها توسط خودشان و در ایران صادر می گردد. بنابراین مراکز ذکر شده می توانند بدون نیاز به هیچ مدرکی گواهینامه ایزو 3632 صادر کنند.

گواهینامه ایزو 3632 صادر شده توسط CB های خصوصی که اغلب ساخته پرداخته ایرانی ها هستند حداقل اعتبار را داشته و به هیچ عنوان مورد تایید سازمان غذ دارو کشور نیستند. لذا اکیدا توصیه می گردد به هیچ عنوان توسط مراجع ذکر شده متقاضیان اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 3632 نکنند.

 

مزایای اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632 توسط ایران گواه:

اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632 باعث ورود بازرگان به بازار های جهانی همچنین خرید و فروش بهتر زعفران می شود. بنابراین اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632 توسط تولید کنندگان یا بازرگانان صادرات زعفران تقاضا می شود. مزایای مجموعه ایران گواه جهت اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632 به شرح ذیل می باشد.

گرفتن گواهینامه ایزو 3632 در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه ممکن با توجه به نوع درخواست متقاضیان، پیاده سازی و بازرسی الزامات استاندارد ایزو 3632 به صورت رایگان در سطحی که مرجع صدور گواهینامه ایزو 3632 انتخاب شده توسط متقاضی تایید نماید. صدور فوری گواهینامه ایزو 3632 مورد درخواست متقاضی.

 

مقالات بیشتری مطالعه نمایید:

GMP مخفف چیست

GAP مخفف چیست

 

کلمات کلیدی:

اخذ استاندارد صادرات زعفران ایزو 3632، استاندارد ISO3632، اخذ گواهینامه ISO3632، اخذ گواهی نامه ایزو 3632

 

 

پیمایش به بالا
02146135223