اخذ گواهینامه IRIS

اخذ گواهینامه IRIS

اخذ گواهینامه IRIS بعضا توسط برخی تولید کنندگان قطعات سیستم حمل و نقل ریلی در خواست میگردد. متاسفانه بدلیل اینکه انجمن Unife کشور جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده، لذا نهاد صادر کننده گواهینامه IRIS معتبری در ایران فعالیت نمی کند. بنابراین پرسش به وجود می آید که، درخواست کننده اخذ گواهینامه IRIS توسط چه مرجعی باید اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه IRIS. توسط مقاله فوق میپردازیم به نهاد های صادر کننده گواهینامه IRIS، همینطور مراحل صدور گواهی نامه IRIS، همچنین اعتبار مراجع صادر کننده گواهینامه IRIS.

استاندارد IRIS چیست:

انجمن Unife جهت بهینه سازی همچنین همگام سازی صنایع حمل و نقل ریلی سال 2006 میلادی استاندارد IRIS را تدوین نمود. IRIS اختصار کلمه  International Railway Industry Standard  به نام استاندارد بین المللی صنعت راه آهن نامیده می شود. استاندارد IRIS استاندارد حمل و نقل ریلی سرعت تغییرات در صنایع حمل و نقل ریلی همینطور پویایی صنعت می باشد. لذا شرکت های خدمات دهنده در صنعت حمل و نقل ریلی، شرکت های تامین کننده قطعات یدکی حمل و نقل ریلی، همچنین شرکت های حمل و نقل ریلی می بایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه IRIS.

انجمن UNIFE چیست:

UNIFE به زبان فرانسوی Union Industries Ferroviaires Europeennes به نام انجمن صنعت ریلی اروپا نامیده می شود. انجمن Unife از شرکت های تامین راه آهن در اروپا هست که در زمینه طراحی، ساخت و نگهداری، نوسازی سیتم حمل و نقل ریلی فعالیت می کند. UNIFE و اعضای آن همچنین در زمینه تنظیم استانداردهای قابلیت همکاری پروژه های تحقیقاتی با بودجه اتحادیه اروپا کار می کنند. این انجمن IRIS (استاندارد بین المللی صنعت ریلی) مجموعه ای از استانداردها در حمل و نقل ریلی را ایجاد کرده است که الزامات مربوط به محتوا، رویه ها و ارزیابی ممیزی ها و همچنین مشخصات مورد نیاز برای سازمان های صدور گواهینامه را تعریف می کند.

گواهینامه IRIS:

گواهینامه IRIS، تاییدیه اجرای استاندارد شرکت متقاضی بابت صنعت حمل و نقل ریلی می باشد. معمولا شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی، همینطور پیمانکاران تامین قطعات همچنین تجهیزات در خواست اخذ گواهینامه IRIS دارند. گواهینامه IRIS توسط نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو مورد تایید انجمن  Unife صادر می گردد. البته مراجعی که داخل ایران گواهینامه IRIS صادر می کنند، مورد تایید انجمن نبوده ، لذا گواهینامه های صادر شده IRIS بصورت نانو اکریدنت می باشند.

اعتبار سنجی گواهینامه IRIS:

صدور گواهینامه IRIS توسط مراجع صدور گواهینامه ISO در ایران انجام میشود. متاسفانه به دلیل وجود تحریم های ظالمانه علیه کشور جمهوری ایران، مراجع صادر کننده گواهینامه IRIS نمی توانند گواهینامه معتبر بین المللی صادر کنند. لذا مرجع صادر کننده دو دسته کلی تقسیم می شود، دسته اول مراجع بین المللی تحت نظارت IAF که گواهینامه IRIS صادر می ککند. دسته دوم مراکز صدور گواهینامه ایزو بصورت خصوصی اقدام می کنند جهت صدور گواهینامه IRIS، که حداقل اعتبار بین المللی را دارد.

جهت اخذ گواهینامه IRIS کجا مراجعه کنیم:

متقاضیان اخذ گواهینامه IRIS معمولا جهت ورود به مناقصه نیاز پیدا می کنند به گواهینامه IRIS. نهاد برگزار کننده مناقصه ممکن هست اعلام کنند گواهینامه صادر شده توسط کدام مرجع را قبول دارند، لذا متقاضی می بایست توسط همان نهاد اقدام کند. چنانچه نهاد مورد نظری اعلام نشده متقاضیان گواهینامه IRIS می توانند توسط مرکز مشاوره ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه IRIS.

مرکز مشاوره ایران گواه می تواند به راحتی با حداقل هزینه ممکن گواهینامه IRIS برای متقاضیان اخذ نماید.

الزامات اخذ گواهینامه IRIS:

استاندارد بین المللی IRIS به عنوان الزامات استاندارد صنایع حمل و نقل ریلی بر پایه اصول الزامات استاندارد ISO 9001 شناخته شده هست. استاندارد IRIS علاوه بر الزامات استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) در بر گیرنده الزامات اختصاصی صنعت راه آهن می باشد، لذا همسو شده با استاندارد ISO TS 16949 استاندارد قطعات یدکی. لذا متقاضیان می بایست اقدام نمایند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 9001 بطور همزمان با استاندارد IRIS.

مقالات مرتبط:

اخذ گواهینامه ایزو 16949

مزایای اخذ گواهینامه ایزو از ایران گواه

پیمایش به بالا
02146135223