اخذ گواهینامه ISO 16949:2009

اخذ گواهینامه ISO 16949:2009  

اخذ گواهینامه ISO 16949:2009   درخواست تولیدکنندگان قطعات خودرو میباشد . اغلب تامین کنندگان قطعات وسایل نقلیه ائم ا ز وسیله نقلیه عمومی ، مترو ، قطار شهری همچنین وسیله نقلیه شخصی همینطور تولیدکنندگان قطعات یدکی ماشین آلات سواری نیاز داشته استاندارد مربوطه اخذ نمایند .

ISO / TS 16949: 2009 – استاندارد بین المللی سیستم کیفیت جهت تولید کنندگان خودرو میباشد . حال اینکه روند دریافت اخذ گواهینامه ISO 16949:2009  چگونه میباشد , همچنین مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO 16949 .

 

تاریخچه استاندارد  ISO/TC 16949  :

سیستم کیفیت سالهاست ک درصنعت خودرو مستقر شده . تامین کنندگان قطعات اولین کسانی بودندکه استاندارد  ISO 16949  ویا همان  BS5750  ر اپذیرفتند . استاندارد ISO/TC 16949  برپایه استاندارد  ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت نهادینه شده . بااینحال هنوز احساس کلی بابت کمی همچنین کاستیها وجود داشت بلحاظ اینکه ایزو 9001 خاص غیر خودرو میباشد . ایالات متحده آمریکا ، فورد ، جنرال موتورز همینطور کرایسلر QS-9000 پیاده سازی کردندکه الزامات سیستم کیفیت تامین کننده آنها رادریک سند واحد هماهنگ میکرد . لذا همین زمان ، فرانسه ، آلمان همچنین ایتالیا ، الزامات سیستم کیفیت مشابه (بترتیب  EAQF ،  VDA6.1، AVSQ ) توسعه یافت . پذیرفتن استاندارد(های) مشابه بدان معناست ، تأمین کنندگان خودرو همچنین کسانیکه ب چندین تولید کننده خودرو سرویس میدهند ، میبایست  توسط الزامات مختلف سیستم کیفیت مطابقت داشته باشند ، منتها تماما همان هدف . هدف جمعی جهت هماهنگ کردن نیاز(های) سیستم کیفیت خودرو افزایش یافته هست .

 

تاریخ تاسیس استاندارد  ISO 16949 :

استاندارد  ISO 16949 ابتدا  کارگروه بین المللی خودرو IATF  تأسیس شد . IATF تقریبا نمایندگان تمامی تولید کنندگان اصلی خودرو ، تأمین کنندگان همچنین انجمنهای صنفی خودرو دراروپا همینطور آمریکای شمالی داشت . گروه  IATF  با همکاری سازمان بین المللی استاندارد ISO  ، استاندارد  ISO/TC 16949 سیستمهای کیفیت ، تولید کنندگان خودرو ، الزامات ویژه جهت استفاده بابت ISO 9001  ر تدوین سپس منتشر کردند .

ISO/TC 16949 شرایط سیستم کیفیت جهت طراحی ، توسعه ، تولید نصب همینطور ارائه سرویس مرتبط باخودرو مشخص میشود .

 

الزامات اصلی اخذ گواهینامه ISO 16949:2009   :

الزامات اصلی ایزو 16949 برتوانایی سازمان طی تحقق اهداف تعریف شده همینطور راههای دستیابی ب رضایت مشتری توسط تحویل بخشهای متناسب بامشخصات مشتری طی هزینه قابل قبول متمرکز میباشد . ISO / TS 16949: 2009 برپیوندهای مؤثر د ربرنامه تجاری شرکت ، سیاست کیفیت ، اهداف ، اقدامات کیفیت متمرکز هست . اخذ گواهینامه ISO 16949:2009      چگونگی دستیابی همچنین استقرار اهداف رادرکل سازمان مشخص میکند .

 

مزایای اخذ گواهینامه ISO 16949  :

مزایای پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO/TC 16949  شامل موارد ذیل میباشد .

کیفیت محصول بهبود یافته ، اعتماد بنفس همینطور جذب اعتماد خریداران خارجی ، انتقال مجدد منابع تامین کننده جهت بهبود کیفیت ، رویکرد جهانی سیستم کیفیت بابت زنجیره تامین جهت توسعه تامین کنندگان ، کاهش تنوع محصول باکیفیت ساخت ، کاهش هزینه مالی ، زبان مشترک جهت بهبود درک نیاز(های) کیفیت ، بهبود مستمر عملکرد تجاری توسط ممیزی مرجع صدور گواهینامه ، تقویت روحیه کارکنان توسط افزایش کارایی مدیریت ، افزایش بهره وری ، کاهش ضایعات ، استفاده بهینه ازمنابع ، ارتقاء کیفیت محصول لذا رضایتمندی مشتریان .

 

استاندارد صنایع خودرو سازی :

استاندارد  ISO/TC 16949  معروفترین استاندارد بین المللی صنعت خودرو جهت مدیریت کیفیت میباشد . الزامات استاندارد ایزو 16949 توسط کارگروه بین المللی خودرو بنام  IATF  تدوین سپس منتشر میگردد . ISO / TS 16949 ، مشخصات فنی سیستمهای مدیریت کیفیت بخش خودرو ، ب یکی ازپرکاربردترین استاندارد(های) بین المللی طی صنعت خودرو تبدیل شده هست لذا سیستمهای مختلف ارزیابی همینطور صدور گواهینامه طی زنجیره تأمین خودرو(های) جهانی هماهنگ میکند .

استاندارد  ISO 16949  نسخه جدید طی تاریخ 3 اکتبر 2016 توسط انجمن بین المللی IATF منتشر نمود .  لذا گواهینامه  ISO 16494  باویرایش جدید سال 2016 صادر میگردد .

 

روند اخذ گواهینامه ISO 16949:2009  :

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 16949:2009    جهت دریافت  ISO 16949  بابت تامین قطعات یدکی خودرو همچنین ساخت قطعات خودرو بابت حضوردر مناقصات شرکتهای خودرو سازی نیاز داشته گواهینامه  ISO توسط مرجع صدور معتبر دریافت کنند .

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو میبایست تحت نظارت  IAF گواهینامه  ISO 13949  صادر نمایند .

روند اخذ گواهینامه ISO 16949:2009   متقاضیان میبایست الزامات  ISO 9001  همینطور الزامات استاندارد  ISO 14001  پیاده سازی نموده سپس اقدام نمایند بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO 16949  سپس ممیزی توسط مرجع صدور بعدازتایید ممیز گواهینامه  ISO 16949  صادر میگردد .

مستندات استاندارد  ISO 16949  توسط همین سایت قسمت سایر خدمات ( مستندات ) مکتوب گشته . کارشناسان استاندارد  ISO 16949  جهت استقرار استاندارد ایزو 16949 میتوانند به قسمت مربوطه مراجعه نمایند مستندات ایزو 16949 بصورت رایگان استفاده نمایند .

 

مقالات مرتبط :

اخذ گواهینامه  ISO 9001 معتبر

مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

 

پیمایش به بالا
02146135223