اخذ ISO29001

اخذ  ISO29001

اخذ  ISO29001 الزامات سیسات مدیریت کیفیت صنایع نفت وگاز پتروشیمی رابیان میکند .

اخذ ایزو29001 یعنی پیمانکار توانایی پیاده سازی الزامات مربوطبه Petroleum, petrochemical and natural gas industries   quality management systems ( سیستم های مدیریت کیفیت صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی ) داشته هست .

استاندارد  ISO29001 چیست ؟

چگونه میتوان گواهینامه ایزو290001 گرفت ؟

الزامات استاندارد ایزو29001 چیست ؟

مدارک لازم جهت اخذ  ISO29001 چیست ؟

اخذ ISO29001 , ادامه مطلب .

مزایای اخذ گواهینامه  ISO29001 توسط ایران گواه :

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت  ISO/TS29001  بامشاوران ( کارشناسان ) شرکت ایران گواه نه تنها صددرصد اخذ گواهینامه ایزو29001  راتضمین میکند ، بلکه عملکرد فرآیند صدور راسرعت میبخشد .

مشاوران مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط صدور گواهینامه ایزو29001 ب شرکت شما د رزمینه مدیریت کمک میکنند تا گواهینامه  ISO29001 بسرعت ، باسهولت اجرا همینطور هزینه مناسب دریافت کنید .

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو29001 توسط شرکت ایران گواه بصورت رایگان صورت میپذیرد .

شرکت ایران گواه راه حلهای مشاوره بصورت حضوری همینطور مشاوره آنلاین جهت اعتبار گواهینامه ایزو29001  ارائه میدهند .

خدمات مشاور ایران گواه جهت اخذ گواهینامه ایزو29001  شامل موارد ذیل میباشد  :

ISO TS 29001 , آموزش آگاهی ، کارگاه آموزشی اهداف سیاسی ، تجزیه وتحلیل شکاف ، طراحی اسناد منجمله کتابچه راهنمای کاربر ، رویهها ، دستورالعملهای کاری ، قالبها ، کمک واجرای برنامه ، آموزش حسابرس داخلی ، آموزش حسابرس رهبری ، کمک درانجام ممیزی داخلی ، ممیزی قبل ازارزیابی ، اطمینان 100٪ ممیزی صدور گواهینامه ISO TS 29001 طی مدت زمان اتمام پروژه برنامه ریزی شده.

ISO / TS 29001 چیست ؟

ISO / TS 29001 گواهینامه سطح شرکت هستکه براساس مشخصات فنی منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO   بعنوان صنایع نفت ، پتروشیمی وگاز طبیعی – سیستم (های) مدیریت کیفیت خاص طی بخش – الزامات سازمانها همینطور خدمات ارائه دهنده خدمات ؛ ارائه میشود.

استاندارد ایزو29001 توسط همکاری مؤسسه آمریکایی پترولیوم (API) تهیه شده .

مشخصات فنی شامل استقرار استاندارد ایزو 9001 ، شرایط خاص جهت  صنایع نفت ، پتروشیمی وگاز طبیعی میباشد .

نسخه فعلی گواهینامه ایزو29001 توسط سازمان ایزو سال 2010 میلادی منتشر شد .

گواهینامه ایزو29001 جهت  سازمانهایی هستکه درزمینه اکتشاف ، تولید ، خطوط لوله وحمل و نقل ، پالایش نفت وگاز طبیعی همینطور  شرکتهای خدمات دهنده صنایع خدمات فنی و پشتیبانی ارائه میدهند .

صدور گواهینامه ISO / TS 29001 تضمین کننده همچنین  بهبود دهنده طی بخش  صنایع نفت وگاز  میباشد .

 

مراجع صدور گواهینامه ایزو29001 :

اخذ  ISO29001 توسط مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو امکان پذیر هست . لازم بذکر میباشد چنانچه مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF فعالیت نماید ؛ گواهینامه ایزو29001 صادر شده دارای بالاترین سطح اعتبار بین المللی میباشد .

 

 

بیشتر بخوانیم :

 IAF مخفف چییست ؟

اخذ گواهینامه ایزو29001 فوری

 

 

متقاضیان اخذ ISO29001 میتوانند توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی اقدام نمایند جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو29001 . اخذ فوری گواهینامه ایزو29001 مورد درخواست اغلب پیمانکاران جهت حضور درمناقصات شرکت نفت وگاز میباشد .

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو29001 :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو29001 توسط موتور جستجوگر گوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

اخذ فوری گواهینامه ایزو29001 , مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه ایزو29001 , مراجع صدور ایزو29001 , گواهینامه ایزو29001 معتبر , استعلام گواهینامه ایزو29001 , شرایط اخذ ایزو29001 , ISO29001 چیست

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو29001 شامل چک لیستها ، روشهای اجرایی همینطور دستورالعمل پیاده سازی الزامات  ISO29001 میباشد .

متقاضیان ایزو29001 میتوانند توسط شرکت ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو29001 . تمامی چک لیستها همینطور مدارک لازم جهت گرفتن ایزو29001 مربوطبه صنایع نفت وگاز توسط مشاوران شرکت ایران گواه آماده ارائه ب مرجع صدور گواهینامه ایزو میگردد .

 

پی نوشت : گواهینامه  ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت وگاز رابیان میکند . متقاضیان اخذ ایزو29001 میبایست همزمان استاندارد ایزو9001 پیاده سازی نموده تابتوانند گواهینامه ایزو29001 اخذ نمایند . شرکت ایران گواه پیشنهاد میکند جهت صرفه جویی بابت هزینه الزامات استاندارد ایزو29001 همزمان با ایزو9001 , ایزو14001 , ایزو45001 همینطور استاندارد  HSE-MS پیاده سازی گردد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223