مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چالش اکثر پیمانکاران هست . لذا توسط مقاله فوق میپردازیم ب مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استانها جهت احراز صلاحیت پیمانکار صادر میگردد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اعتباری سه ساله داشته پیمانکار میبایست سالیانه اقدام نماید جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت گرفتن تاییدیه صلاحیت پیمانکاران میبایست شرایطی داشته باشند .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , ادامه مطلب .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

مدرک تعیین صلاحیت پیمانکاری توسط متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه مجوز اداره کار , مدرک مجوز اداره کار نامیده میشود .

گواهینامه  HSE اداره کار همینطور گواهینامه اداره کار توسط برخی متقاضیان درخواست میگرددکه تماما همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط برخی پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات میبایست اخذ گردد .

پیمانکاران امور آشپرخانه ، تعمیر نگهداری ، خدمات عمومی ، فضای سبز ، تاسیسات ، چاپ وتکثیر میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چالش متقاضیان اخذ گواهینامه میباشد ، منتها برخی پیمانکاران نمیدانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سند احراز صلاحیت برخی پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات میباشد .

کارفرمایان براساس مصوبه سال 1397 هیئت دولت الزام شده باپیمانکارانی کارکنندکه دارای گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باشند .

مطالب مرتبط :

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد :

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط کانال سایت آپارات شرکت ایران گواه بصورت تصویری دردسترس عموم میباشد .

لینک مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , سایت آپارات کلیک نمایید .

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری باگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری متفاوت بوده .

بنوعی تایید صلاحیت پیمانکاری پیش نیاز تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه صادر میگردد ؛ لذامتقاضیان میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند .

مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری اعتباری سه ساله داشته متقاضیان میبایست سالانه اقدام نمایند جهت ممیزی ، تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متقاضی میبایست اقدام نماید توسط اداره کار استان صادرکننده مدرک .

تایید صلاحیت پیمانکاری , مدارک لازم :

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری براساس دستورالعمل اجرایی الزامی گشته .

لذا تمامی پیمانکاران میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال برایشان پیش میآید ؛ چه مدارکی نیاز هست جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بشرح ذیل میباشد .

دفتر مرکزی جهت بازرسی توسط اداره کار .

متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حتما میبایست دارای دفتر مرکزی باموقعیت اداری باشد .

لیست بیمه براساس ضوابط اداره کار همینطور سازمان تامین اجتماعی .

طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید اداره کار .

پیش نیاز همینطور مهمترین مدرک جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری طرح طبقه بندی مشاغل شرکت متقاضی میباشد .

ارائه لیست بیمه کارکنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل .

ارائه برگه پرداخت حقوق دستمزد کارکنان .

ارائه گواهینامه 20 ساعته کارفرمایی .

مدیرعامل ویایکی ازاعضاء هیئت مدیره میبایست دوره 20 ساعته ایمنی کارفرمایی توسط اداره کار بگذرانند .

اظهارنامه سه سال اخیر شرکت .

مفصاحساب قرارداد(های) اتمام شده .

ارائه درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری طی سربرگ اداری مهر شده .

ارائه فیش واریزی دفتر انجمن کافرمایی .

ارائه مدارک مروبطبه اعضاء هیئت مدیره همینطور مدیر عامل .

ارائه اساسنامه شرکت .

ارائه روزنامه رسمی تغییرات شرکت .

پی نوشت : متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بامطالعه کامل مطلب فوق میتوانند خود ادقام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری . لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری تقریبا آمده . انتهای مطلب نامه شرایط همینطور مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط شرکت ایران گواه آماده شده . لطفا جهت دانلود رایگان مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کلیک نماید .
متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بامطالعه نامه فوق میتوانند خود اقدام نموده جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .
پیمایش به بالا
02146135223