نحوه اخذ گواهینامه ملی

گواهینامه ملی جزو اسناد شرکتها جهت حضوردرمناقصه میباشد .

شرکتها جهت حضوردرمناقصات میبایست بنوعی احراز نمایند صلاحیت انجام امور محوله رادارا میباشند ، بنابراین باتوجه بنوع زمینه فعالیت خود میبایست اقدام نمایند توسط مراکز معرفی شده جمهوری اسلامی ایران جهت اخذ گواهینامه درخواستی .

نحوه اخذ گواهی نامه (های) ملی همینطور مدارک درخواستی سازمانهای مربوطه متفاوت بوده لذا متقاضیان اخذ گواهینامه سردرگم توسط موتور جستجوگر گوگل بدنبال اهداف خود کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

شرایط دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , شرایط اخذ رتبه پیمانکاری , مدارک لازم جهت اخذ صلاحیت پیمانکار , مدارک لازم جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست , شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چگونه هست , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه ملی ( انواع گواهینامه ملی صادرشده توسط جمهوری اسلامی ایران ) بشرح ذیل بوده لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید :

                                                                                              بیشتر بخوانیم :

                                                    شرایط اخذ گواهینامه ایزو

انواع گواهینامه مورد نیاز جهت مناقصه :

گواهینامه ملی همانند گواهینامه صلاحیت پیمانکار رتبه نامیده میشود ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار مجوز اداره کار نامیده میشود همینطور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اصطلاحا  HSE  اداره کار نامیده میشود توسط متقاضیان اخذ میگردد .

دولت جمهوری اسلامی ایران بلخاظ بررسی عملکرد شرکتها ، سازمانها همینطور تایید صلاحیت کاری موظف کرده شرکتها بسته بنوع فعالیت خود سه گواهینامه ، صلاحیت پیمانکار ( رتبه – گرید ) ، تایید صلاحیت پیمانکار ( مجوز اداره کار ) تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند .

گواهینامه صلاحیت پیمانکار بنام رتبه , ویاگرید توسط متقاضیان نامیده میشود ؛ شرکتهای فنی مهندسی ویا پیمانکاری همانند پیمانکار آب وفاضلاب ، ساختمان ، راه وشهرسازی ، نفت وگاز ، پتروشیمی ، معدن وتجارت ، تاسیسات وتعمیر نگهداری میبایست رتبه پیمانکاری اخذ نمایند .

شرکتهای  IT  , سخت افزار ، نرم افزار ، پشتیبانی ، شبکه میبایست رتبه انفورماتیک اخذ نمایند .

شرکتهای مشاوره میبایست رتبه مشاوره اخذ نمایند .

اخذ گواهینامه  ISO   ,  HSE-MS   , EFQM   ,  MIS   باعث ارتقاء رتبه همینطور باعث ارتقاء تایید صلاحیت ایمنی میگردد بنابراین توصیه  مرکز ایران گواه همزمان بامراحل انجام امور مربوطبه گواهینامه ملی میتواند گواهینامه ایزو جهت شرکتها صادر نماید .

 

                                                                                               مطالب مرتبط :

                                         گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , چالشها

گواهینامه ملی توسط چه ارگانی صادر میگردد :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بعنوان گواهینامه ملی شناخته میشود متقاضیان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ر اگواهینامه رتبه , رتبه پیمانکاری ویا گرید مینامند .

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه و جودجه کشور صادر میگردد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا اصطلاحا مجوز اداره کار جهت شرکتهای خدماتی ، انتظامی ، کترینگها ، فضای سبز ، تعمیرنگهداری توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعنوان  HSE  اداره کار نامیده شده توسط تمامی شرکتها صرف نظرازنوع فعالیت میتواند اخذ گردد .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار استانها صادر میگردد .

پی نوشت : سه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بعنوان رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بعنوان مجوز اداره کار همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بعنوان  HSE  اداره کار نامیده میشوند توسط دولت جمهوری اسلامی صادر میشود لذا گواهینامه ملی نامبرده میشود .

مدت زمان اخذ گواهینامه ملی باتوجه ب بارگزاری مدارک توسط سایت ، ارسال پرونده ب اداره کار همینطور بازرسی سپس تایید بازرس طولانی مدت بوده لذا پیشنهاد میگردد ابتدا متقاضی مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تکمیل نموده سپس اقدام نماید جهت بارگزاری .

 

لطفا جهت اطلاع بیشتر بابت هریک ازگواهینامه (های) نامبرده شده دکمه آبی راکلیک نمایید .

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.ORG

WWW.GOOGLE.COM

www.mcls.gov.ir

www.mporg.ir

شرایط و نحوه اخذ انواع گواهینامه ملی

پیمایش به بالا
02146135223