گواهینامه صلاحیت پیمانکار

گواهینامه صلاحیت پیمانکار 

گواهینامه صلاحیت پیمانکار رتبه پیمانکاری نیز نامیده میشود . سازمان برنامه وبودجه کشور ( ساجات ) جهت احراز عملکرد شرکتهای فنی مهندسی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اصطلاحا رتبه ( گرید پیمانکاری ) صادر مینماید .

مقدمه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به چه شرکتهایی تعلق میگیرد ؟

شرایط کلی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه

مقدمه :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویاهمان رتبه توسط شرکتها همینطور سازمانهای فنی مهندسی اخذ میگردد . شرکتها همچنین سازمانها جهت ورودبه مناقصات کارفرمایان دولتی نیاز داشته گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند . شرکت ایران گواه بعنوان مشاور مقالات بسیاری بابت شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار توسط سایتهای دیگر نوشته . توسط مقاله فوق میخواهیم بپردازیم به گواهینامه صادر شده توسط ساجات بنام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , همینطور انواع گواهینامه صلاحیت پیمانکاری . لطفابه ادامه مقاله توجه فرمایید .

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکار چیست :

مدرک صلاحیت پیمانکار همان رتبه میباشد ؛ زمانهای گذشته صلاحیت پیمانکار توسط متقاضیان گرید نیز نامیده میشد . متولی صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری وزارتخانه سازمان برنامه وبودجه  ساجات میباشد . بنابراین متقاضیان جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری میبایست مدارک خودرا بصورت ثبت درسامانه توسط سایت معرفی شده ساجات بارگزاری نمایند .

شرکتها جهت حضوردرمناقصه میبایست بنوعی تایید صلاحیت گردند . ساجات براساس زمینه فعالیت  شرکتها  همینطور روند مالی ، شرکتها راچند دسته تقسیم بندی میکنند  .

سازمان برنامه و بودجه کشور سال 1316 شمسی بمنظور هماهنگ نمودن پروژه(های) عمرانی جهت رشد اقتصادی آغاز بفعالیت نمود . طی سالیان گذشته براساس مصوبات دولت تغییر نام داده ؛ سال 1386 شمسی شورای عالی اداری یکصدوسی وسومین جلسه خودرا برقرار نمود ؛ درراستای برنامه چهارم توسعه وبمنظور حسن اجرای اصول 60 ، 124 و126 قانون اساسی ؛ سازمان برنامه وبودجه کشور ب ریاست معاون رئیس جمهور فعالیت خودرا گسترش داد .

شرکتهای درخواست کننده گواهینامه صلاحیت پیمانکار ( رتبه , گرید ) میبایست توسط سازمان برنامه وبودجه رصد شده توسط ساجات اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار .

گواهینامه صلاحیت پیمانکار به چه شرکتهایی تعلق میگیرد :

شرکتها جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط ساجات چند دسته تقسیم میشوند .

شرکتهای حوزه فعالیت پیمانکار ساختمان ، پیمانکار نفت وگاز ، راهسازی ، آب و ابنیه ، صنایع و معادن ، بازسازی و مرمت ، پل سازی ، سد سازی ، آسفالت ریزی معابر همینطور اتوبانها ، میبایست توسط ساجات اقدام نمایند جهت اخذ رتبه پیمانکاری .

رتبه پیمانکاری توسط ساجات پنج دسته رتبه 5 الی رتبه 1 دسته بندی شده . سازمانها همینطور شرکتها براساس تاسیس شرکت ، اعضاء هیئت مدیره ، قراردادهای ثبت شده ، لیست حقوق و پرداختی ، سابقه فعالیت همینطور حسن انجام کار میتوانند رتبه 5 تا رتبه 1 اخذ نمایند .

شرکتهای تاسیساتی میتوانند رتبه تاسیسات اخذ نمایند .

شرکتهای مشاوره رتبه مشاور توسط ساجات میگیرند .

شرکتهای حوزه فعالیت  IT  تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک میتوانند رتبه 7 الی رتبه 1 انفورماتیک اخذ نمایند .

 

 

مطالب مرتبط :

رتبه انفورماتیک , افراد امتیاز آور

 

 

اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , شرایط :

مدارک لازم جهت رتبه بندی شرکتها بشرح ذیل میباشد

مدارک فیزیکی جهت رتبه بندی : اظهارنامه مالیاتی توسط اداره دارایی صادر شده باشد .

نامه درخواست رتبه طی سربرگ اداری شرکت متقاضی صلاحیت پیمانکار .

 تکیل فرم ثبت نام توسط سایت جهت اخذ صلاحیت پیمانکار .

 مشخصات  مدیرعامل شامل مدرک تحصیلی ، کپی کارت ملی ، شناسنامه .

 مشخصات شرکت شامل شناسه ملی شرکت ، نام کامل ثبتی شرکت ، شماره ثبت ، کد اقتصادی .

 تعهد نامه منع مداخله کارکنان ومشمول نبودن ممنوعیت مقرردراصل141 قانون اساسی .

 مشخصات محل شرکت شامل قولنامه رسمی .

 مشخصات سهامداران شرکت شامل اطلاعات کامل .

مشخصات کامل اعضاء هیئت مدیره .

مشخصات پرسنل امتیاز آور دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط .

اطلاعات مربوطبه تجربه کاری پیمانکار شامل پروژه(های) انجام شده .

اطلاعات مربوطبه اظهارنامه مالیاتی شرکت شامل موجودی نقدی .

شرایط عمومی تعیین صلاحیت همینطور دریافت گواهی رتبه شرکتها شامل موارد ذیل میباشد .

شرکت درسازمان ثبت شرکتها ب ثبت رسیده باشد .

شركت متقاضی واجد شرايط وامتيازات لازم جهت تعيين صلاحيت طی رتبه مورد نظر  طبق ضوابط ودستورالعمل (هاي) لازم باشد .

عدم سوء پیشینه حرفه (ای) شرکت .

عدم فعالیت مدیران شرکت توسط سازمانهای دولتی .

کلمات کلیدی مطلب :

صلاحیت پیمانکاری , رتبه , گرید , شورای عالی انفورماتیک , ساجات , مدارک مور نیاز جهت اخذ رتبه

 

پی نوشت : متقاضیان جهت ورودبه مناقصات برگزارشده توسط کافرمایان دولتی نیاز داشته بنوعی صلاحیت خودرا احراز نمایند . مدارک مورد نیاز کارفرما ازپیمانکار جهت مناقصه رتبه پیمانکار همینطور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و گواهینامه  ISO   میباشد . متقاضیان جهت اخذ رتبه میبایست توسط ساجات اقدام نمایند . شرکت ایران گواه بعنوان مشاور جهت پاسخ ب پرسشهای متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار درکنار شماست . بامادر تماس باشید……

 

پیمایش به بالا
02146135223