گواهینامه ISO 21500

گواهینامه ISO 21500

گواهینامه ISO 21500 بنام سیستم مدیریت پروژه نامیده میشود . استاندارد ایزو 21500 تهیه شده توسط سازمان بین المللی  ISO هست . ISO 21500 راهنمایی درمورد مدیریت پروژه طی 3 دقیقه .  ISO 21500:2012  ” Guidance on project management  ” عنوان گواهینامه ISO 21500 میباشد .  حال مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه براساس مقالات سایتهای خارجی همینطور دانش متخصصان مرکز اطلاعاتی در مورد تاریخچه استاندارد ایزو 21500 ، نحوه اخذ گواهینامه ISO 21500 ، همچنین هزینه اخذ گواهینامه ایزو 21500 مطالب مفیدی ارائه میدهد . جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرو 21500:2012  ” Guidance on project management  ” استاندارد منتشر شده توسط سازمان ISO ادامه مقاله مطالعه گردد .

تاریخچه استاندارد  ISO 21500 :

ایزو 21500  راهنمایی پیرو مدیریت پروژه ، توسط 33 کشوربه اتفاق آرا دررأی بین المللی مقامات استاندارد ملی شرکت کننده بتصویب رسید . ISO 21500 طی سپتامبر 2012 بعنوان یک راهنمای بین المللی منتشر میشود ، بعداً بعنوان یک استاندارد بین المللی ISO 21500 توسط سازمان ایزو معرفی میشود .

گواهینامه ISO 21500 بعضا توسط اغلب کشور(ها) صادر میگردد منتها کمیته فنی سازمان ایزو الزامی بابت صدور گواهینامه ایزو 21500 نیاورده . منتها برخی کشور(ها) همانند اسپانیا مطابق بااستاندارد ملی خودشان  UNE- ISO 21500 صادر میکنند . معمولا پیمانکاران جهت انجام امور پروژه همینطور حضوردر مناقصه گواهینامه ISO 21500 اخذ میکنند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 21500 :

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 21500 بسیار محدود هستند . استاندارد ایزو 21500 بلحاظ ساختار الزامات مدیریت پروژه درخواست بسیار اندکی بین شرکتهای فعال داشته . ISO 21500 ممکن هست جهت ذینفعان مختلف مورد استفاده قرار گیرد .

متقاضیان استاندارد ایزو 21500 حامیان پروژه همینطور مدیریت اجرایی ، جهت درک اصول اساسی مدیریت پروژه بابت ارائه پشتیبانی همچنین جهت گیری بهتر پروژه مشتریان استاندارد ایزو 21500 میباشند .

مدیران پروژه ، تیمهای مدیریت پروژه ، اعضای تیم پروژه ، بدلیل داشتن زبان ، ساختار مشترک  هنگام استفاده ازروشها ، ابزار(ها)  همینطور تکنیکهای مختلف PM ؛ منجمله متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 21500 هستند .

متن استاندارد  ISO 21500 :

ISO 21500 اولین خانواده ای هستکه توسط استاندارد(های)  ISO جهت نمونه کارها ، مدیریت برنامهها ،  پروژهها همچنین  مدیریت برخوردار میباشد . ISO 21500  بعنوان یک چارچوب کلی شناخته شده بین المللی هستکه مدیریت پروژه ، برنامه ومدیریت نمونه کار(ها)ر ا تعیین میکند ، خدمت میکنند . استاندارد ایزو 21500 تعامل بین فرآیندهای PPP همینطور سازمانها مربوطه ، منجمله بعد حاکمیت وپیوند(های) مربوطبه عملیات درحال انجام ، تعریف خواهد نمود .

متن استاندارد  ISO 21500 توسط مرکز مشاوره ایران گواه بصورت ترجمه فارسی درقسمت مستندات سایت قابل مشاهده میباشد .

ISO 21500 چیست :

ایزو 21500  راهنمایی بابت مدیریت پروژه ، استاندارد بین المللی هستکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ویا ایزو طی سال 2007 شروع ودر سال 2012 منتشر شده . استاندارد  ISO 21500 توسط  کمیته فنی ISO ک بامدیریت پروژه ، ISO / PC 236 سرو کار داشته توسط موسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI) برگزار تصویب شده هست .

ISO 21500 توسط سازمان  ISO اولین بار بابت مدیریت پروژه بعنوان اولین استاندارد تدوین سپس منتشر شد . الزامات استقرار استاندارد  ISO 21500 همسو باسایر استاندارد(ها) همانند  ISO 10005: 2005 سیستم های مدیریت کیفیت – دستورالعملهای مربوطبه برنامههای کیفیت ، ISO 10006: 2003 سیستم های مدیریت کیفیت – دستورالعملهای مربوطبه مدیریت کیفیت در پروژهها ، ISO 10007: 2003 سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی جهت مدیریت پیکربندی ، ISO 31000: 2009 مدیریت ریسک – اصول و دستورالعملها پیاده سازی میگردد .

صدور گواهینامه  ISO 21500 :

گواهینامه ISO 21500 توسط مراجع صدور گواهی ایزو صادر میگردد . نهاد صدور گواهی نامه  ISO اصطلاحا CB  نامیده میشود . CB (های) مختلفی درایران گواهینامه ISO 21500 صادر میکنند ، منتها تماما دارای اعتبار بین المللی نیستند . گواهینامه ISO 21500 معتبر میبایست توسط CB مورد تایید انجمن اعتبار سنجی  IAF صادر شود . البته اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 21500 بلحاظ حضوردر مناقصه همچنین بورس زمانی اقدام میکنند توسط  CB خصوصی بابت گرفتن گواهینامه ISO 21500 .

هزینه اخذ گواهینامه ایزو 21500 :

اخذ گواهینامه ISO 21500 معمولا توسط پیمانکاران شرکتهای اب وابنیه ، نفت وگاز ، پتروشیمی ، خدمات شهرداری تقاضا میشود . بطور کل شرکتهاییکه درگیر پروژه هستند توسط مناقصه گر درخواست گواهینامه ISO 21500 میشود لذا پیمانکاران الزام پیدا میکنند جهت اخذ گواهینامه ISO 21500. هزینه گرفتن گواهینامه ایزو 21500 متفاوت بوده نسبت ب مرجع همچنین اعتبار نهاد صادرکننده متفوات هست . متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO 21500 میتوانند جهت استعلام هزینه اخذ گواهینامه ISO 21500 بامرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار کنند .

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  :

گواهینامه ISO 21500 , گواهی نامه ایزو 21500 , استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 , ایزو 21500 مدیریت پروژه , متن فارسی ایزو 21500 , ایزو 21500 چیست , ایزو 21500 , ISO 21500 , استاندارد مدیریت پروژه , دانلود متن فارسی کامل استاندارد  ISO 21500
 
 
 
پیمایش به بالا
02146135223