ماه: ژوئن 2017

IAF چیست

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی IAF  سازمان اعتبار سنجی بین المللی  ،  IAF  مرجع تایید سازمان استاندارد کشور(ها) هست . اعتبار سنجی گواهینامه ایزو توسط  IAF   صورت میپذیرد . IAF    اختصار کلمه   International Accreditation Forum  بنام انجمن بین المللی اعتبار سنجی نامیده میشود بواقع سازمان  IAF   مرجع اصلی اعتباردهی استاندارد  ISO   میباشد . IAF …

IAF سازمان اعتبار سنجی بین المللی ادامه »

طرح طبقه بندی مشاغل چیست

طبقه بندی مشاغل چیست

طبقه بندی مشاغل چیست طبقه بندی مشاغل طرح تدوین شده توسط دولت ب پشتیبانی کارگران تحت پیمان میباشد . طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارفرما جهت بیمه شدگان تحت لیست بیمه گرفته میشود ، منتها  طبقه بندی مشاغل چیست ؟ طبقه بندی مشاغل تاثیری جهت پرداخت حقوق ومزایا داشته ؟ آیا طرح طبقه بندی مشاغل …

طبقه بندی مشاغل چیست ادامه »

اخذ گواهینامه ISO فوری

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم

گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم  درخواست کنندگان بیشماری طی سطح جهانی داشته ،  ISO   بعنوان مرجع استاندارد سالیانه استاندارد(هایی) توسط اعضاء خود همینطور کمیته فنی تدوین مینماید . استاندارد(های) تدوین شده سازمان  ISO   جهت همگام سازی بین جهانیان همینطور پیشرفت روزافزون بشریت منتشر شده تاجهانیان بهره مند گردند . …

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم ادامه »

Call Now Button02146135223