ماه: آوریل 2020

روند دریافت گواهینامه ایزو شرکتها

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت بستگی داشته ب اهداف شرکت همینطور استراتژی تعریف شده توسط مدیران بالادستی .
شرکتها اغلب بطور کلی دودسته تقسیم میشوند ، شرکتهای پیمانکاری همینطور شرکتهای خدماتی
شرایط گرفتن ایزو برای شرکت پیمانکاری اصولاباتوجه ب حساسیت کار میبایست ابتداپیاده سازی الزامات استاندارد ISO باشد سپس صدور گواهینامه ایزو ، منتها کاملا متفاوت هست شرایط گرفتن ایزو شرکت تولیدی میبایست توسط استراتژی تعریف شده مشخص گردد

HSE-MS

HSE چیست

HSE چیست , مراکز بیشماری طی سطح بین الملل گواهینامه HSE صادر میکنند . مرجع صدور گواهینامه HSE توسط انجمن IAF اعتبار سنجی میشوند . مرجع صدور مدرک HSE ، CB نامیده میشود .
CB مخفف Certificate Body یعنی بدنه صدور میباشد ، بنابراین CB (ها) بعنوان مرکز صدور براساس استاندارد تدوین شده بین المللی اقدام میکنند بابت صدور گواهی HSE .
مراجع صدور گواهینامه HSE اعتبار(های) متفاوتی داشته ، چنانچه مرجع صدور تحت اعتبار انجمن بین المللی IAF فعالیت کند دارای بالاترین سطح اعتباری صدور گواهینامه میباشد .

ISO گواهینامه

ISO گواهینامه

ISO گواهینامه اعتباردهنده شرکتها بوده لذا اخذ گواهینامه ایزو معتبر درخواست بسیاری بوده . مراجع صدور گواهی ایزو بسیاری فعال هستندکه مشخصا تشخیص گواهی ISO معتبر راسخت کرده . متقاضیان اخذ گواهینامه ISO میتوانند ابتدا ازمشاوره کارشناسان شرکت ایران گواه استفاده نموده

فرآیند اخذ گواهینامه حلال

فرآیند دریافت گواهینامه حلال

فرآیند دریافت گواهینامه حلال براساس سیساتهای سازمانی ، شرکت درخواست کننده توسط مشاوران شرکت ایران گواه توضیح داده میشود . چنانچه متقاضی اخذ آرم حلال بخواهد صرفا گواهینامه نشان حلال داشته باشد جهت تبلیغات همینطور برندینگ فرآیند دریافت گواهینامه حلال کاملا متفاوت بوده نسبت ب فرآیند دریافت گواهینامه حلال معتبر .
مراجع صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه حلال بصورت عمومی صادر میکنند ؛ نکته مهم اینکه گواهینامه حلال صادرشده توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت نانواکریدنت بوده اعتبار بین المللی نداشته صرفا جهت برندینگ همینطور تبلیغات متقاضیان درخواست میدهند .
فرآیند صدور گواهینامه حلال توسط مرجع صدور غیرمعتبر خلاصه میگردد جهت پرکردن برگه درخواست آرم حلال ، واریز مبلغ صدور گواهینامه حلال سپس اخذ گواهی حلال .

Call Now Button02146135223