ماه: آگوست 2020

نحوه استعلام نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو

نحوه شناسایی گواهینامه ایزو معتبر

نحوه شناسایی گواهینامه ایزو معتبر سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد . متاسفانه رابطین شرکتها مادامیکه جهت اخذ گواهینامه ایزو ارتباط برقرار میکنند اطلاعات فنی جهت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو همینطور اعتبار بین المللی نهاد صادر کننده مدرک ISO نداشته . لذا بابت عدم اطلاعات فنی معمولا گواهینامه ایزو فیک بنام ایزو بین المللی توسط هزینه گزاف اخذ میکند 02146135741 مرکز مشاوره ایران گواه

مشاهده تصویر گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری وزارت کار

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری وزارت کار همان گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار هست . گواهی نامه تعیین صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار صادر میشود . نکته مهم اینکه متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه شرکت اقدام نمایند . اغلب متقاضیان طی تماس تلفنی ابراز محبت کرده خواستار اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط مرکز مشاوره ایران گواه هستند . لذا چنانچه شرکت ثبت شده تهران باشد مرکز ایران گواه خدمات کارسازی بسرعت ارائه میدهد .

Call Now Button02146135223