ماه: دسامبر 2020

گواهینامه ایزو چطوری بگیرم؟

چطور میتوانم گواهینامه ایزو بگیرم

چطور میتوانم گواهینامه ایزو بگیرم، اینکه چطور بتوانیم گواهینامه ایزو بگیریم سوال برخی متقاضیان گواهینامه ایزو هست. متقاضیان اخذ گواهی نامه ISO قبل از اینکه بخواهند گواهینامه ایزو بگیرند می بایست ابتدا مشخص نمایند، برای چه منظوری گواهینامه ایزو میگیرند. تعیین استراتژی یا هدف از اخذ گواهینامه ایزو توسط متقاضی انجام میگردد، سپس مرکز مشاوره ایران گواه مشاوره لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو اعلام میکند. 02146135223

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه

اخذ گواهینامه رتبه، صلاحیت پیمانکاری

اخذ گواهینامه رتبه، صلاحیت پیمانکاری درخواست شرکت های فنی مهندسی جهت حضور در مناقصه می باشد. پیمانکاران جهت ارتقا رتبه همچنین شرایط دریافت رتبه یا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سوالات متداولی داشته. رتبه، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه رتبه توسط سازمان برنامه و بودجه (ساجات)، یا شورای عالی انفورماتیک برای شرکت های IT صادر می گردد.نحوه اخذ گواهینامه رتبه، صلاحیت پیمانکاری سوال متداول متقاضیان رتبه می باشد. متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می بایست مدارک شرکت

Call Now Button02146135223