نمونه تست ریپورت

نمونه تست ریپورت

نمونه تست ریپورت نمونه تست ریپورت توسط تولید کنندگان محصولات جهت صادرات محصول یا گرفتن تاییدیه استاندارد محصولات درخواست می گردد. تست ریپورت در حقیقت آنالیز فنی محصول بر مبنای استاندارد تعریف شده می باشد. بنابراین محصولاتی که توسط کارخانه تولید می شوند می بایست بر اساس استاندارد تعریف شده باشد، همینطور استاندارد محصول باید …

نمونه تست ریپورت ادامه »