احراز-هویت-شرکت-های-پیمانکاری

احراز هویت شرکت های پیمانکاری

احراز هویت شرکت های پیمانکاری احراز هویت شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به بزرگترین چالش متقاضیان تبدیل شده. شرکت های پیمانکاری همینطور کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار باید ابتدا اقدام به احراز هویت در سامانه اداره کار نمایند. لذا تا زمانی …

احراز هویت شرکت های پیمانکاری ادامه »