تصویر اخذ فوری گواهینامه CE

اخذ فوری گواهینامه CE

متقاضیان اخذ فوری گواهینامه CE باید توسط نهادهایی اقدام نمایند که اعتبار بین المللی ندارد لذا قبل از اقدام برای گرفتن گواهینامه CE حتما اطلاعات کاملی در مورد مرجع صادر کننده به دست آورید. فرآیند اخذ فوری گواهینامه CE به این صورت می باشد که متقاضی اطلاعات تکمیلی و گزارشات فنی محصول خود را ارسال می کند . سپس فرم درخواست CE برای متقاضی ارسال می شود، متقاضی بر مبنای اطلاعات شرکت فرم را تکمیل مبلغ اعلام شده را واریز و طی چند روز گواهینامه CE صادر می شود.
هزینه اخذ فوری گواهینامه CE با توجه به بازار رقابتی بین مراجع صادر کننده متفاوت است لذا متقاضی ممکن است با اعلام قیمت های مختلفی مواجه شود. جهت استعلام اخذ فوری گواهینامه CE با مرکز ارتباط برقرار نمایید