ماه: اکتبر 2021

ISO ایزوچیست و چگونه می توان ایزو گرفت

ISO ایزوچیست

ISO ایزوچیست و چگونه می توان ایزو گرفت چالش متقاضیان دریافت کننده گواهی نامه ایزو می باشد که برای اخذ گواهی ISO دغدغه دریافت ایزو معتبر دارند. برخی از متقاضیان اطلاعات دقیقی در مورد استاندارد ایزو ندارند و صرفا بر اساس اینکه رقبا اقدام به اخذ ایزو کرده اند درخواست اخذ گواهینامه ایزو می کنند. متقاضیان استنباط می کنند گواهی ISO مربوط به محصول می باشد در صورتیکه اخذ گواهینامه ایزو همچنین استقرار الزامات استاندارد ISO باعث ارتقاء سطح خدمات و کیفیت محصول می شود.
توسط مقاله ISO ایزوچیست و چگونه می توان ایزو گرفت به متقاضیان کمک می کنیم تا اطلاعات درستی از استاندارد ایزو به دست آورند. مقاله ISO ایزوچیست و چگونه می توان ایزو گرفت به متقاضی کمک می کند بر اساس نوع خدمات و محصولی که تولید می کند اقدام به اخذ ایزو کنند. همچنین مقاله ISO ایزوچیست و چگونه می توان ایزو گرفت به متقاضی کمک می کند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو را شناسایی و اقدام به اخذ ایزو معتبر و ارزان نماید.

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک

ارتقاء رتبه انفورماتیک

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک سوال اغلب شرکت های انفورماتیکی است که قبلا اقدام به اخذ رتبه انفورماتیک کرده اند و پس از یک سال درخواست ارتقاء رتبه انفورماتیک خود را دارند. لذا شرایط و نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک از مهمترین سوالات متقاضیان است.
ارتقاء رتبه 7 انفورماتیک به رتبه های 6 انفورماتیک، رتبه 5 انفورماتیک و حتی رتبه 4 انفورماتیک به راحتی امکان پذیر بوده است. منتها چنانچه متقاضیان درخواست ارتقاء رتبه 7 یا 6 انفورماتیک به رتبه 2 یا 1 انفورماتیک داشته باشند، نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک از رتبه 7 به رتبه 2 یا 1 انفورماتیک کمی سخت می باشد.
مقاله فوق برای اطلاع رسانی متقاضیان از نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک توسط گروه ایران گواه مکتوب شده است. لذا برای اطلاع از نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک از رتبه 6 انفورماتیک به رتبه 5، یا از رتبه 5 انفورماتیک به رتبه 4 انفورماتیک، از رتبه 6 انفورماتیک به رتبه 3 انفورماتیک و غیره مقاله فوق مطالعه گردد.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000

شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000

شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000 شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000 شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000 موضوع مقاله تدوین شده توسط گروه مهندسین مرکز مشاوره ایران گواه است که براساس مقاله فوق به استاندارد ISO 26000 پرداخته می شود. همچنین شرکت ها و سازمان هایی که درخواست اخذ گواهینامه ایزو 26000 را دارند با شرایط اخذ …

شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000 ادامه »

Call Now Button02146135223