استاندارد ایزو 10005 چیست؟ راهنمای تدوین طرح کیفیت

استاندارد ایزو 10005 چیست؟ ISO 10005 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که دستورالعمل هایی را برای مدیریت کیفیت، به طور خاص با تمرکز بر برنامه های کیفیت ارائه می دهد. این استاندارد با عنوان “راهنمای طرح های کیفیت” اصولی را برای ایجاد، بازنگری، پذیرش، اعمال و بازنگری طرح های کیفیت بیان می کند.

استاندارد ایزو 10005 چیست؟ راهنمای تدوین طرح کیفیت

دامنه استاندارد ایزو 10005 برنامه های کیفیت برای خروجی های مختلف از جمله فرآیندها، محصولات، خدمات، پروژه ها یا قراردادها را پوشش می دهد و برای سازمان ها با هر نوع یا اندازه ای قابل اجرا است.

توجه به این نکته مهم است که ISO 10005 صرف نظر از اینکه سازمانی در سیستم مدیریت خود با استاندارد ایزو 9001 مطابقت داشته باشد، مرتبط است. تمرکز اصلی ایزو 10005 بر روی ارائه خروجی ها است و به عنوان راهنمای توسعه برنامه های سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته نشده است.

ISO 10005 از اصطلاح “مورد خاص” برای جلوگیری از تکرار بی رویه انواع مختلف خروجی استفاده می کند و بر کاربرد آن در سناریوهای مختلف تاکید دارد. علاوه بر این، تشخیص این نکته ضروری است که ایزو 10005 راهنمایی ارائه می دهد و الزامات خاصی را مشخص نمی کند.

چه کسی از استاندارد ایزو 10005 سود می برد؟

ISO 10005 و دستورالعمل های آن برای طرح های کیفیت برای ذینفعان مختلف در یک سازمان ارزشمند است، از جمله:

  • اعضای هیئت مدیره: کسانی که مسئول تصمیمات استراتژیک و حاکمیت کلی هستند.
  • مدیران منابع انسانی و مدیران پروژه: افرادی که بر منابع انسانی و مدیریت پروژه نظارت می کنند.
  • بخش مدیریت: کسانی که وظایف اداری را در سازمان مدیریت می کنند.
  • تیم های عملیات و تجزیه و تحلیل: تیم های درگیر در فعالیت های عملیاتی و تجزیه و تحلیل داده ها.
به روز رسانی در آخرین نسخه (BS ISO 10005:2018)

چرا اجرای الزامات استاندارد ایزو 10005 برای سازمان ها مهم است؟

برنامه های کیفیت به عنوان پیوندی حیاتی بین الزامات خاص و روش ها و شیوه های کاری واقعی عمل می کنند. آنها زمانی مؤثرتر هستند که با سایر برنامه های مرتبط هماهنگ شوند. ISO 10005 به ویژه زمانی مفید می شود که برنامه های کیفیت با سایر برنامه های مدیریت یا سیستم های مدیریت کیفیت ادغام شوند.

پیروی از راهنمایی های ارائه شده توسط استاندارد ایزو 10005 به ایجاد برنامه های کیفی کمک می کند که اطمینان را در برآورده کردن الزامات افزایش می دهد، اطمینان حاصل می کند که فرآیندها تحت کنترل هستند و به کارکنان سازمان انگیزه می دهند. انطباق با ISO 10005 به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا راهنمایی‌های پیشرو در صنعت را برای توسعه برنامه‌های کیفیت کارآمد، ارائه بینشی در مورد فرصت‌های نوآوری و بهبود، و در نهایت افزایش بهره‌وری، کارایی و ثبات ارائه دهند.

به روز رسانی در آخرین نسخه (BS ISO 10005:2018)

آخرین به روز رسانی استاندارد ایزو 10005، BS ISO 10005:2018، جایگزین مشابه سال 2005 خود شده و چندین تغییر را ارائه می دهد. تغییرات قابل توجه شامل همسویی اصطلاحات با ISO 9000:2015 است که منجر به تغییراتی در تعاریف کلیدی می شود. برای مثال:

  • تعریف «طرح کیفیت» به‌منظور جایگزینی عبارت «رویه‌ها و منابع مرتبط که در زمان و توسط چه کسی اعمال می‌شوند» با «اقدامات، مسئولیت‌ها و منابع مرتبط» تنظیم شده است.
  • تعریف «مورد خاص» برای اشاره به «خدمات» در پاسخ به گنجاندن «محصولات و خدمات» در ISO 9001:2015 به جای صرفاً «محصولات» اصلاح شده است.
  • اصطلاحات “اسناد” و “ثبت” با عبارت “اطلاعات مستند” جایگزین شده اند که نشان دهنده استفاده گسترده تر در استانداردهای سیستم مدیریت ISO است. این اصطلاح هر دو “رویه” و “سوابق” را در بر می گیرد و عدم تمایز بالقوه آنها در یک محیط دیجیتال را تایید می کند.

در نتیجه، پایبندی به استاندارد ایزو 10005 یک رویکرد ساختاریافته برای برنامه ریزی کیفیت ارائه می دهد، که تضمین می کند که سازمان ها نیازهای خود را برآورده می کنند، کنترل بر فرآیندها را حفظ می کنند و فرهنگ بهبود مستمر را تقویت می کنند. به روز رسانی های اخیر، استاندارد را با اصطلاحات معاصر و شیوه های صنعتی همسو می کند و ارتباط و کاربرد آن را در زمینه های مختلف سازمانی افزایش می دهد.

تغییرات مهم در ویرایش جدید استاندارد ایزو 10005

ویرایش اصلاح شده استاندارد ایزو 10005، منتشر شده در سال 2018، نشانگر به روز رسانی قابل توجهی در استاندارد بین المللی برای راهنمایی طرح کیفیت است. این نسخه جایگزین و جایگزین نسخه 2005 می شود و تغییرات اساسی را در خود جای داده و با تغییرات معرفی شده در ISO 9001:2015 که یک به روز رسانی عمده برای الزامات سیستم مدیریت کیفیت است، هماهنگ می شود.

یکی از اصلاحات برجسته در ISO 10005:2018 ناشی از بازنگری جامع اصطلاحات موجود در ISO 9001:2015 است. اصطلاحات به روز شده و سازماندهی مجدد شده است، که منعکس کننده زبان معاصر مورد استفاده در ISO 9000:2015 است. تغییرات قابل توجه شامل گسترش «محصولات» به منظور دربر گرفتن «محصولات و خدمات»، جایگزینی عباراتی مانند «اسناد»، «راهنمای کیفیت»، «روش‌های مستند» و «سوابق» با «اطلاعات مستند» فراگیرتر است.

به همین ترتیب، “محصول خریداری شده” اکنون به “فرایندهای ارائه شده از خارج” یا “محصولات و خدمات” گسترش می یابد، “تامین کننده” به “ارائه دهنده خارجی” تبدیل شده است و “تجهیزات نظارت و اندازه گیری” اکنون به عنوان “منابع نظارت و اندازه گیری” شناخته می شود. هدف این تنظیمات افزایش وضوح و اطمینان از همسویی با سایر استانداردهای بین المللی است.

علاوه بر انعکاس تغییرات استاندارد ایزو 9001، ISO 10005:2018 عناصر منحصر به فرد خود را معرفی می کند. نکته قابل توجه ادغام دستورالعمل هایی برای درک زمینه طرح کیفیت و ادغام تفکر مبتنی بر ریسک است. در نظر گرفتن زمینه یک سازمان و پذیرش تفکر مبتنی بر ریسک، جنبه‌های محوری سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 است، و گنجاندن آنها در ISO 10005 بر تعهد این استاندارد برای همگام ماندن با شیوه‌های مدیریت کیفیت معاصر تأکید می‌کند.

ISO 10005:2018 با وجود همسویی با ISO 9001:2015، هویت متمایز خود را به عنوان یک استاندارد مستقل حفظ می کند. یکی از ویژگی های برجسته این ویرایش، معرفی بند 4 با عنوان «استفاده از طرح با کیفیت» است. این بخش جدید راهنمایی جامعی را در مورد استفاده از یک طرح کیفیت ارائه می دهد و به جنبه هایی مانند درخواست و مدیریت برنامه های کیفیت خارجی می پردازد. علاوه بر این، معیارهایی را برای تعیین ضرورت طرح های کیفی در زمینه های خاص مشخص می کند.

افزودن بند 4 نشان دهنده ارتقای استراتژیک ISO 10005:2018 است که به سازمان ها بخش اختصاصی برای درک اجرای عملی برنامه های کیفیت ارائه می دهد. این بند با بررسی پیچیدگی‌های درخواست و مدیریت برنامه‌های کیفیت خارجی، به سازمان‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد اینکه کجا و چگونه برنامه‌های کیفیت ضروری هستند کمک می‌کند.

در نتیجه، تجدید نظر در استاندارد ایزو 10005 ویرایش 2018 میلادی نشان دهنده تلاشی هدفمند برای انطباق با چشم انداز در حال تحول مدیریت کیفیت است. همسویی با ISO 9001:2015 انسجام با الزامات کلی سیستم مدیریت کیفیت را تضمین می کند، در حالی که اضافات منحصر به فرد، مانند بند 4، نیازهای خاص سازمان هایی را که به دنبال وضوح و راهنمایی در اجرای طرح های کیفیت موثر هستند، برآورده می کند.

همانطور که سازمان ها در قلمرو پویای مدیریت کیفیت حرکت می کنند، ISO 10005:2018 به عنوان یک ابزار ارزشمند است که بینش های به روز و دستورالعمل های عملی را برای توسعه و اجرای برنامه های کیفیت ارائه می دهد.

شما می توانید برای اخذ گواهینامه انطباق مربوط به ایزو 9001 همینطور اجرای الزامات ایزو 10005 راهنمای طرح کیفیت از طریق WhatsApp  با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان با متخصصین مرکز ISOGET بهرمند شوید.

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223