گواهینامه ارزیابی چرخه حیات (LCA)

در این مقاله به گواهینامه ارزیابی چرخه حیات (LCA) خواهیم پرداخت. پایداری (Sustainability)، پاسخگویی به نیازهای اساسی و ارتقای کیفیت زندگی و در عین حال به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی، آلاینده‌ها، انتشارات و ضایعات در طول چرخه عمر محصول یا فرآیند است تا نیازهای نسل‌های بعدی را به خطر نیندازد.