CE خوداظهاری

CE مقدمه .

CE خوداظهاری چییست ؟

اعتبار  CE خوداظهاری .

گواهینامه  CE خوداظهاری .

مراجع صدور استاندارد CE خوداظهاری .

CE مقدمه :

CE استاندارد تدوین شده اتحادیه اروپا جهت انطباق استاندارد محصولات با الزامات استاندارد بهداشتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشد .

منطقه اقتصادی اروپا الزاماتی مشخص کرده کالا چنانچه قصد فروش دراتحادیه اروپا داشته باشد ؛ میبایست الزامات تدوین شده رعایت کرده سپس گواهینامه  CE ارائه دهد .

CE مارک نشان صدور مدرکی میباشدکه نشان دهنده انطباق محصولات بااستاندارد(های) مشخص شده بوده .

استاندارد CE سال 1985 توسط منطقه اقتصادی اروپا باکمک  IEC  تدوین شده ؛ بلخاظ تکمیل بودن متن استاندارد دیگرکشور(ها) پیروی میکنند ا زالزامات استاندارد  CE .

استاندارد  CE توسط تولیدکنندگان کالا جهت فروش درمنطقه اقتصادی  EEA  الزام آور شده ؛ لذا متقاضی فروش کالادر اروپا حتما میبایست گواهینامه  CE ارائه داده .

گواهینامه  CE قابل ارائه میبایست حتما مورد تایید اتحادیه اروپا باشد ، همینطور میبایست مورد تایید انجمن مشخص شده اتحادیه اروپا باشد .

Nando  انجمن مورد تایید اتحادیه اروپا جهت ارزیابی مراجع صدور گواهینامه CE , میباشد .

گواهینامه CE توسط مراجع صدور سه صورت صادر میگردد .

گواهینامه  CE اورجینال

گواهینامه CE خوداظهاری

گواهینامه CE انطباق

CE خوداظهاری موضوع مقاله فوق میباشد ؛ لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه CE جهت صادرات کالا

CE خوداظهاری چیست ؟

CE خوداظهاری همانطوریکه پیداست توسط اظهارات کارفرما ویا کارشناس استاندارد  CE صادر میگردد .

گواهینامه CE براساس دایرکتیو همینطور لیست  EN  مربوطبه محصول میبایست توسط مرجع صدور ، صادر گردد .

CE خوداظهاری براساس اعلام دایرکتیو محصول ، تکنیکال فایل همچنین EN  اظهار شده کارفرما  توسط مراجع صدور معتبر صادر میگردد .

تولیدکنندگان برخی محصولات مخصوصا محصولات الکترونیکی ( الکتروتکنیکی ) جهت صادرات کالا بنوعی فروش کالا نیاز داشته مجوز  CE دریافت نمایند .

CE خوداظهاری یعنی اینکه ، مرجع صدور محصول تولیدشده متقاضی رابررسی کرده چنانچه تشخیص مرجع صدور براساس تکنیکال فایل محصول کم خطر باشد CE خوداظهاری صادر میکند .

CE خوداظهاری بمحصولاتی تعلق میگیردکه توسط مرجع ارائه دهنده گواهینامه   LOW RISK درنظر گرفته شده .

متقاضیان باگواهینامه CE خوداظهاری میتوانند محصولات خودرابه اتحادیه اروپا صادر نمایند .

مقالات بیشتر :

استاندارد صادرات زعفران  ISO3638

اعتبار CE خوداظهاری :

CE خوداظهاری توسط مرجع مورد تایید ناندو صادر میگردد .

Nando همانطوریکه قبلا توضیح داده شد انجمن اعتبارسنجی مراکز صدور گواهینامه CE  میباشد .

انجمن اعتبار سنجی  Nando  مستقرشده دراتحادیه اروپا ؛ ارزیابی ممیزی مراجع صدور همینطور تدوین دایرکتیو مربوطبه محصولات برعهده  ناندو میباشد .

ناندو اعتبار میدهدبه  NB  (ها) جهت صدور گواهینامه CE اورجینال , همینطور گواهینامه CE خوداظهاری .

مراکز ارائه دهنده گواهینامه CE اختصارا  NB  نامیده میشوند ؛ لازم بذکر میباشد  NB  (ها) میبایست توسط سایت ناندو معرفی گردند .

مقالات مرتبط :

اطلاعات در مورد مراکز صادرکننده گواهینامه CE

CE خوداظهاری توسط مراجع مورد تایید ناندو صادر میگردد .

CE خوداظهاری براساس اطلاعات ارسال شده متقاضی جهت مرجع صدور صادر میگردد ؛ بنابراین مرجع صدور درحقیقت تائیدیه اطلاعات راصادر میکند نه استاندارد محصول .

مراجع صدور محصولات باریسک کمتررا CE خوداظهاری صادر میکنند ؛ لازم بذکر میباشد مراجع صدور جهت صدور CE خوداظهاری کاملا باسالایق مختلف عمل میکنند .

گواهینامه CE خوداظهاری :

گواهینامه CE خوداظهاری توسط مراجع صدور گواهینامه CE مورد تایید Nando  صادر میگردد .

گواهینامه CE خوداظهاری درمدت زمان کوتاهتری صادر شده ؛ چنانچه محصول High Risk بوده متقاضی گواهینامه CE خوداظهاری دریافت نماید نمیتواند محصول خودرا بفروش برساند جهت کشور(های) منطقه  EEA  .

گواهینامه CE خوداظهاری همانند گواهینامه CE اورجینال میبایست دارای کد چهاررقمی مورد تایید ناندو باشد .

کلمات کلیدی :

CE

CE خوداظهاری

مراجع صدور گواهینامه CE

NB

Nando

CE خوداظهاری توسط مرکز اطلاع رسانی ایران گواه ارائه میگردد . مرکز ایران گواه نماینده مراجع معتبر صدور CE بوده لذا متقاضیان جهت مشاوره ، کسب اطلاعات فنی همینطور اخذ انواع CE میتوانند باشرکت ایران گواه ارتباط برقرار نمایند .

CE خوداظهاری طی مدت زمان کمی صادر میگردد . گواهینامه CE خوداظهاری توسط مرکز ایران گواه بصورت فوری طی مدت زمان یک هفته الی 10 روز صادر میگردد .

Call Now Button02146135223