MIS استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات

MIS  استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات

MIS   سیستم مدیریت اطلاعات مخفف  Management Information System   میباشد . اغلب متقاضیان اطلاعاتی صحیحی بابت استاندارد  MIS  نداشته صرفا جهت مناقصه ویا ارتقاء رتبه متوجه شدند میبایسیت گواهینامه  MIS   ارائه دهند . حال اینکه  MIS   چیست ؟ مزایای پیاده سازی  MIS   چیست ؟ لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .

MIS   چیست ؟

Management Information System    مخفف  MIS   بنام سیستم مدیریت اطلاعات ویا سامانه مدیریت اطلاعات گونه ای ا زسیستم اطلاعاتی رایانه بوده ، جمع آوری کنترل پالایش داده (های) مورد نیاز سازمان ر ابرعهده داشته همینطور توسط بکارگیری روشهای مناسب هرسازمان ، اطلاعات پالایش شده بمنظور تصمیم ، برنامه ریزی همچنین کنترل کلیه فرآیند(ها) دراختیار سطوح مختلف مدیران قرار میدهد .

MIS   اهداف :

MIS   استانداردی یکپارچه بوده توسط کاربر همینطور ماشین جهت ارائه اطلاعات درپشتیبانی ا زعملیات ، مدیریت همچنین جهت تصمیم گیری توسط سازمان تشکیل شده هست .  سیستم مدیریت اطلاعات  MIS   توسط نرم افزار ، سخت افزار رایانه (ای) راهنما ، دستورالعمل مدلهایی جهت تحلیل برنامه ریزی کنترل همچنین تصمیم گیری بابت پایگاه اطلاعاتی بهره میگیرد .

اجزاء اصلی استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات  :

MIS   دارای اجزاء اصلی بوده شامل ؛ سیستمی یکپارچه جهت خدمت بتعداد بیشماری کاربر ، سیستم رایانه (ای)که تعدادی نرم افزار اطلاعاتی بهم مرتبط کرده ، ماشین جستجو موقت همینطور دائم ، ارائه اطلاعات بتمامی سطوح مدیریتی ، پشتیبانی ا زعملیات همچنین تصمیم گیری .

استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات توسط دانشگاه جهت بهبود کسب وکار آموزش داده میشود ؛ متخصصان  MIS   ب سازمانها کمک میکنند تاسودحاصل بابت سزمایه گذاری توسط پرسنل تجهیزات همینطور فرآیند کسب وکار بحداکثر رسیده .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه  GMP  

اخذ گواهینامه  ISO9001

MIS   مدیریت :

وظایف مختلفی جهت مدیران سیستم اطلاعاتی وجودداشته ، راس سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد اطلاعات قرار داشته ، وظیفه آنها استراتژی فناوری کلی سازمان بوده ؛ بواقع اهداف فناوری اطلاعات سازمان تعیین شده بابت برنامه ریزی لازم جهت اجرایی شدن اهداف اطلاعاتی اطمینان حاصل میکنند . مدیران ارشد فناوری بررسی میکنند چطور فناوری جدیدی بسازمانشان کمک خواهد کرد . مدیران  IT   منجمله مدیران  MIS   مسئول بخشهای فناوری اطلاعات همینطور مسئول نظارت برآنها هستند .

مدیران امنیت  IT   آگاه میکنند کارمندان ر ابابت تهدید(های) امنیتی توسط ارائه اطلاعات .

مزایای استاندارد  MIS   :

 MIS   مزایای بسیاری داشته برخی مزایای استاندارد  MIS   شامل

شرکتها قادرند نقاط ضعف همچنین قوت خودرا بدلیل وجود گزارشات درآمد ، ثبت عملکرد کارکنان وغیره شناسایی کنند . دادن تصویری کلی شرکت ؛ اقدام بعنوان ابزاری ارتباطی وبرنامه ریزی ، دردسترس بودن داده مشتری وبازخورد میتواند جهت هم تراز کردن پردازشهای کسب وکار مطابق نیاز(های) مشتریان کمک کند همینطور مدیریت موثر داده مشتری میتواند دجهت بازاریابی مستقیم کمک نماید .

MIS   میتواند جهت افزایش مزیت رقابتی ب شرکت کمک نموده ؛ مزیت رقابتی ، توانایی شرکت جهت بهتر انجام شدن امور ، ارائه خدمات ارزانتر همچنین منحصر بفردتر ، نسبت بزمانیکه دربازار توسط شرکتهای رقیب مقایسه صورت میپذیرد .

گزارش  MIS   بتصمیم گیری جهت موضوعی خاص طی زمان کوتاه کمک مینماید .

گواهینامه  MIS   :

گواهینامه  MIS   توسط مراجع صدور گواهینامه   ISO   بصورت نانواکریدنت صادر میگردد . اعتبار گواهینامه  MIS   توسط مرجع صادرکننده گواهینامه  MIS   بررسی میگردد بنابراین چنانچه متقاضی گواهینامه  MIS   توسط مرکز صدور گواهینامه تحت نظارت انجمن بین المللی  IAF   اخذ نماید بالاترین سطوح اعتباری برخوردار میباشد .

گواهی استاندارد سیستم مدیریت اطلاعات  MIS   , توسط  CB   خصوصی نیز صادر میگردد ؛ لازم بذکر میباشد اخذ فوری گواهینامه سیستم اطلاعاتی مدیریت توسط  CB   خصوصی بوده .

اخذ گواهینامه  MIS   :

متقاضیان اخذ گواهینامه  MIS   بنام سیستم مدیریت اطلاعات بابت حضوردرمناقصه ویا ارتقاء رتبه بدنبال مراجع صدور گواهینامه  MIS   بصورت فوری هستند بنابراین مرکز ایران گواه گواهینامه  MIS   تحت اعتبار  TUVQC   همینطور  EGS   انگلستان صادر مینماید .

کلمات کلیدی سرچ شده توسط گوگل :
MIS   چیست , گواهینامه MIS   چیست ,  MIS   مخفف چیست , اخذ گواهینامه مدیریت اطلاعات , اخذ گواهینامه ایزو  MIS   , نحوه گرفتن گواهینامه  MIS   , مستندات استاندارد  MIS   , تاریخچه استاندارد  MIS  
پیمایش به بالا
02146135223