cropped-لوگو3-3 (1)

اخذ فوری گواهینامه ایزو

تصویر اخذ فوری گواهینامه ایزو ارزان و قابل استعلام

اخذ فوری گواهینامه ایزو ارزان و قابل استعلام

اخذ فوری گواهینامه ایزو ارزان و قابل استعلام اغلب شرکت های پیمانکاری یا موسسات آموزشی فرهنگی و رستوران دارد ها هستند. شرکت های پیمانکاری جهت ورود به مناقصه و کسب حداکثر امتیاز باید گواهینامه هایی همانند گواهینامه ایزو 9001، گواهینامه ایزو 14001، گواهینامه ایزو 45001، گواهینامه IMS و گواهینامه HSE-MS ارائه دهند تا اعتبار سنجی شوند. پیمانکاران بلحاظ اینکه زمان زیادی جهت پیاده سازی و ممیزی ندارند دنبال نهاد های صدور گواهینامه ایزو یی هستند تا بتوانند اقدام به اخذ فوری گواهینامه ایزو نمایند.

Call Now Button02146135223