شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

نحوه رتبه بندی شرکت ها، اخذ رتبه

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( شرایط اخذ رتبه ) چالش اغلب شرکت های پیمانکاری می باشد. همانطور که طی مکتوبات بالا توضیح داده شد صلاحیت پیمانکاری توسط ساجات به شرکت های فنی مهندسی ارائه میگردد. لذا جهت اخذ رتبه می بایست حتما شرکت فعال داشته باشید. لیست بیمه، پرداختی حقوق با تایید بانک، اساسنامه، روزنامه رسمی، تغییرات جزو شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می باشد. پیمانکاران در هر زمینه ای می توانند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بین گروه 7 الی گروه 1 اخذ کنند، بنوعی عنوان می شود رتبه 7 انفورماتیک، رتبه 5 پیمانکاری، رتبه 4 برق و تاسیسات، رتبه 4 مکانیک، رتبه 2 آب و ابنیه وغیره.

مشاهده تصویر گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری وزارت کار

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری وزارت کار همان گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار هست . گواهی نامه تعیین صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار صادر میشود . نکته مهم اینکه متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه شرکت اقدام نمایند . اغلب متقاضیان طی تماس تلفنی ابراز محبت کرده خواستار اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط مرکز مشاوره ایران گواه هستند . لذا چنانچه شرکت ثبت شده تهران باشد مرکز ایران گواه خدمات کارسازی بسرعت ارائه میدهد .

Call Now Button02146135223