نحوه دریافت کد رهگیری تحصیلی (0 تا 100 مراحل دریافت) رتبه

متقاضیان اخذ رتبه سازمان برنامه و بودجه (گواهینامه صلاحیت پیمانکاری) جهت تایید مدرک کارشناسان امتیازآور باید اقدام به دریافت کد رهگیری تحصیلی و درج در پرونده الکترونیک ساجات نمایند. برای دریافت کد رهگیری تحصیلی برای کارشناسان امتیاز آور باید به سایت وزارت علوم و تحقیقات

نحوه دریافت کد رهگیری تحصیلی (0 تا 100 مراحل دریافت) رتبه ادامه مطلب »