اخذ گواهینامه ایزو 3834

اخذ گواهینامه ایزو 3834

اخذ گواهینامه ایزو 3834 به سازمان ها کمک میکند بر اساس معیار های در نظر گرفته شده جهت انتخاب سطح مناسب کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری همجوشی موارد فلزی، از جمله در سه سطح مشخص مورد توجه قرار گرفته است. استاندارد ISO 3834:2005  در پنج سطح جهت استفاده کاربران تدوین سپس منتشر شده که به تفضیل توضیح داده می شود. معمولا در ایران شرکت ها گواهینامه ایزو 3834 اخذ می کنند جهت حضور در مناقصه، لذا اخذ گواهینامه ایزو 3834 معتبر جهت حضور در مناقصه یکی از مهمترین اهداف مشتریان جهت دریافت گواهینامه ISO 3834 می باشد.

 

ایزو 3834 چیست:

ISO 3834 استاندارد بین المللی برای الزامات کیفیت جهت جوشکاری همجوشی مواد فلزی هست. استاندارد ISO 3834  بر اساس الزامات ایزو 9001 تدوین شده، لذا ISO 9001  بیان میکند فرآیند ویژه باید شناسایی شود و استاندارد ایزو 3834 راهی عالی برای تامین این نیاز هست. از آنجایی که کیفیت جوشکاری در محصول تولید می شود، بنابراین مورد بازرسی قرار نگرفته است، اخذ گواهینامه ایزو 3834 صلاحیت سازمان ها را در فرآیند های جوشکاری همجوشی نشان می دهد که بطور مستقل ارزیابی می شود.

 

ISO 3834:

الزامات کیفیت جهت جوشکاری مواد فلزی و معیار انتخاب سطح مناسب جهت جوشکاری توسط سازمان بین المللی ISO به نام استاندارد ایزو 3834 معرفی شده هست. اخذ گواهینامه ایزو 3834 به سازمان ها کمک میکند به راحتی وارد مناقصات دولتی همینطور بخش خصوصی شوند. بلحاظ اینکه هنگام جوشکاری نمی توان دقیقا متوجه سطح کیفی جوشکاری شد، لذا ارائه گواهینامه ISO 3834 به سازمان این اطمینان را می دهد که، شرکت دارنده گواهینامه ایزو 3834 الزامات سیستم کیفیت جوشکاری پیاده سازی نموده.

 

مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 3834:

صدور گواهینامه ایزو 3834 می بایست توسط نهاد های صادر کننده اصلی صورت پذیرد، اینکه چطور متوجه بشیم مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 3834 معتبر هست، می توانید در مقاله اخذ گواهینامه ایزو معتبر وارزان مطالعه کنید. گواهینامه ایزو 3834 در ایران توسط دو نوع مراجع مختلف صادر می گردد، نهاد صادر کننده تحت نظارت NACI گواهینامه ایزو 3834 صادر میکند. مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو نیز گواهینامه ISO 3834 به صورت لوکال صادر می کنند.

 

اخذ گواهینامه ایزو 3834 معتبر:

گواهینامه ایزو 3834 معتبر در ایران توسط CB هایی صادر می شوند که تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI فعالیت می کنند. جهت اخذ گواهینامه ایزو 3834 معتبر متقاضیان می بایست بر مبنای سطح سخت گیری مرجع صدور اقدام نمایند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 3834، سپس ممیزی جهت ایزو 3834 بعد صدور گواهینامه ایزو 3834. نکته مهم اینکه بهتر است همزمان با استاندارد ایزو 3834 استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی گردد.

 

اخذ گواهینامه ایزو 3834 فوری:

اخذ فوری گواهینامه ایزو 3834 درخواست اعلب پیمانکاران جهت حضور در مناقصه هست، منتها عموم متقاضیان نمی دانند گواهینامنه صادر شده وجه بین المللی نداشته و گواهینامه ایزو 3834 توسط یک شرکت ایرانی به اسم شرکت های خارجی صادر شده. بنابراین صدور فوری گواهینامه ایزو 3834 توسط CB های خصوصی صورت می پذیرد که عموما ساخته پرداخته ایرانی ها هستند، لذا گواهینامه ISO 3834  صادر شده اعتباری در سازمان های دولتی ندارد.

 

اخذ گواهینامه ایزو 3834 توسط ایران گواه:

مجموعه ایران گواه شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو 3834 نیست، بلکه کار اصلی ایران گواه مشاوره در زمینه سیستم های مدیریتی می باشد. بنابراین متقاضیان می توانند براحتی و بدون دغدغه از مشاوره مرکز ایران گواه جهت اخذ گواهینامه ایزو 3834 بهره لازم ببرند. فعالیت مرکز در حوزه پیاده سازی الزامات استاندارد مربوط به ایزو 3834 می باشد، پس متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 3834 معتبر می تواند از خدمات پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 3834 توسط ایران گوا هاستفاده نماید.

مهمترین مزایای اخذ گواهینامه ایزو 3834 توسط ایران گواه سرعت در صدور گواهینامه ایزو همینطور اعتبار گواهینامه ایزو اخذ شده می باشد.

 

بیشتر بخوانیم:

اخذ گواهینامه ایزو ارزان

اخذ گواهینامه ایزو 9001

 

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223