اخذ گواهینامه ایزو 50001

اخذ گواهینامه ایزو 50001

اخذ گواهینامه ایزو 50001 بنام ISO 50001: Energy Management Systems مورد درخواست اغلب سازمانها مخصوصا سازمانهای دولتی میباشد .

ISO 50001 بنام  Energy Management System  معادل فارسی سیستم مدیریت انرژی جزو مهمترین سیستمهای مدیریت منتشر شده سازمان بین المللی ایزو میباشد . جلوگیری بابت اتلاف انرژی باتوجه ب گران بودن هزینه تولید انرژی مقوله بسیار مهم شرکتها میباشد . بنابراین سازمان ایزو الزاماتی تهیه سپس منتشر کرد پیرو موضوع مدیریت انرژی .

 

ایزو 50001 چیست :

ISO 50001:2018  استاندارد بین المللی تازه اصلاح شده جهت مدیریت انرژی هستکه قویترین چارچوب راجهت بهینه سازی بهره وری انرژی طی سازمانهای بخش دولتی همینطور خصوصی فراهم میکند . اخذ گواهینامه ایزو 50001 تعهد سازمان رابه بهبود مستمر درمدیریت انرژی بیان میکند .  ایزو 50001 الزامات ایجاد ، اجرا ، حفظ وبهبود سیستم مدیریت انرژی EnMS بیان میکند . پیاده سازی الزامات  ISO 50001 باعث بوجودآمدن رویکرد سیستماتیک دردستیابی ب بهبود مداوم عملکرد انرژی میشود .

 

تاریخچه استاندارد ایزو 50001 :

ISO 50001 استاندار بین المللی سیستم مدیریت انرژی هستکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی  ISO ایجاد شده . هدف بابت ایجاد استاندارد ایزو 50001 کمک ب سازمانهایی هستکه بطور مداوم تلاش داشته بابت  کاهش مصرف انرژی ، کاهش هزینه انرژی همچنین تولید گاز گلخانه ای .

ایزو 50001 سال 2011 میلادی توسط توسط سازمان ایزو منتشر شد همینطور جهت هرسازمان صرف نظرازاندازه بخش ویا موقعیت جغرافیایی مناسب میباشد . نسخه دوم استاندارد ISO 50001 سال 2018 میلادی منتشر شد .

 

هدف ا ز اخذ گواهینامه ایزو 50001 :

اخذ گواهینامه ایزو 50001 باعث بهبود عملکرد مرتبط باانرژی همینطور بهره وری انرژی بطور مداوم همینطور شناسایی فرصتهای کاهش انرژی میباشد . مدیریت مداوم انرژی ب سازمانها کمک میکند تااز پتانسیل بهره وری انرژی بی رویه استفاده کنند . استاندارد ایزو 50001 باعث پس انداز هزینه شده همینطور بعنوان مثال توسط کاهش دائمی انتشار  CO2 باعث حفاظت ازمحیط زیست همچنین آب وهوا شده .

 

مستندات فارسی استاندارد ISO 50001 :

اخذ گواهینامه ایزو 50001 , توسط سازمانها ، شرکتها معمولا درخواست میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 50001 جهت استفاده ازمزایای استاندارد  ISO 50001 دنبال پیاده سازی الزامات ایزو 50001 بوده لذا توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM  دنبال دانلود فارسی مستندات استاندارد ایزو 50001 هستند . مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط سایت  WWW.ISOGET.ORG  مستندات فارسی استاندارد  ISO 50001 منتشر نموده . جهت دانلود فارسی متن استاندارد ایزو 50001 قسمت سایر خدمات ، مستندات مراجعه فرمایید .

 

مدیریت انرژی  ISO 50001 :

ISO 50001 توسط سازمانهای بزرگ همینطور کوچک طی سراسر جهان جهت مدیریت همچنین کاهش مصرف انرژی ، کاهش هزینهها مورد استفاده قرار میگیرد . پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 50001 چارچوبی عالی جهت کمک ب اجرای سیستم مدیریت انرژی  EnMS میباشد . اخذ گواهینامه ایزو 50001 مستلزم اجرای دقیق استاندارد  ISO 9001 , همینطور  ISO 14001 میباشد . لذا پیشنهاد میگردد جهت اخذ گواهینامه ایزو 50001 ابتدا الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 همچنین سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 پیاده سازی گردد .

 

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 50001 توسط مرکز ایران گواه :

مرکز مشاوره ایران گواه بعنوان کارشناس پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 50001 نه تنها صدور گواهینامه  ISO 50001 تضمین میکند ، بلکه متقاضیان میتوانند ازمشاوران مرکز جهت بهبود روند پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 50001  کمک بگیرند . مشاوره بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 50001 جهت اخذ گواهینامه ایزو 50001 توسط مرکز مشاوره ایران گواه رایگان میباشد . پرداخت حداقل هزینه ، سرعت درروند صدور گواهینامه ایزو 50001 ، اخذ گواهینامه ایزو 50001 معتبر ، پشتیبانی کامل توسط مرکز مشاوره ایران گواه جزو مزایای اخذ گواهینامه ایزو 50001 توسط مرکز میباشد .

 

صدور گواهینامه ایزو 50001 :

گواهینامه ایزو 50001 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو ویا نهاد صادرکننده استاندارد ایزو قابل دریافت میباشد . مرکز صدور گواهینامه ایزو براساس رتبه فعالیت ، سطح سختگیری جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 50001 ، سطح اعتبار بین المللی همینطور اعتبار نهاد صادرکننده گواهینامه متفاوت بوده . متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 50001 میتوانند ازمشاوره رایگان مرکز ایران گواه جهت پیاده سازی همینطور روند دریافت گواهی نامه ایزو 50001 استفاده نمایند .

 

هزینه اخذ گواهینامه ایزو 50001 :

هزینه گرفتن گواهینامه ایزو ISO 50001 باتوجه ب اعتبار مراجع صدور متفاوت میباشد . منتها متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو 50001 میتوانند بطور کلی تصمیم گیری نمایند نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو تحت اعتبار  IAF باشد ویا اینکه بصورتخصوصی فعالیت نماید . گواهینامه صادره توسط نهاد تحت اعتبار  IAF اصطلاحا گواهینامه ایزو اصل نامیده میشود . سطح اعتبار گواهینامه ایزو صادر شده توسط مراجع خصوصی غیر  IAF پایین تر بوده ، دارای اعتبار بین المللی نمیباشد . بنابراین هزینه اخذ گواهینامه ایزو 50001 توسط مراجع خصوصی بسیار پایین تر بوده .

 

گواهینامه ایزو 50001 ازکجا بگیرم :

گواهینامه ISO 50001  توسط مراجع متفاوتی باسطح اعتباری مختلفی صادر میگردد . بعضا  CB  (های) خصوصی سعی داشته ازعدم اطلاعات متقاضیان استفاده نمایند اعلام کنند گواهینامه ایزو المانی ، انگلیسی ویاغیره…. میباشد . حال اینکه تماما سایتهای صدور گواهینامه ایزو خصوصی توسط ایرانیها ساخته پرداخته شده . لذا بابت اینکه گواهینامه ایزو 50001 ازکجا بگیرم ابتدا میبایست مشخص شود هدف ازاخذ گواهینامه ایزو 50001 چیست . جهت مشاوره رایگان بابت اخذ گواهینامه  ISO 50001:2018 لطفا ارتباط برقرار نمایید .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

CB مخفف چیست

 

کلمات کلیدی سرچ شده توسط کاربران :

استاندارد  ISO 50001 2018 , الزامات استاندارد ایزو 50001 , ایزو 50001 مدیریت انرژی , متن استاندارد ایزو 50001 , متن استاندارد  ISO 50001 2018 , ایزو 50001 , ممیزی انرژی  ISO 50001 , استقرار سیستم مدیریت انرژی , اخذ گواهینامه ایزو 50001 , ISO 50001

 

 

 

 

 

 

پیمایش به بالا
02146135223