ماده 154 قانون کار

ماده 154 قانون کار

ماده 154 قانون کار

ماده 154 قانون کار پیرو آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار درمورد ورزش کارگری تشریح میباشد  .

ماده 154 تمامی کارفرمایان ، کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی موظف میکند مکانی جهت ورزش کارگری ایجاد نمایند .

 

آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار چیست :

ماده 154 قانون کار مصوب مجلس کلیه کافرمایان راموظف نموده ؛ بامشارکت وزارت کار همینطور تربیت بدنی محل مناسبی جهت ورزش کارگری ایجاد نمایند .

درراستای اجرای ماده 154 قانون کار جهت حمایت کارگران همچنین توسعه مکان ورزشی کارگران ، کافرمایان موظف شده همکاری لازم باوزارت تعاون بعمل آورند .

ماده 154 قانون کار مشخص کرده کارگاه چنانچه بالای 50 نفر باشد کارفرما موظف هست یکنفر بعنوان سرپرست ورزش کارگری معرفی نماید .

براساس ماده 154 قانون کار کارگاه چنانچه بالای 150 نفر باشد مسئول ورزش موظفبه ارائه برنامه مدون ورزشی میباشد .

ماده 154 قانون کار اعلام میدارد چنانچه کارگاه بالای 400 نیروی کار داشته باشد میبایست حتما محیطی جهت ورزش کارگران فراهم آورد .

ماده 154 قانون کار , لازم بذکر میباشد تهیه سالن ورزشی میبایست بتفکیک خواهران همینطور برداران باشد .

ماده 154 قانون کار اعلام میدارد چنانچه کارگاه کمتراز 400 نفر باشد کارفرما میبایست به ازای هرنفر مبلغ 100000 هزار ریال بحساب وزارت تعاون واریز نماید .

 

 

بیشتر بخوانیم :

آئین نامه اجرایی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

 

تاریخچه آئین نامه ماده 154 قانون کار :

آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار درارتباط باورزش کارگران سال 1370 شمسی بنابه پیشنهاد اداره کار بهمراه سازمان تربیت بدنی تصویب شد .

تدوین قانون 154 جهت ایجاد فضای ورزشی قشر زحمت کش کارگری میباشد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار اعلام میکند چنانچه کارگاه زیر 400 نفرباشد کافرما میبایست مبلغ 100000 ریال واریز نماید .

مبلغ واریز شده سالیانه به ازای هرنفر میبایست واریز گردد بحساب تعریف شده اداره کار .

وزارت کارورفاه اجتماعی موظف هست مبلغ دریافتی راصرفا جهت توسعه فضای ورزشی ، تفریحی کارگری هزینه نماید .

 

 

اهمیت اجرای ماده 154 قانون کار :

کافرمایان جهت حضوردر مناقصات براساس آئین نامه اجرایی ماده 2 هیئت دولت مصوبه سال 1397 شمسی میبایست گواهینامه تایید  صلاحیت ایمنی ارائه دهند .

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری امری ضروری بوده بلحاظ اینکه حضور پیمانکار جهت مناقصه منوطبه ارائه مدرک تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی میبایست یکسری مدارک بارگزاری کرده درسامانه اداره کار سپس اقدام نماید .

 

 

بیشتر بخوانیم :

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط برخی متقاضیان گواهینامه  HSE  اداره کار , گواهینامه ایمنی اداره کار حتی گواهینامه  HSE  نامیده میشود .

متقاضی تایید صلاحیت ایمنی پس ازبارگزاری مدارک سپس تایید سامانه بابت تکمیل بوده میبایست مدارک فیزیکی ارجاء دهد اداره کار استان .

ارجاء مدارک فیزیکی مربوطبه تایید صلاحیت ایمنی توسط دفاتر انجمن معرفی شده اداره کار استان مربوطه معرفی میگردد .

دفاتر انجمن مدارک فیزیکی متقاضی راارجاء میدهند اداره کار استان مربوطه سپس تعیین بازرس میگردد .

بازرسی جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط بازرس اداره کار ازپیمان فعال ( پروژه – کارگاه ) صورت میپذیرد .

بازرس اداره کار اسناد مربوطبه پیمانکار رابررسی کرده ممکن هست تقاضای فیش واریزی براساس ماده 154 قانون کار داشته باشد .

ماده 154 قانون کار پیمانکار راموظف کرده براساس تعدا کارگر به ازای هرنفر مبلغ 10000 هزار تومان واریز نماید بحساب اداره کار .

بازرس اداره کار ممکن هست تقاضیای طرح طبقه بندی مشاغل نماید ؛ بنابراین پیمانکار موظف هست طرح طبقه بندی مشاغل ارائه دهد .

 

 

مطالب مرتبط :

طرح طبقه بندی مشاغل چیست ؟

 

 

اجرای ماده 154 قانون کار الزامی نمیباشد مخصوصا جهت کارگاههای زیر 400 نفر منتها ممکن هست بازرس اداره کار تقاضای فیش واریز داشته باشد .

 

 

کلمات کلیدی مطلب :

ماده 154 قاون کار چیست .
آئین نامه اجرایی ماده 154 قاون کار .
تایید صلاحیت ایمنی .
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .
اداره کار .
بازرس اداره کار .

 

متقاضیان محترم جهت روئیت آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار لطفا دکمه ذیل ر اکلیک نمایید .
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223