ماده 154 قانون کار

ماده 154 قانون کار

ماده 154 قانون کار پیرو آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار درمورد ورزش کارگری تشریح میباشد  .

ماده 154 تمامی کارفرمایان ، کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی موظف میکند مکانی جهت ورزش کارگری ایجاد نمایند .

 

آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار چیست :

ماده 154 قانون کار مصوب مجلس کلیه کافرمایان راموظف نموده ؛ بامشارکت وزارت کار همینطور تربیت بدنی محل مناسبی جهت ورزش کارگری ایجاد نمایند .

درراستای اجرای ماده 154 قانون کار جهت حمایت کارگران همچنین توسعه مکان ورزشی کارگران ، کافرمایان موظف شده همکاری لازم باوزارت تعاون بعمل آورند .

ماده 154 قانون کار مشخص کرده کارگاه چنانچه بالای 50 نفر باشد کارفرما موظف هست یکنفر بعنوان سرپرست ورزش کارگری معرفی نماید .

براساس ماده 154 قانون کار کارگاه چنانچه بالای 150 نفر باشد مسئول ورزش موظفبه ارائه برنامه مدون ورزشی میباشد .

ماده 154 قانون کار اعلام میدارد چنانچه کارگاه بالای 400 نیروی کار داشته باشد میبایست حتما محیطی جهت ورزش کارگران فراهم آورد .

ماده 154 قانون کار , لازم بذکر میباشد تهیه سالن ورزشی میبایست بتفکیک خواهران همینطور برداران باشد .

ماده 154 قانون کار اعلام میدارد چنانچه کارگاه کمتراز 400 نفر باشد کارفرما میبایست به ازای هرنفر مبلغ 100000 هزار ریال بحساب وزارت تعاون واریز نماید .

 

 

بیشتر بخوانیم :

آئین نامه اجرایی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

 

تاریخچه آئین نامه ماده 154 قانون کار :

آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار درارتباط باورزش کارگران سال 1370 شمسی بنابه پیشنهاد اداره کار بهمراه سازمان تربیت بدنی تصویب شد .

تدوین قانون 154 جهت ایجاد فضای ورزشی قشر زحمت کش کارگری میباشد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار اعلام میکند چنانچه کارگاه زیر 400 نفرباشد کافرما میبایست مبلغ 100000 ریال واریز نماید .

مبلغ واریز شده سالیانه به ازای هرنفر میبایست واریز گردد بحساب تعریف شده اداره کار .

وزارت کارورفاه اجتماعی موظف هست مبلغ دریافتی راصرفا جهت توسعه فضای ورزشی ، تفریحی کارگری هزینه نماید .

 

 

اهمیت اجرای ماده 154 قانون کار :

کافرمایان جهت حضوردر مناقصات براساس آئین نامه اجرایی ماده 2 هیئت دولت مصوبه سال 1397 شمسی میبایست گواهینامه تایید  صلاحیت ایمنی ارائه دهند .

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری امری ضروری بوده بلحاظ اینکه حضور پیمانکار جهت مناقصه منوطبه ارائه مدرک تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی میبایست یکسری مدارک بارگزاری کرده درسامانه اداره کار سپس اقدام نماید .

 

 

بیشتر بخوانیم :

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط برخی متقاضیان گواهینامه  HSE  اداره کار , گواهینامه ایمنی اداره کار حتی گواهینامه  HSE  نامیده میشود .

متقاضی تایید صلاحیت ایمنی پس ازبارگزاری مدارک سپس تایید سامانه بابت تکمیل بوده میبایست مدارک فیزیکی ارجاء دهد اداره کار استان .

ارجاء مدارک فیزیکی مربوطبه تایید صلاحیت ایمنی توسط دفاتر انجمن معرفی شده اداره کار استان مربوطه معرفی میگردد .

دفاتر انجمن مدارک فیزیکی متقاضی راارجاء میدهند اداره کار استان مربوطه سپس تعیین بازرس میگردد .

بازرسی جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط بازرس اداره کار ازپیمان فعال ( پروژه – کارگاه ) صورت میپذیرد .

بازرس اداره کار اسناد مربوطبه پیمانکار رابررسی کرده ممکن هست تقاضای فیش واریزی براساس ماده 154 قانون کار داشته باشد .

ماده 154 قانون کار پیمانکار راموظف کرده براساس تعدا کارگر به ازای هرنفر مبلغ 10000 هزار تومان واریز نماید بحساب اداره کار .

بازرس اداره کار ممکن هست تقاضیای طرح طبقه بندی مشاغل نماید ؛ بنابراین پیمانکار موظف هست طرح طبقه بندی مشاغل ارائه دهد .

 

 

مطالب مرتبط :

طرح طبقه بندی مشاغل چیست ؟

 

 

اجرای ماده 154 قانون کار الزامی نمیباشد مخصوصا جهت کارگاههای زیر 400 نفر منتها ممکن هست بازرس اداره کار تقاضای فیش واریز داشته باشد .

 

 

کلمات کلیدی مطلب :

ماده 154 قاون کار چیست .
آئین نامه اجرایی ماده 154 قاون کار .
تایید صلاحیت ایمنی .
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .
اداره کار .
بازرس اداره کار .

 

متقاضیان محترم جهت روئیت آئین نامه اجرایی ماده 154 قانون کار لطفا دکمه ذیل ر اکلیک نمایید .
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button02146135223