ماه: می 2020

ایزو چیست

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ مشخصا اعلام شد ایزو ، استاندارد پذیرفته شده توسط بین الملل جهت یکسان سازی استاندارد ویا برابری استاندارد بین جوامع بین الملل میباشد . حال سوال پیش میآید چگونه گواهینامه ISO صادر میگردد .
WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ شرکتها میتوانند د ر راستای تعهدات خود اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو . زمینه فعالیت شرکت متقاضی ایزو بسیار مهمم بوده ، مثلا شرکتهای تولیدی مواد غذایی میبایست اقدام کنند بابت اخذ گواهینامه HACCP ویا گواهینامه ایزو 22000 . پیمانکاران شرکتهای نفت وگاز میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ISO 29001 سیستم مدیریت صنایع نفت وگاز . منتها پیش نیاز تمامی استاندارد(های) تدوین شده سازمان ایزو ، استاندارد ISO 9001 میباشد

گواهینامه ایزو از کجا بگیرم

گواهینامه ISO از کجا بگیریم

گواهینامه ISO از کجا بگیرم , گواهینامه ISO توسط برخی مراجع بنام CB خصوصی بصورت فوری صادر میگردد .
Where can I get an ISO certificate , مراجع صدور ایزو فوری بسیار زیادی فعالیت میکنندکه بعضا دارای اعتبار بوده ، مراجعی هم وجود داشته ک سطح اعتباری بسیار پایینی دارند . هزینه صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع مشاوره ( CB خصوصی ) بسیار متفاوت بوده . لذا متقاضی میتواند گواهینامه ISO باقیمت 400 هزار تومان وحداکثر قیمت 2500000 هزار تومان توسط مراجع صدور ایزو دریافت نماید .
مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو میبایست تحت نظارت انجمن انطباق سنجی WWW.IAFCB.UK فعالیت نماید . مرجع صدور EGS انگلستان بالاترین سطح صدور گواهینامه ایزو داشته

OHSAS 18001

OHSAS 18001 چیست

18001 چیست ، استاندارد OHSAS 18001 توسط سازمان استاندارد ملی انگلستان سال 2007 بازنگری شد . طی بازنگری صورت پذیرفته الزامات استاندارد ISO 9001 همینطور الزامات استاندارد ISO 14001 ب الزامات استاندارد OHSAS 18001 اضافه شد .

هزینه گرفتن گواهینامه ایزو

هزینه گرفتن گواهینامه ایزو چقدر هست

گواهینامه ایزو باقیمتهای متفاوتی توسط مشاوران ایزو ، مراجع صدور ایزو حتی سودجویان بازار ایزو ارائه میگردد . چنانچه بخواهیم پاسخ صحیحی ب پرسش هزینه گرفتن گواهینامه ایزو چقدر هست بدهیم ، میتوانیم پاسخ دهیم گواهینامه ایزو د رایران ا ز 500 هزار تومان صادر میگردد تانهایتا 8 میلیون تومان تحت اعتبار(های) متفاوت

Call Now Button02146135223