تعریف دانش مدیریت پروژه (PMBOK) چیست؟

مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) سندی است که شامل اصطلاحات استاندارد، بهترین شیوه ها و دستورالعمل های فرآیند در مورد مدیریت پروژه است که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تعریف شده است.

تعریف دانش مدیریت پروژه (PMBOK) چیست؟

در حال حاضر در ویرایش ششم، مجموعه دانش برای تکامل در طول زمان ایجاد شد و در سطح بین المللی به عنوان یک منبع ضروری برای مدیران پروژه شناخته شده است. راهنما مجموعه دانش مدیریت پروژه که به عنوان PMBOK نامیده می شود، 49 فرآیند را تشریح می کند که در یک ساختار ماتریسی به پنج گروه فرآیند و ده حوزه دانش طبقه بندی می شوند.

اکثر این راهنما موضوعات خاص مدیریت پروژه را پوشش می دهد، اما موضوعات گسترده تری را ذکر می کند که همپوشانی دارند مانند بودجه بندی، برنامه ریزی، پیش بینی مالی، کارکنان، رفتار سازمانی و علم مدیریت. همراستا با استانداردهای مدیریتی مشابه، PMBOK حول فرآیندهایی فرموله شده است که منطبق هستند و برای تکمیل یک پروژه بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

طبق راهنما، سه فاز یک پروژه شامل ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها است. اینها برای ایجاد چرخه عمر کلی یک پروژه برای تشریح مراحل و تکنیک های معمول مدیریت پروژه استفاده می شوند.

این یک ابزار مهم برای مدیران پروژه های مشتاق و مستمر به طور یکسان است، به ویژه کسانی که مایل به دریافت گواهینامه های CAPM یا PMP هستند. PMBOK توسط سازمان های بسیار معتبری مانند موسسه ملی استاندارد آمریکا، موسسه مهندسین برق و الکترونیک و گزارش فنی سازمان بین المللی استاندارد پذیرفته شده است.

PMBOK در مدیریت پروژه چیست؟

PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge است و کل مجموعه ای از فرآیندها، بهترین شیوه ها، اصطلاحات و دستورالعمل هایی است که به عنوان استاندارد در صنعت مدیریت پروژه پذیرفته شده است. PMBOK برای شرکت‌ها ارزشمند تلقی می‌شود زیرا به آنها کمک می‌کند تا رویه‌ها را در بخش‌های مختلف استاندارد کنند، فرآیندها را متناسب با نیازهای خاص تنظیم کنند و از شکست پروژه جلوگیری کنند.

از آنجایی که با کشف روش‌ها یا بهترین شیوه‌های جدید، مجموعه دانش دائماً در حال رشد است، باید مرتباً به‌روزرسانی و منتشر شود. این تلاشی است که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI)، یک انجمن غیرانتفاعی عضو جهانی از متخصصان مدیریت پروژه، نظارت می‌شود. شما می توانید یک بحث عمیق تر در مورد PMBOK را در راهنمای مدیریت پروژه Wrike بیابید.

از آنجایی که با کشف روش‌ها یا بهترین شیوه‌های جدید، مجموعه دانش دائماً در حال رشد است، باید مرتباً به‌روزرسانی و منتشر شود. این تلاشی است که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI)، یک انجمن غیرانتفاعی عضو جهانی از متخصصان مدیریت پروژه، نظارت می‌شود. شما می توانید یک بحث عمیق تر در مورد PMBOK را در راهنمای مدیریت پروژه Wrike بیابید.

متدولوژی PMBOK چیست؟

PMBOK از نظر فنی یک روش نیست، بلکه یک چارچوب صنعتی است که بهترین شیوه ها را در مدیریت پروژه در خود جای داده است. اغلب با متدولوژی آبشار مرتبط است که مراحل پروژه را در یک رویکرد متوالی تراز می کند، اما با متدولوژی های جدیدتر مانند Agile نیز سازگار است. PMI از هیچ روش خاصی حمایت نمی کند زیرا فرآیندهای PMBOK را می توان متناسب با موقعیت های مختلف مدیریت پروژه تنظیم کرد – مدیران آنچه را که برای شرکت ها، تیم ها و پروژه های مربوطه خود نیاز دارند انتخاب می کنند.

PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge

تاریخچه PMBOK چیست؟

خاستگاه PMBOK به سال 1969 برمی گردد، زمانی که PMI با هدف ایجاد یک انجمن برای متخصصان برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و بحث در مورد مشکلات پیش آمده در زمینه مدیریت پروژه تاسیس شد.

در سال 1984، این سازمان اولین گواهینامه خود را صادر کرد: Project Management Professional (PMP). فوربس آزمون PMP را به عنوان “ابزاری مهم برای مدیران پروژه های آینده نگر برای آزمایش و نشان دادن توانایی خود در انجام وظایف خود” توصیف کرده است. یک کاغذ سفید PMBOK در سال 1987 منتشر شد و پیش نویس انتشار راهنمای PMBOK در سال 1994 دنبال شد.

راهنمای PMBOK چیست؟

راهنمای PMBOK یک کتاب آموزشی است که شامل استانداردهای اساسی، دستورالعمل ها و اصطلاحات برای کمک به متخصصان صنعت در مدیریت پروژه های متعدد است. فرآیندهای مدیریت پروژه را به پنج گروه فرآیند PMBOK تقسیم می‌کند که می‌تواند در انتخاب روش پروژه شما گنجانده شود. اولین ویرایش “راهنمای بدنه دانش مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK)” توسط PMI در سال 1996 منتشر شد. اکنون در ششمین ویرایش آن است که در سال 2017 منتشر شده است و به 12 زبان در دسترس است.

گروه فرآیندی PMBOK چیست؟

مجموعه دانش مدیریت پروژه از پنج گروه فرآیند برای دسته بندی عملیات مدیریت عمومی مورد نیاز برای اجرای یک شرکت یا نظارت بر یک پروژه استفاده می کند.

 1. شروع: اینها فرآیندهایی هستند که شروع یک پروژه جدید مانند شناسایی یک نیاز، رسیدگی به یک نگرانی یا دریافت مجوز را آغاز می کنند.
 2. برنامه ریزی: اینها فرآیندهایی هستند که پیشنهاد اولیه پروژه را ایجاد می کنند، مانند محدود کردن دامنه، ابلاغ اهداف و تعریف برنامه حمله.
 3. اجرا: اینها فرآیندهایی هستند که برای پیشبرد پروژه در طول انجام کارهای تعریف شده در برنامه ریزی پروژه و رعایت مشخصات تکمیل می شوند.
 4. نظارت و کنترل: اینها فرآیندهای اجرا شده هستند که توسعه پروژه را پیگیری و بررسی می کنند، تغییراتی ایجاد می کنند و مهلت های زمانی را در صورت نیاز تمدید می کنند.
 5. بسته شدن: اینها فرآیندهایی هستند که کیفیت تمام کارهای تکمیل شده برای پروژه را بررسی می کند و آن را برای استفاده رسمی نهایی می کند.
حوزه های دانش در مجموعه دانش مدیریت پروژه چیست؟

حوزه های دانش در مجموعه دانش مدیریت پروژه چیست؟

پنج گروه فرآیند را می‌توان به ده حوزه دانش یا مؤلفه تقسیم کرد که در طول مراحل مختلف پروژه با هم همپوشانی دارند.

 1. مدیریت یکپارچه سازی پروژه: این به فرآیند ترکیب یا کنار هم قرار دادن یکپارچه بخش های متحرک مختلف هر پروژه به منظور کار در جهت یک هدف مشترک اشاره دارد.
 2. مدیریت محدوده پروژه: این به حصول اطمینان از اینکه هر پروژه شامل همه و فقط کارهایی است که در ابتدا در پروژه مشخص شده است، به جای اجازه دادن به گسترش دامنه پروژه با گذشت زمان، اشاره دارد.
 3. مدیریت برنامه زمانبندی پروژه: این به حفظ یک برنامه دقیق و به روز از رویدادها برای هر پروژه اشاره دارد – از جمله اجرای مسئولیت پذیری و تنظیم ضرب الاجل ها در صورت لزوم.
 4. مدیریت هزینه پروژه: به برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل جنبه های مالی هر پروژه به منظور حفظ هزینه های نیروی کار، مواد و تجهیزات زیر بودجه مصوب اولیه اشاره دارد.
 5. مدیریت کیفیت پروژه: این به ایجاد خط مشی ها و اهداف کیفیت در ابتدای هر پروژه اشاره دارد تا بررسی های مکرر انجام شود تا اطمینان حاصل شود که پروژه نیازهای همه را برآورده می کند.
 6. مدیریت منابع پروژه: این امر به تفویض وظایف خاص به اعضای تیم پروژه اشاره دارد به نحوی که از دانش، تخصص و مهارت ها به روشمندترین روش استفاده شود.
 7. مدیریت ارتباطات پروژه: این به تعیین کارآمدترین راه برای توزیع، نظارت، کنترل و ذخیره اطلاعات پیرامون پروژه با همه افراد درگیر اشاره دارد.
 8. مدیریت ریسک پروژه: به اجرای یک برنامه مدیریت ریسک برای هر پروژه از طریق شناسایی، تجزیه و تحلیل و کنترل ریسک و ایجاد یک طرح پاسخ برای رسیدگی به مسائلی که ممکن است پیش بیاید، اشاره دارد.
 9. مدیریت تدارکات پروژه: به دستیابی به محصولات یا خدمات مورد نیاز برای تکمیل پروژه اشاره دارد. زیرمجموعه‌های این حوزه دانش شامل برنامه‌ریزی تدارکات، برنامه‌ریزی درخواست، انتخاب منبع، مدیریت قرارداد و بسته‌بندی قرارداد می‌شود.
 10. مدیریت ذینفعان پروژه: این امر به شناسایی همه افراد یا تیم های درگیر در پروژه، نقشی که ایفا خواهند کرد، انتظارات آنها و استراتژی های مدیریتی به کار گرفته شده اشاره دارد.

شرکت ها، سازمان ها و اشخاص می توانند اقدام به اخذ گواهینامه PMBOK نمایند. به شرکت ها پیشنهاد می شود همزمان با دریافت گواهینامه PMBOK اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 21502 و گواهینامه ایزو 10006 نمایند. جهت اخذ گواهینامه می توانید از طریق WhatsApp  با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان با متخصصین مرکز ISOGET بهرمند شوید.

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]

1 دیدگاه دربارهٔ «تعریف دانش مدیریت پروژه (PMBOK) چیست؟»

 1. بازتاب: مراحل دریافت گواهینامه PMP چگونه است؟ - 2 راه حل ساده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223